Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Noiembrie 2016


 658.5 / I -54        III-125929

ILIE, Georgeta Managementul proiectelor cu finanţare europeană / Georgeta Ilie. ─ Ed. a 3-a, reviz . ─ București : Edit. Universitară, 2015. - 300 p. - (Ştiinţe economice).
Bibliogr. Bibliogr. : p.297-300

Lucrarea de fata isi propune prezentarea cunostintelor si exersarea competentelor si aptitudinilor necesare unei performante manageriale ridicate, prin furnizarea instrumentelor utile procesului decizional in afaceri. Astfel, sunt prezentate elemente esentiale specifice managementului proiectelor, planului de afaceri, studiilor de fezabilitate, proiectelor finantate din fonduri europene.

Pe parcursul desfasurarii cartii sunt prevazute o serie de lucrari aplicative care ofera posibilitatea deprinderii abilitatilor necesare elaborarii si implementarii unui proiect, plan de afaceri, studiu de fezabilitate si elaborarii cu succes a unui proiect cu finantare europeana.


Lucrarea urmareste o serie de obiective intre care se remarca urmatoarele: prezentarea cunostintelor specifice managementului proiectelor; intelegerea sistemica si practica a unui proiect; intocmirea si parcurgerea fazelor unui proiect; cunoasterea modalitatilor de lucru in echipa in cadrul unei proiect; asigurarea resurselor operationale ale unui proiect; conceperea si administrarea bugetului unui proiect; gestionarea comunicarii in cadrul unui proiect; identificarea si prevenirea riscurilor asociate unui proiect; dezvoltarea aptitudinilor si competentelor decizionale necesare rezolvarii problemelor complexe din mediul organizational actual; intelegerea sistemica a planului de afaceri; dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor in elaborarea si implementarea unui plan de afaceri; desfasurarea ideii afacerii in elemente specifice in vederea verificarii si demonstrarii viabilitatii acesteia; evidentierea avantajelor reale ale unei afaceri; dobandirea cunostintelor necesare intocmirii si implementarii proiectelor cu finantare din fonduri structurale.

 Cuprins
RATA DE ABSORBTIE A FONDURILOR EUROPENE/ Dr. Florin BONCIU; Dr. Petre PRISECARU; Dr. Simona POLADIAN; Dr. Eugen ANDREESCU/9
SITUATIA ACTUALA SI PERSPECTIVE PE PIATA MONDIALA A ENERGIEI/Mariana PAPATULICA; Dr. Petre PRISECARU; Dr. Simona POLADIAN; Dr. Eugen ANDREESCU/21
IMPLICATII ALE UNEI EVENTUALE IESIRI A GRECIEI DIN ZONA EURO/ Dr. Simona POLADIAN; Dr. Eugen ANDREESCU/52
GRUPUL BRICS – LIDERUL TARILOR EMERGENTE ALE LUMII/Cornel ALBU; Dr. Monica-Iulia OEHLER SINCAI/59
POLITICILE DE OCUPARE SI COMBATEREA SOMAJULUI IN UNIUNEA EUROPEANA SI ROMANIA
Dr. Alina DUMITRESCU; Dr. Petre PRISECARU/74
TENDINTE IN DOMENIUL FLUXURILOR MONDIALE DE INVESTITII STRAINE DIRECTE: REALITATI SI PROVOCARI PENTRU ROMANIA/Dr. Florin BONCIU; Dr. Marcel MOLDOVEANU/104
ARGUMENTE PRO SI CONTRA GAZULUI DE SIST PE PLAN INTERNATIONAL SI IN ROMANIA/ Mariana PAPATULICA/118
DEZVOLTAREA ENERGIILOR VERZI IN UNIUNEA EUROPEANA SI ROMANIA/Mariana Papatulica; Dr. Petre Prisecaru/135
MUTATII STRUCTURALE IN COMERTUL INTERNATIONAL SUB IMPACTUL RETELELOR PRODUCTIEI GLOBALE. IMPLICATII SI PROVOCARI/Dr. Agnes GHIBUTIU/160
COMERTUL CU SERVICII AL ROMANIEI. UNDE NE SITUAM IN RAPORT CU ALTE TARI SI CARE AR FI PERSPECTIVELE?/Dr. Agnes GHIBUTIU/187
EVOLUTII RECENTE IN COMERTUL INTERNATIONAL SI IN POLITICILE COMERCIALE. PERSPECTIVE SI IMPLICATII/ Dr. Agnes GHIBUTIU/210
FEDERALISMUL SI UNIUNEA EUROPEANA/ Dr. Petre PRISECARU/245
REGIMUL REDEVENTELOR SI TAXELOR PETROLIERE PE PLAN MONDIAL SI IN ROMANIA/ Mariana PAPATULICA/265
CONFLICTUL DIN SIRIA: MIZE SI CONSECINTE ECONOMICE SI GEOPOLITICE IN DOMENIUL ENERGIEI/Mariana PAPATULICA/290
PIATA INTERNATIONALA A GRAULUI IN PERIOADA 2005 – 2013 SI PERSPECTIVE/Coordonator: Maria CARTAS; Autor: Emilia BALAN/309
FORTELE MOTRICE ALE SCHIMBARILOR STRUCTURALE DIN ECONOMIA MONDIALA /334
Dr. Florin BONCIU336.7 / C -74       I-1270331
Conduita băncilor centrale din Uniunea Europeană şi provocările crizei financiare globale / Coord. : Adina Criste, Iulia Lupu . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 120 p. : tab., graf. - (Ştiinţe economice).
Bibliogr. Bibliogr. : p. 111-117
ISBN: 978-606-28-0189-2

Lucrarea de fata este orientata in directia identificarii si intelegerii cailor urmate de catre bancile centrale, focalizand analiza catre autoritatile monetare din anumite tari europene, alese dupa criteriul relevantei. 

Autorii construiesc un esantion pe baza caruia reusesc sa identifice anumite trasaturi specifice si comune privind adaptarea la suita de probleme intampinate in perioada dificila de dupa 2008. Prin sistematizarea abordarii, prin analizele realizate si prin rezultatele obtinute, lucrarea contribuie nu doar la imbogatirea unui domeniu aflat intr-o schimbare continua si rapida, ci si la semnalarea unor teme de reflectie pe care cititorul atent le va putea identifica usor si pe care autorii le vor aborda in cercetari viitoare si le vor mentine in atentia celor interesati

Cuprins 

CUVANT-INAINTE/

INTRODUCERE/
1. REPERE TEORETICE ȘI EXPERIENTE PRIVIND ROLUL BANCILOR CENTRALE IN ANGRENAJUL SISTEMULUI FINANCIAR
2. COORDONATE ALE FUNCTIONARII BANCILOR CENTRALE DIN UNIUNEA EUROPEANA
3. PROVOCARI ALE CRIZEI FINANCIARE ASUPRA CONDUITEI BANCILOR CENTRALE EUROPENE
4. ANALIZA MODULUI DE ADAPTARE A BANCILOR CENTRALE LA PROVOCARILE CRIZEI FINANCIARE GLOBALE 340.1 / D-89       I-1270336

DUMINICĂ, Ramona. Activitatea de legiferare după integrarea în Uniunea Europeană : Analiză a tehnicii şi procedurii legislative : Monografie / Ramona Duminică . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 277 p. - (Științe juridice și administrative).
Bibliogr. Bibliogr. : p. 265-277
ISBN: 978-606-28-0297-4

Lucrarea  este centarată pe relevarea specificității parlamentarismului românesc , pe studierea principiilor tehnicii legislative , pe analiza procedurilor legislative naționale,  și p e identificarea particularităților procesului legislativ îin UE și a implicării parlamentelor naționale în cadrul acestuia.

341.4


III-125809

Instituția apatridiei în dreptul internațional : teorie și practică  : Culegere de articole științifice : Conferința științifico-practică internațională "Instituția apatridiei în dreptul național și internațional prin prisma procesului de racordare a cadrului legal autohton la standardele Uniunii Europene", 9 decembrie 2011 ; Conferința studențească interuniversitară "10 ani de la aderare a Republicii Moldova la Convenția din 1951 privind statului refugiaților", 6 noiembrie 2012 / Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Reprezentanță în Republica Moldova ; Centrul de Drept al Avocaților ; Institut Cercetări în Domeniul Protecției Drepturilor Omului, ULIM . ─ Chișinău : [s. n.] , 2012. - 166 p. : fotogr.

ISBN: 978-9975-4270-9-8 din Cuprins

Vitalie GAMURARI. Instituţia apatridiei în dreptul internaţionalprin prisma politicii promovate de UNHCR in materie de azil şi de refugiaţi.
Diana HINCU. Challenges and Legal Issues Relating Statelessness at the EU Level
HaTanbH OCOJIHy. TIpaBOBoe nonoaceHne nu iţa 6e3 rpa>KjţaHCTBab Mea<AyHapoflHOM -lacTHOM npaBe
Serghei ŢURCAN. Unele consideraţiuni privind asigurarea principiului evitării apatridieiin Legea cetăţeniei Republicii Moldova
Olga BENEŞ, Iurie MĂRGINEANU. Jurisprudenţa Curţii Europenepentru Drepturile Omului în materie de apatridie
Alexandru CAUIA. Redefinirea statutului de combatantprin prisma imperativului de protecţie a apatrizilor.
Andrei CURĂRARU. Tipologia apatridiei şi secesiunea.
Rodica CIUBOTARU. Aspecte privind efectele politicii concurenţiale europeneîn raport de diverse categorii de persoane. VALENTIN BEGU. Aspecte generale privind rolul
Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi..
Petru IARMALIUC. Refugee problem — a result of internaţional humanitarian law violation in the prolection of civilians in armed conflict.
Valeria CELAN. Procesul uniformizării legislative ale Uniunii Europene în domeniul dreptului refugiaţilor..
MicheUe ILIEV. Le droit d'asile â la frontiere de L' UE..
Anatolie CLIPA. Rolul organelor MAI în apărarea şi promovarea drepturilor apatrizilor din Republica Moldova.
Călin APOSTOL. Refugiaţii şi statul de drept.
Ecaterina MACAREVICI. Aspecte procedurale de ordin naţional şi internţional privind determinarea statutului de refugiat..
Alina DĂDU. Principiile în contextul asigurării drepturilor refugiaţilor
Nolina POMPĂRÂU. Dimensiuni de asistenţă destinate copiilor refugiaţi..
Natalia BABARĂ. Protecţia copilului refugiat.
Domniţa CHIRCU. Reacţii de conflict in procesul de integrare a refugiaţilor în mediul socia
Oxana CODREAN. Plasarea refugiaţilor în cîmpul muncii.
Anexe
Convenţie din 28 septembrie 1954 privind statutul apatrizilor.
Convenţie din 30 august 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie.347.4 / D - 29     I-1270333
DEACONU-DASCĂLU, Diana-Nicoleta Cesiunea de contract în procesul uniformizării dreptului la nivel european / Diana-Nicoleta Deaconu-Dascălu . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 291 p. - (Științe juridice și administrative).

Bibliogr. Bibliogr. : p. 280-291 

  
Tema de cercetare propusă urmăreşte să analizeze viziunea legiuitorului contemporan în materia cesiunii de contract in contextul in care la nivel european se fac demersuri importante pentru unificarea dreptului privat al statelor membre ale Uniunii Europene.

Cesiunea de contract reprezintă o figură juridică absolut nouă în dreptul românesc, alături de preluarea de datorie, precedată legislativ de cesiunea de creanţă, ca mijloc deja consacrat de transmitere a obligaţilor.
Domeniul extins de cercetare imprimă astfel un caracter de interdisciplinaritate, fiind tratate nu numai aspecte ce se regăsesc în dreptul civil, dreptul comparat, dar şi dreptul comunitar.
Printre elementele de noutate şi originalitate pe care ne propunem să le aducem prin tema cercetată se numără: - oferirea unei imagini cadru privind trinomul cesiune de contract-cesiune de creanţă-ccsiunc de datorie; - analiza separată, sistematizată şi coerentă a acestora în funcţie de sursele de reglementare interne şi europene; - urmărirea evoluţiei acestora şi a viziunii legiuitorului, respectiv surprinderea relaţiei continuitatc-noulatc în materia mijloacelor de transmitere a obligaţiilor; - impactul elementului economic asupra naturii contractului - crearea teoriei contractului ca bun economic -, şi consecinţele acestuia asupra circuitului civil şi a raporturilor juridice dintre titularii drepturilor de creanţă, - analiza evolutivă şi comparativă a cesiunii de contract, a cesiunii de creanţă şi a cesiunii de datorie în dreptul intern şi în dreptul european.
 


347.7 / M-19      III-125900
MAIEREAN, Laura Elena Drept european al concurenţei  / Laura Elena Maierean . ─ București : Edit. Universitară, 2014. - 506 p. - (Științe juridice și administrative).
ISBN: 978-606-28-0074-1

Politica concurentiala este una dintre cele mai vechi politici, dezvoltandu-se in mod considerabil de-a lungul ultimilor ani. Este de asemenea una dintre politicile cu cele mai concrete rezultate, usor vizibile in societate. Politicile comune reprezinta si sunt asimilate, de fapt, substituirii, ca prima modalitate evidenta de exercitare a competentelor Uniunii Europe, context in care, competentele nationale sunt transferate la nivel suprastatal. Cealalta modalitate de exercitare a atributiunilor Uniunii Europene, armonizarea, are in vedere mentinerea competentelor nationale, totul pe fondul unor apropieri legislative in domenii si sectoare concrete ale vietii economico-sociale.

Politicile comune constituie un ansamblu de reguli, masuri, linii de actiune si conduita propuse si adoptate de catre institutiile europene, ce sustin atat integrarea economica, cat si pe cea politica.

Ca tipologie, aceste politici imbraca trei forme de prezentare:

1) politici comune orizontale, numite si generale, care afecteaza in mod egal modul de manifestare a activitatilor in toate statele membre. Aici se include politica sociala, cea concurentiala, si cea referitoare la dreptul mediului; 2) politici comune sectoriale, ce se focalizeaza pe sectoare bine delimitate ale economiilor nationale ale statelor membre, cum ar fi cele din domeniul industrial, agricol, al transporturilor, al energiei electrice; 3) politici comune externe, care se preocupa de relatiile Uniunii Europene cu state terte, precum si politica comerciala sau politica de sprijinire a dezvoltarii multidimensionale. 
In final, se urmareste dezvoltarea competentelor comunitare, in special a celor ce revin Comisiei Europene, mai mult decat a celor nationale ale statelor membre. Acest lucru este demonstrat si de sporirea numarului de domenii asupra carora se exercita competentele comunitare, deci asupra carora se aplica politicile comune.
351 /A -56           I-1270314

 APOSTOLACHE, Mihai Cristian. Despre stat, administraţie locală, Constituţie şi realitatea europeană / Mihai Cristian Apostolache . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 141 p. - (Științe juridice și administrative).
Bibliogr. Bibliogr. : p. 135-139
ISBN: 978-606-28-0162-5
 
Lucrarea  contine articole, care aduc in atentia cititorilor aspecte legate de: modul in care a fost adoptat un act normativ destinat administratiei publice locale (Ordonanta Guvernului nr. 35/2002), Carta privind guvernanta multinivel, aspecte jurisprudentiale, legislative si doctrinare privind autonomia locala, dar si functia de administrator public, privita ca refugiu pentru primarii declarati incompatibili. Nu in ultimul rand  autorul a analizat si Decizia Curtii Constitutionale nr. 761/2014, prin care s-a declarat neconstitutionalitatea legii de aprobare a ordonantei ce a permis migratia politica a alesilor locali. 
 Autor  a incercat sa sublinieze avantajele ce decurg din statutul de tara membra a  UE si sa evidentieze o serie de initiative de la nivel european cu impact asupra institutiilor romanesti si asupra vietii publice din Romania. 

Sper ca aceasta lucrare sa trezeasca interesul cititorilor, in mod deosebit al celor care activeaza in sectorul public si care au obligatia sa slujeasca cu responsabilitate si dragoste de tara institutiile si autoritatile publice in care isi desfasoara activitatea. 372.6 / R - 79       IV-55401

În drum spre Europa sau Instituții de învățământ superior agricol din Europa - repere științifice, istorice, politice, sociale, economice și culturale . Vol. 1 . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015
170 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 162-170
ISBN: 978-606-28-0218-9

Cuprins
Universitatea Agricolă din Atena (TscoJtoviKti navejuoTrjuu) AGnvcbv), Grecia .
Universitatea din Evora (Universidade de Evora), Portugalia.
Universitatea din Hohenheim (Universităt Hohenheim), Germania..
Colegiul Regal din Londra (King's College London), Marea Britanie..
Universitatea din Maribor (Universza v Mariboru), Slovenia.
Institutul Naţional Agronomic Paris-Grignon (Institut National Agronomique Paris- Grignon), Franţa..
Universitatea din Studii din Perugia (Universita degli Studi di Perugia), Italia
Universitatea Cehă de Ştiinţele Vieţii din Praga (Ceska Zemedălskâ Univerzita v Praze). Cehia
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timişoara, România
Universitatea de Ştiinţele Vieţii şi Mediului din Wroclaw (Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu), Polonia.
339.9 / R - 75      III-125969
 
România și fenomenele majore din economia europeană . Vol. 1 . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2014. -356 p. : graf., tab.
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-606-28-0038-3


Lucrarea cuprinde o colectie de 15 sinteze elaborate de cercetatori din cadrul Institutului de Economie Mondiala. Problemele tratate sunt: cauzele absorbtiei reduse a fondurilor europene implicatii ale unei eventuale iesiri a Greciei din UE piata mondiala a energiei si dezvoltarea energiilor verzi in UE piata mondiala a graului si perspective regimul revedentelor si taxelor petroliere pe plan mondial evolutia comertului mondial a investitilor straine directe. Acest volum este primul dintr-o serie de volume elaborate de specialisti romani in probleme de economie globala scopul fiind o mai buna cunoastere a fenomenelor si proceselor din economia mondiala.821.135.1 /P - 21     I-1270287

              
PANĂ, Maria. Haihui prin Europa   . ─ București : Edit. Universitară, 2015. - 82 p. : il.
ISBN: 978-606-28-0226-4

Din Cuvânt introductiv:

Ideea acestei cărți s-a născut din dorința mea de a descoperi, de a afla mereu lucruri noi. Chiar dacă sunt doar un copil, știu că fiecare colțișor de pe pământ are o povestioară interesantă și captivantă de spus, de descifrat, de aflat. Vă invit să călătorim astfel împreună către destinații dintre cele mai interesante ale Europei.Așadar, haideți alături de mine HAIHUI PRIN EUROPA!

Vezi de asemenea    
 
UE: Intrări noi (noiembrie 2016) - Seria ”Hotarari recente ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materia dreptului social"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti