Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Istoricul tratatelor UE

DESCARCATI

O Uniune de drept : De la Paris la Lisabona: istoricul tratatelor Uniunii Europene. - 2012. - 56 p.

Prezenta broșură reconstituie istoria construcției europene din tratat în tratat. Broșura a fost elaborată în completarea afi șului seriei istorice (arhive): „Tratatele Uniunii Europene”.

Această broșură se adresează mediului academic, cercetătorilor, dar și tuturor celor care manifestă un interes deosebit pentru istoria integrării europene.


O cronologie a tratatelor sub formă de tabel este, de asemenea, anexată.

Textele integrale sunt disponibile pe site-ul: EurlexTratatele constituie fundamentul Uniunii Europene (UE). Sunt negociate de către reprezentanții guvernelor statelor membre și adoptate de comun acord. Sunt semnate de toate aceste state și ratifi cate în conformitate cu prevederile constituționale respective. Tratatele nu intră în vigoare decât la sfârșitul acestui proces și numai dacă fi ecare etapă a fost încheiată cu bine.

Parcurgerea istoriei acestor tratate ne permite: să urmărim evoluția Uniunii, sub aspectul său de comunitate economică și politică angajată în domenii din ce în ce mai numeroase și mai complexe; să observăm modul în care statele membre au răspuns, etapă cu etapă, unor noi provocări interne și internaționale; și să reconstituim evoluția treptată a unei Uniuni ce reunește popoare și state care au făcut din supremația dreptului o valoare și o aspirație fundamentale.

Vezi de asemenea:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti