Faceți căutări pe acest blog

Istoria Uniunii Europene=The History of the European Union

Surse web de informare:

The history of the European Union – The European citizenship

Alte surse de informare :

•     European Integration History Index – part of the WWW virtual library for history, maintained at the EUI Library by Serge Noiret (languages: English) [submitted by MN on 27 May 2004] Update URL!

•     History of European integration – Contains historical documents (many unavailable elsewhere) anoteated links of EU and other international organisations, archive guide, bibliographies, book reviews, access to statistics etc. The site has completely refurbished recently. (languages: English) [submitted by Richard Griffiths on 02 Nov 1999] Update URL!

•    CVCE – (Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe) a knowledge base dedicated to the history and institutions of Europe from 1945 to the present day. It is a Luxembourg ‘Public Establishment’ based in Sanem (Luxembourg). Beautiful site. (languages: English, French)

•   ENA – European NAvigator – brings together more than 5000 rigorously selected documents on the history and the institutions of the European Union: photos, sound clips, film recordings, treaties, press articles, cartoons, interviews, interactive maps and diagrams. ENA is made available exclusively for educational and non-profit purposes (languages: English)

•    The European Prospect – A virtual tour with essential selections from documents and testimonies on the history, culture & future of the European Union (languages: English)

•   European Foreign Policy Bulletin online database – This full text database brings together the documents issued by the European Union in the area of foreign policy since 1985. Formerly the "European Political Cooperation Documentation Bulletin", this database is edited by Prof. Weilers and Dehousse of the EUI (Academy of European Law). (languages: English)

  •  EuroDocs – Western European (Primary) Historical Documents: very comprehensive; full text (languages: English) 


E-publicaţii:

  • Efremov, Valeriu. Construcţia Europeană. O scurtă prezentare. Îndrumar educativ - metodic / Valeriu Efremov; Acad. Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Limbi Străine. - Ch.:Pontos, 2011. - 132 p. - (Seria “Construcţia Europeană”                    Lucrarea urmăreşte un scop educativ - metodic pentru studenţi.Este prezentată pe scurt evoluţia construcţiei Europene, de la primele idei pînă la constituirea actualei Uniuni Europene.Studenţii vor lua cunoştinţă cu arhitectorii Uniunii Europene, conţinutul Tratatelor ce au stat la baza instituţionalizării UE. O atenţie deosebită se acordă politicilor, principiilor fondatoare a UE Se prezintă rolul şi funcţiile instituţiilor comunitare a UE.Pe larg se prezintă Politica de Securitate Comună şi Apărare. Studenţii se vor familiariza cu procesul de integrare a Republicii Moldova în UE, rolul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa în rezolvarea diferendelor
Colectii / CPESC

341.2 V31     III-119117
Vătăman D Istoria Uniunii Europene. Curs universitar. - Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 2011. -  187 p.
341.2 V31     III-119115
Vătăman, D. Istoria Uniunii Europene. Caiet de seminar.-Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 2011. - 78 p
Pentru informatii suplimentare contactati : 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti