Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrari noi - Publicaţii ale Consiliului UE


 
Colecția de publicații ale Secretariatului General al Consiliului destinate informării publicului cu privire la activitățile Consiliului este disponibilă acum și în in sala de lectură a Centrului pro-european

fullcover2012-EN
Varianta electronică
Consiliul European în 2012=The European Council in 2012. - Luxemburg, 2013 . - 76p.

Stabilizarea și consolidarea zonei euro, sprijinul pentru creșterea economică și ocuparea locurilor de muncă și tulburările din Orientul Mijlociu s-au aflat pe cele mai importante locuri în agenda Consiliului European din 2012. Acesta a fost, de asemenea, anul în care Uniunea Europeană a primit Premiul Nobel pentru Pace.

În Consiliul European în 2012, președintele Herman Van Rompuy oferă perspectiva personală asupra activităților instituției și asupra evenimentelor care au marcat anul trecut.

Publicația, a treia în seria sa, include și toate concluziile, declarațiile și rapoartele Consiliului European din 2012.
Consiliul European în 2011 / Consiliul European în 2010

 
 


Varianta electronica (eng ) (rom)
Strategia UE în materie de droguri (2013-2020)=European Union Drugs Strategy 2013–2020. - Luxemburg, 2013. -  31p.

 Prezenta strategie a UE în materie de droguri oferă cadrul politic general și prioritățile pentru politica UE în domeniul drogurilor, identificate de statele membre și de instituțiile UE pentru perioada 2013-2020. Cadrul, scopul și obiectivele prezentei strategii vor constitui baza a două planuri de acțiune consecutive ale UE în materie de droguri, de câte patru ani.


 
O Uniune de drept: de la Paris la Lisabona . - Luxemburg,  2012. - 56 p.

Varianta electronică
 Prezenta broșură, care însoțește posterul „Tratatele Uniunii Europene de la Paris la Lisabona: 1951 - 2011", prezintă istoria integrării europene de la un tratat la altul, de la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului până la Tratatul de la Lisabona. Anexa conține o cronologie a tratatelor cu detalii privind fiecare tratat.

Istoricul tratatelor Uniunii Europene
   Istoria Consiliului European: 50 de ani de conferințe la nivel înalt. - Luxemburg, 2011. - 23 p.

       Această broșură, o completare la afișul Consiliul European: o instituție la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene, reconstituie istoria Consiliului European de la prima reuniune la nivel înalt de la Paris din 1961 până la transformarea sa într-o instituție oficială prin Tratatul de la Lisabona din 2009. Este, de asemenea, inclusă o listă exhaustivă a tuturor reuniunilor Consiliului European.

  Tu și Europa - Carte de colorat cu capitalele din UE. - 2011. - 32 p.
Coverpage
Varianta electronica

Știai că Uniunea Europeană are 27 de state membre? Știi care sunt capitalele acestora? Datorită acestei cărți de colorat, copiii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani vor învăța denumirile capitalelor din UE, le vor colora drapelele și vor descoperi informații interesante despre fiecare stat membru. Un material didactic atractiv care poate fi folosit la școală și acasă!
  
Criza financiara: termeni de bază in 23 de limbi =Financial crisis: key terms in 23 languages . - Luxemburg, 2012. - 67 p.

Varianta electronică
Acest mini-glosar din seria „Key Terms" se axează pe criza financiară. Mini-glosarul furnizează echivalenți adecvați ai termenilor în limba engleză, dar constituie și un instrument prețios pentru o mai bună înțelegere a știrilor, a dezbaterilor privind procesele de elaborare a politicilor și a discursului public general.
 

Schimbările climatice : Termeni de bază in 23 de limbiClimate Change - Key Terms in 23 languages . - 2011. - 48p.

Coverpage
Varianta electronica
Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările globale majore la acest moment. Multe concepte și mulți termeni înrudiți există cu precădere în limba engleză și nu au fost utilizați în prealabil în celelalte limbi ale UE. Acest mini-glosar, elaborat de departamentul de traduceri al Consiliului, conține explicații ale termenilor principali privind schimbările climatice și traducerea acestora în cele 23 de limbi oficiale ale UE.
 
Ghidul procedurii legislative ordinare. - 2010. - 55 p.
 
 
Coverpage
Varianta electronica
Această broşură explică în detaliu modul de desfăşurare a noii proceduri legislative ordinare şi rolurile care le revin Preşedinţiei şi Secretariatului General al Consiliului. Broşura conţine, de asemenea, tabele practice, inclusiv o listă a temeiurilor juridice şi a termenelor-limită pentru diferitele etape ale procedurii.

Strategia de securitate internă a Uniunii Europene Către un model european de securitate. - 2010. - 31 p.

Coverpage
Varianta electronica
Strategia de securitate internă a fost adoptată pentru a ajuta Europa să avanseze, regrupând activităţile deja existente şi stabilind principiile şi orientările pentru acţiunile viitoare. Aceasta este concepută pentru a preveni infracţiunile şi a spori capacitatea de a oferi un răspuns rapid şi corespunzător dezastrelor naturale şi celor provocate de om, prin dezvoltarea şi gestionarea eficiente a unor instrumente adecvate.
 
 Regulamentul de procedură al Consiliului European - Regulamentul de procedură al Consiliului. - 2009. - 48 p.
Coverpage
Varianta electronica
  
 Două regulamente de procedură, reunite în cadrul unei singure publicații, stabilesc organizarea internă și funcționarea Consiliului European și a Consiliului. Broșura conține, printre altele, normele privind convocarea reuniunilor, participanții, ordinea de zi, calitatea redactării, bugetul etc.
 
 
 
 
1.    Strategia europeană de securitate - o Europă sigură într-o lume mai bună. - 2009. - 43 p.
Coverpage
Varianta electronica

 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti