Faceți căutări pe acest blog

Colectii UE - Politica

   

32 Politică32 / I-58   III-141396
Independența de Stat a Republicii Moldova : retrospective și realități : Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională din 26 august 2021 cu genericul "30 de ani de la adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova : aspecte politico-juridice și social-economice" / coord. : Victor Juc . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. -448 p.

32 / I-68 I-1272575
Instituții și politici ale UE: Progr. of the European Union / Olesea Sîrbu, Rodica Crudu . ─ Chișinău : Impressum, 2015. - 48 p. : il., fotogr.,

32 / P -93    II-716769
POCEPȚOV, Gheorghii; MUNTEANU, Igor; BÂRSAN, Mihail.  Propaganda și contrapropaganda : Ghid teoretico-practic de orientare / Gheorghii Pocepțov, Igor Munteanu, Mihai Bârsan [et al.]; Coord. : Ludmila Barba . ─ Chişinău : Arena civică, 2017. - 278 p. : fot., tab.
ISBN: 978-9975-3130-4-9

32 / R - 30    I-1261907
Realitățile politice și realitățile mediatice în contextul integrării europene / coord. : Victor Moraru; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei . ─ Chișinău : [s.n.], 2014. - 208 p.  Pe cop. : Realitățile politice și realitățile mediatice.
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-57-121-0

32  Ș-85    I-1246388
Ştiinţa politică în Republica Moldova : realizări şi perspective : Studii internaţionale / Coord. V. Teosa ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2011. - 434 p.- Bibliogr. Bibliogr. la sfârşitul art.

32 / W - 83   III-131623
BABAK, Artem. Words and wars : Ukraine facing Kremlin propaganda : [Analytical publication] / Artem Babak [et al.] . ─ Kiyv : KIC, 2017. - 126 p. : il.

32 / V-29     III-135053
VARZARI, Pantelimon.     Istoria politică a Republicii Moldova : (Note de curs) / Pantelimon Varzari . ─ Chişinău : Pontos, 2019. - 200 p.
Antetitlu : Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere", I. P. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Bibliogr. : p. 193-200.

32(478) / I-56   I-1290805
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență : experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova : Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională din 25 mai 2021 / coord. : Victor Juc . ─ Chişinău : [s. n.] , 2021. - 208 p.
ISBN: 978-9975-3201-6-0

32(478) / M-84  II-725729
MORARU, Victor.  La République de Moldova : le enjeux du passé, du présent et de l'avenir / Victor Moraru. ─ Ed. a 2-a, rev. și adăugită . ─ Chişinău : [s. n.] , 2022. - 200 p.

 32(478)   P-98   I-1250417
Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene / Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM,  col. de red. : Victor Moraru, Alexandru Roşca (coord. şt.), Panteleimon Varzari [et al]; Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM . ─ Chişinău : S. n., 2010.. - 224 p.. - Bibliogr. Bibliogr. în notele de subsol.

32(478) / S-43    I-1258054
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională : Program. Rezumate / ed. : Pantelimon Varzari . ─ Chişinău : Print-Caro, 2010. - 90 p.

32(498) / C-25    I-1269461
Politograma  : Incursiuni în vocabularul democraţiei / Radu Carp . ─ Iaşi : Inst. European, 2015. - 279 p. - (Colecţia "Academica" ; 251. Seria "Ştiinţe politice"). - ISBN: 978-606-24-0107-8.

32(498) / C-73 1-1251631
 Common and national interests within EU framework / ed. : Cristian Băhnăreanu, Mihai-Ştefan Dinu; Centre for Defence and Security Studies (CDSSS) . ─ București : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012. -164 p. : tab., sheme. - (UNAP. Cercetare ştiinţifică).. - Antetitlu : Security and Defence Studies. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.ISBN: 978-973-663-988-3

32(498) V-30    II-705403
VASILESCU, Mircea. Eurotextes. Le continent qui nous sépare / Mircea Vasilescu; traduit du roumain par Ioana Bot . ─ Genève : Metispresses, 2010. - 128 p. - (Voltiges).
Bibliogr. Index des noms de personnes : p. 123-124.
ISBN: 978-2-940406-21-0


321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


321 / R - 82  III-124428
ROTARU, Vasile. The Eastern Partnership - A Turning Point in EU-Russia Relations? / Vasile Rotaru . ─ Bucureşti : Military Publishing House, 2014. - 220 p. - (Eastern Policy. Security and Defense Studies Series).- Bibliogr. Bibliogr. : p. 204-220

321.01 / S - 81    I-1275833
8th International Conference ”State and Society in Europe”  / Editor in chief : Lucian Dindirică . ─ Craiova : S. n., 2015. - 281 p. - (Aman's book of abstracts ; Vol. 1, No. 2).
ISSN 2457-4120

321.7/P-93   II-706474
Procese de democratizare în Republica Moldova : realități, tendințe, perspective : Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 20 mai 2014 = Процессы демократизации в Республике Молдова : реалии, тенденции, перспективы : Материалы международной научно-практической конференции, 20 мая 2014 .- Chișinău : [s. n.] , 2014

321.7 / T-66    II-705574
T-kit: Despre bunele practici democratice: T-kit educaţional / Asociaţia Aria; proiectul "Să ne pregătim votul pentru un viitor comun". - Bucureşti, 2008. - 28 p.

321.7(4) / D-39   II-705186
GHERGHINA, Sergiu. Democratizare şi consolidare democratică în Europa Centrală şi de Est / Sergiu Gherghina; Sergiu Mişcoiu. - Iaşi: Institutul European, 2014. - 335 p. 

321.7(4) / E-91   II-705428
Europa şi democraţia socială: [trad. din germ.] / Cacilie Schildberg şi alţii.; trad. de Sergiu Bufteac. - Chişinău: Cartier, 2014. - 164 p. - (Manual de democraţie socială; 4). - ISBN 978-9975-79-800-6.

321.7(4) / S-34   II-699023
SCHMIDT, Vivien A. Democraţia în Europa : UE şi sistemele politice naţionale / Vivien A. Schmidt ; trad. din engl. Gabriela Lucia Şiclovan . ─ Chişinău : Știința, 2011.- 309 p. (Europa : prezent şi viitor). 

 

323   Afaceri interne. Politică internă


323 / P-93   II-716715
Probleme actuale ale politicii interne și internaționale a Republicii Moldova = Relevant Issues of the Republic of Moldova's Domestic and Foreign Policy : The materials of the scientific conference of young researchers, March 16, 2017 : Materiale conferinței științifice a tinerilor cercetător, 16 martie 2017 / col. de red. : Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chișinău : IRIM, 2018. -294 p.
Antetitlu : Institutul de Relații Internaționale din Moldova
Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-3076-4-2

323(478) / C-52   IV-52439
CHIRILĂ, Victor. Politica de Reintegrare a Republicii Moldova  : Viziune, strategii, mijloace /  Asociaţia pentru Politică Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p.

323(478) / R-44   II-708689
Republica Moldova pe calea moderniizării : Studiu enciclopedic / coord.: Victor Moraru [et al.]; resp. de ed.: Victor Juc . ─ Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" , 2015. - 480 p

323(478) / R - 22   III-124839
Raporturile dintre Stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul realizării reformelor democratice / red.: Victor Juc et al.; coord. şt.: Alexandru Roşca, resp. de ed.. Pantelimon Varzari . Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice─ Chişinău : [ s. n.], 2014. - 247 p.   ISBN: 978-9975-9742-8-8

323(478) T-75     I-1290705
Top 10 probleme politice ale societății în contextul pandemiei de Coronavirus de tip nou / coord. : Victor Juc . ─ Chișinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2022. - 220 p.
ISBN: 978-5-88554-064-3

323.1 / C -73   IV - 601103
Compilation of the lectures on the topic "Participation of Minorities in Public Life" / ed. : Alexander Osipov, Hanna Vasilevich ; European Centre for Minority Issues . ─ Flensburg : ECMI, 2017. - 78 p. : il., tab.Bibliogr. : p. 75-76 și în notele de subsol

323.1 / M-88   III-131059
MOŞNEAGA, Valeriu   Cartografierea diasporei moldovenești din Germania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia / Valeriu Moșneaga . ─ Chişinău : Grafic Design, 2017 . - 250 p.

323.1 / R - 20   II-715983
REBEGA, Laurențiu.  România din România și România din Uniunea Europeană : O încercare de a defini naționalismul în era globalizării / Laurențiu Rebega . ─ Bucureşti : Mica Valahie, 2018 - 201 p.

323.1 / S-43  IV-61581
Second European Union minorities and discrimination survey  : Migrant women - selected findings / European Union Agency for Fundamental Rights . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 58 p.

323.2 / F - 71   III-131495
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan = Separatist Focuses and Their Impact on Contemporary Terrorism : (Scientific and practical international conference's materials, 16 March 2017) : (Materialele conferinței științifico-practice internaționale, 16 martie 2017) / col. de red. : Simion Carp [et al.] . ─ Chişinău : Academia "Ştefan cel Mare" a MAI, 2017. - - 320 p.

323.2 / R-30   II-715979
REBEGA, Laurențiu   Terorism și contra-terorism în UE : Lecții din trecut / Laurențiu Rebega; Asistent de cercetare: Diana-Alexandra Filipescu . ─ Bucureşti : Mica Valahie, 2017. - 141 p. : fig., tab., graf.

323.2 / R-30   II-715981
REBEGA, Laurențiu. Terrorism and Counter-terrorism in the EU : Lessons from the Past / Laurențiu Rebega; Research assistant: Diana-Alexandra Filipescu . ─ Bucureşti : Mica Valahie, 2017. - 141 p. : fig., tab., graf. Bibliogr. : p. 124-140. 325 Deschidere de teritorii. Colonizare


325.14(4) / O-63   II-701275
Opening theDoor? : Immigration and Integration in the European Union / Vít Novotný . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2012. - 526 p. : tab.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 525-526.
ISBN: 978-2-930632-11-7

 325.14 M-67   II-701279
 Migration and health in the European Union  / ed. : Bernd Rechel, Philipa Mladovsky, Walter Devillé, ...[et al.]; International Organization for Migration ; ...[et al.] . ─ Maidenhead : Open University Press, 2011. - XX, 257 p. - (European Observatory on Health Systems and Policies Series). 


327     Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională.
           Politică externă


327 A-18  I-1267155
Acorduri de asociere ale Republicii Moldova : compatibilități și diferențe / coord. ed. : Victor Juc; red. : Tamara Osmochescu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2015. - 98 p.

327 A-55  IV-50679
Procesul politic în Uniunea Europeană : Suport bibliografic (Reader) / realizat : Vasile Andrieş . ─ Chișinău : s.n., 2011. -140 p.
Acest suport bibliogr. este elab. în cadrul proiectului "Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova"
ISBN: 978-9975-4376-6-0

327 / B-43     I-1269249
BENIUC, Valentin; ROŞCA, Ludmila; AFANAS, Nicolae  Uniunea Europeană - Uniunea Euroasiatică Studiu comparat / Valentin Beniuc, Ludmila Roşca, Nicolai Afanas . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 155 p.

327 / B-97    III-140247
BUSUNCIAN, Tatiana.    Securitatea internațională: Suport de curs / Tatiana Busuncian . ─ Chişinău : CEP USM, 2022. - 194 p. : fig., tab.
Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale.Bibliogr. la sfârșitul temelor. ISBN: 978-9975-159-23-4

327 / C-37   I-1287729
CEBOTARI, Svetlana.     Securitatea internațională în contextul crizei COVID-19/ Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun" ; Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020- 168 p.
Bibliogr. : p. 153-167 (181 tit.) și la sfârșitul cap.
ISBN: 978-9975-3346-6-2

327 C - 37    I-1281203
CEBOTARI, Svetlana     The Russian Federation's Geostrategical Interests in the Context of Formation of the New Geopolitical Architecture  : Monography / Svetlana Cebotari; Red. : Veaceslav Boliev . ─ Chişinău : Military Academy of Armed Forces "Alexandru cl Bun", 2018. - 200 p.
Bibliogr. : p. 137-167. - Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN: 978-9975-3174-3-6

327 / C-73   IV-57545
Comunicarea Vectorului European într-un Nou Context de Securitate Regională : Studii de Caz / Editat de Natalia Stercul şi Victoria Bucătaru; Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova . ─ Chișinău : MS Logo, 2017. - 56 p.
ISBN: 978-9975-4264-3-5

327 / C-37   I-1275168
CEBOTARI, Svetlana.   Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-european : Monografie / Svetlana Cebotari; Red. şt. : Igor Sofronescu . ─ Chișinău : Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", 2016. - 264 p.
Bibliogr. la sfârşitul cap. ISBN: 978-9975-3048-5-6

 327 / C - 80    III-125313
CORNELL, Svante E. Getting Georgia Righ / Svante Cornell . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. - 68 p.

327 / C - 88    III-126655
CREANGĂ, Ion (jurist); BOSTAN, Olesea     Beneficiile acordului de asociere UE-RM / Ion Creangă, Olesea Bostan; coord. publ. : Liubomir Chiriac ; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", [2015]. - 52 p.

327 / E-12   II-716106
Eastern Partnership = Partnerstwo Wschodnie / red. : Teresa Kruszona [et al.] ; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, Department of Public and Cultural Diplomacy . ─ [Warszawa] : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, [2010]. -59 p. : il., fot.

327 / E-24   IV-57543
Європейська Комунiкацiя у Новому Регiональному Безпековому Контекстi : Тематичнi дослiдження / Редагування : Наталiя Стеркул, Вiкторiя Букатару Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova . ─ Кишинeв : MS Logo, 2017ю - 56 p.

327/ E - 27   II-716775
Eforturile pentru buna guvernare în Europa de Est / Editat de Michael Emerson, Denis Cenușă, Tamara Covziridze [et al.] ; Colaboratori : Steven Blockmans [et al.] . ─ Bruxeles : Centrul de Studii Politice Europene, 2018. - 316 p.

327 / E-27   I-1269003    
EFREMOV, Valeriu. Structuri. Organizaţii. Politicieuropene: Teste la cursul universitar / Valeriu Efremov . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2015. - 64 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 63-64

327 / E-90   III-129566
EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine : Through Cooperation Towards Integration : [International Conference, Tbilisi, April 26-27, 2017] / Carlos E. Pacheco Amaral, Vasile Cucerescu, Gaga Gabrichidze [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 332 p. . - Bibliogr. la sf. art. și în subsol. 
ISBN: 978-9975-56-445-8

327 / E-90   III-127299
EU Relations With Eastern Partnership : Strategy, Opportunities and Challenges  : [International Conference, April 20-21, 2016] / Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. - 360 p. : tab., scheme.

327 / E-91    III-119798
Europa în context : Identități și practici discursive / Coord. : Camelia Beciu, Nicolae Perpelea . ─ 
Bucureşti : ARS Docendi, 2011. -244 p.- Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

327/ E-97   III-133206
Experienţe şi provocări, pentru România şi Republica Moldova, în contextul proceselor de integrare europeană [Text tipărit] / Universitatea Româno-Americană; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei . ─ Bârlad : Universul Academic, 2018. - 147 p. : il., tab.
ISBN: 978-606-94630-9-3

327 / F73   II-699912
 FONTAINE P. 12 lecţii despre Europa / Pascal Fontaine; Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare . ─ Chişinău : Uniunea Europeană, 2011. - 80 p. : il.

327  F-90   II-708493
FREUDENSTEIN, Roland; SPECK, Ulrich. The Renaissance of the West  : How Europe and America can shape up in confronting Putin's Russia/ Roland Freudenstein and Ulrich Speck . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 44 p.

327 I-68   III-123182
Anuar științific . Vol. 12. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2013. - 324 p. : fig.
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-4023-1-6

327 / I-69    I-125366314
Materialele conferinței internaționale ”Integrarea europeană și tradițiile românești: de la Al. S. Sturza la Em. Cioran”, 20-21 mai 2011 / Coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Țapoc .- Chișinău : CEP USM, 2011. -.307 p.

327 / J-88   II-718515
JUC, Victor.    Dimensiuni ale relațiilor internaționale contemporane  : Monografie / Victor Juc . ─ Chişinău : [S. n.], 2019. - 296 p.
Bibliogr. : p. 281-294.   ISBN: 978-9975-3298-1-1

327/ M-39    I-1266590
MATEESCU, Ioan Dragoş. Marea Britanie între Uniunea Europeană şi Statele Unite / Ioan Dragoş Mateescu . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. - 244 p.- Bibliogr. Bibliogr. : 227-244 p.

327 / N-27   II-700594
 National Convention on the EU in Moldova : (November 2010 - October 2011) / Project supported by MFA's program of Slovak Aid and implemented by Slovak Foreign Policy Association, Institute For Development and Social Initiatives "Viitorul", Analytic Center "Expert-Grup" and Moldova's Foreign Policy Association . ─ Chișinău : idis "viitorul", 2011, - 84 p. : fotogr.

327 / P-36     II-724463
Peculiarities of Local Economic Development in Cross-Border Space Ukraine-Moldova-Romania = Particularități ale dezvoltării economice locale în spațiul transfrontalier Ucraine-Moldova-România : Materialele mesei rotunde internaționale, 10-11 iunie 2021: International Round Table Materials, June, 10-11, 2021 / org. com. : S. Roșca (coord.) [et al.] ; scientific com. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2021. - 200 p. : fig., h., tab.
ISBN: 978-9975-56-957-6

327 / P-84  I-1293241
POPȘOI, Mihail   Europeanization versus democratization in Georgia, Moldova and Ukraine : Internal and external challenges to democratic consolidation / Mihail Popşoi. ─ Ed. a 1-a . ─ Chişinău : Cartier, 2023. - 256 p.
ISBN: 978-9975-86-651-4

327 / P -84     I-1256587
POPESCU, Nicu Politica externă a Uniunii Europene și conflictele post-sovietice  / Nicu Popescu; trad. din engl. de Alexandru Şiclovan . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 224 p. - (Cartier istoric).

327 P-93   I-1258486
 Procese integraționiste europene: Aspecte politice, economice, juridice și lingvistice = European integrational processes: Political, economic, law and linguistic aspects : Materialele Conferinței științifice studențești, consacrate aniversării a IX-a de la fondarea IRIM, 21 martie 2012 / Col. de red. : Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chișinău : ISRIM, 2013. - 173 p..- Antetitlu : Inst. de Relații Intern. din Moldova.-Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

327 / R-41    I-1269293
Relațiilebilaterale în contextul diferențelor de opțiuni integraționiste = Billateral relations in the context of diverging integrationist options : 24 octombrie 2014 / Col. de red. : Valentin Beniuc (preș.) [et al.] . ─ Chişinău : Print Caro, 2015. - 218 p.

327 / R-41     III-127757
Relațiile internaționale în curriculumul universitar : bazele teoretico-metodologice = International Relations in University Curricula : Theoretical and Methodological Fundamentals / coord. : V. Teosa, Gr. Vasilescu, V. Rotaru ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 546 p

327 / R-44    II-710129
GUCEAC, Ion; JUC, Victor; MORARU, Victor. Republica Moldova şi Uniunea Europeană :Dimensiunile cooperării / Ion Guleac, Victor Juc, Victor Moraru [et al.]; Coordonator : Victor Juc Redactor : Tamara Osmochescu . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 180 p.

327 / R - 49    II-713155
ROŞCA, Ludmila    Filosofia Integrării Europene : Curs universitar / Ludmila Roşca; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova . ─ Chișinău : [S. n.], 2017. - 312 p.

327 / R - 82   III-124428
ROTARU, Vasile    The Eastern Partnership - A Turning Point in EU-Russia Relations? / Vasile Rotaru . ─ Bucureşti : Military Publishing House, 2014. - 220 p. - (Eastern Policy. Security and Defense Studies Series).
Antetitlu : Center For East European and Asian Studies Association (CEEASA).

327 / S -62   II-713607
SÎNZIANU, Iulian; PLUGARU, Ştefan ; MĂTĂSARU, Viorel
Republica Moldova, România şi Uniunea Europeană : Două decenii de colaborare. Bilanţ şi perspective / Iulian Sînzianu (coord.), Ştefan Plugaru, Viorel Mătăsaru; cu o pref. de Dan Ravaru . ─ Iaşi : PIM, 2010. - 108 p.

327 / S-88  II-725169
Conferința științifică internațională "Strategia securității Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale" (II) . [Vol. 2], 22 aprilie 2022. ─Chișinău, 2022. - 116 p.
ISBN: 978-9975-164-10-8

 
327/ S-88   II-723027
Conferința științifică internațională "Strategia securității Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale (1)", 23 aprilie 2021.; com. șt. : Oleg Balan [et al.] ; col. red. : Ludmila Roșca [et al.] . vol.1─ Chișinău[sn], 2021 360 p.

327 / T - 21     III-127755
  Țările post-sovietice între UE și Federația Rusă - analiza circumstanțelor specifice și tendințelor politice = Post-Soviet States Between Russia and the EU : Analysing Special Circumstances and Political Tendencies : International Scientific Conference, 27 September, 2016 : Conferința științifică internațională, 27 septembrie, 2016 / coord. : Valentina Teosa, Malkhaz Matsaberidze, Cristina Morai . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 50 p. : tab., scheme.

327 / Ț-90   III-124572
 ŢUGUI, Eduard .Uniunea Europeană - Republica Moldova : asociere politică și integrare economică : Ghid informativ . ─ Chișinău : [Institutul pentru Dezvoltarea şi iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul"], [2014]. - n30 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").' -Bibliogr. Bibliogr. : p. 26-27


327 T - 36    I-1272409
Teoria și practica integrării europene: Ciclu de prelegeri / elab. : Ion Vangheli [et al.] . ─ Chişinău : Tehnica-UTM, 2016. - 308 p. .- Bibliogr. : p. 302-304
ISBN: 978-9975-45-434-6

327 / T-36     I-1269001
Teoria și practica integrării europene : Conferință științifică studențească dedicată Zilei Europei / Col. red. : Braga Mihai, Maftei Vitalie; Com. org. : Braga Mihai [Chișinău et al.] . ─ Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. - 128 p. Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

327 U-67 IV-58541
Upgrading the Eastern Partnership: Policy Recommendations for the 2017 Eastern Partnership Summit”/ Leonid Litra , Irakli Porchkhidze, Iulian Groza. - 2017. - 12 p.

327 / U -90      II-710131
EU and its Eastern Neighborhood : Fostering deeper Europeanization of Moldova / Ed. : Olesea Sirbu [et al.] . ─ Chişinău : Impressum, 2016. - 16 p. : tab., scheme, graf.

327 / V 62    I-1264386
Viitorul Republicii Moldova - Uniunea Europeană (2014; Chișinău)Viitorul Republicii Moldova - Uniunea Europeană  Conferință științifică studențească dedicată zilei Europei : [Materialele comunicărilor științifice, 8 mai 2014] / col. red., ed. : Mihai Braga, Vitalie Maftei . ─ Chișinău : Tehnica-UTM, 2014. - 166 p.

327 / Г-36   I-1289773
Геополитические трансформации в современном мире и их влияние на энергетическую безопасность : Курс лекций / Александр Буриан, Оляна Киндыбалюк, Карол Янас, Рудольф Кухарчик . ─ Кишинэу : [S. n.], 2021. - 324 р.

327 / Ж - 49    II-709538
 ЖЕКОВ, Олег. Дилемы и неоднозначность в отношениях Армении с Россией и Европейским Союзом  / Олег Жеков; науч. ред. : Людмила Коадэ . ─ Кишинэу : [s.n.], 2015. - 30 p

327 / K-85   III-126681
КРЯНГЭ, Ион; БОСТАН, Олеся .    О преимуществах соглашения об ассоциации ЕС - РМ / Ион Крянгэ, Олеся Бостан . ─ Кишинeв : IDIS "Viitorul", s.a.. - 52 p.

327 / K-65   II-722703
РОМАНОВА, Татьяна Алексеевна     Концепция стрессоустойчивости Европейского союза : артикуляция и ее последствия для России / Т. А. Романова, Н. Н. Гудалов, Ю. Ю. Колотаев [et al.]; под редакцией Т. А. Романовой . ─ Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2019. - 310 p.

327 / C-56      II-717631
Современная Европа : 60 лет Римских договоров . Часть 1, Доклады Института Европы № 340 = Reports of the Institute of Europe. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2017. - 118 p.
ISBN: 978-5-98163-090-3

327 / C-56   II-717632
Современная Европа : 60 лет Римских договоров . Часть 2, Доклады Института Европы № 341 = Reports of the Institute of Europe № 341 [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2017. - 84 p.
ISBN: 978-5-98163-091-0

327 / С-56    I-1269417
Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова  / Сост. : Георге Костаки . ─ Комрат : Институт демократии, 2015. - 264 p.

327 / У-45    II-721063
Украïна - Румунія - Молдова : Історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів : Збірник наукових праць. Том 4= Ukraine - Romania - Moldova : Historical, political and cultural aspects of their relations in the contemporary european processes context : Collection of scientific articles; Ред. кол. : В. М. Ботушанський [et. al.] . ─ Чернiвцi[sn], ., 2011. - 444 p. : tab.
ISBN: 978-966-399-379-9

327/ У-27      II-716776
Усилия по продвижению надлежащего управления в Восточной Европе / Ред. : Майкл Эмерсон, Денис Ченушэ, Тамара Ковзиридзе [et al.] ; Участ. : Стивен Блокманс [et al.] . ─ Брюссель : Центр Европейских политических исследований, 2018. -364 p.

327 / Ц-83    II-707999
ЦУГУЙ, Эдуард Европейский Союз - Республика Молдова :Политическая ассоциация и экономическая интеграция  : Руководство-информация / Эдуард Цугуй . ─ Кишинев : [ sn. ] , [ 2015 ] 32 р. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

327(100) A 63   III 121259
Anuar ştiinţific / Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova; red. : Valentin Beniuc [et al] ; coord. : Uliana Dodon . ─ Chişinău , vol.IX . - 2011. -304 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art..
Anuar științific . Vol. XII. . ─ 2013 . - 324 p.

327(100) /O-82    I-1266424
ORZEAŢĂ, Mihail. Geopolitica şiteoriile integrării europene / Mihail Orzeaţă . ─ Iaşi : Apollonia, 2014. - 177 p. : hărţi.. - Bibliogr. Bibliogr. : 172-177 p.

327(4) / A-67   III-124253
Aprofundarea transparenţei în Uniunea Europeană? : [Conferinţe] / ed. îngrij. de Veerle Deckmyn; trad. : Ala Simionică, ...[et al.] ; red.-coord. : Maria Cioaric . ─ Chişinău : [s. n.] , 2003. -312 p.

327(4) / B-12  III-116244
BACHE, I.; GEORGE, S. Politica în Uniunea Europeană / Ian Bache, Stephen George ; trad. din engl. : Cristina Duca . ─ Chişinău : Epigraf, 2009. - 662 p. (Europa : prezent şi viitor). - Bibliogr. Bibliogr. : p. 608-626

327(4) / B-43  II-709850
BENHAMOU, Michael. Innocence and War : Searching for Europe's Strategy in Syria / Michael Benhamou; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2016. - 60 p. : scheme.

327(4) / B - 67     I-1280831
BLOT, Ivan    Europa colonizată / Ivan Blot; Trad. de Irina Marina Borțoi . ─ Chişinău : Universitatea Populară, 2018. - 208 p.   ISBN: 978-9975-145-00-8

327(4) / C-40   II-719458
CENUŞĂ, Denis; CHKHIKVADZE, Vano; LITRA, Leonid
Reviving Eastern Partnership : Post-2020 overview / Denis Cenușă, Vano Chkhikvadze, Leonid Litra; European Liberal Forum . ─ Chişinău : [S. n.], 2019. - 40 p.
ISBN: 978-9975-57-270-5

327(4) / C-77   I-1224612
MOŞNEAGA, Valeriu     Cooperare regională şi integrare europeană în sud-estul Europei : Studii de caz : Materialele conferinţei internaţionale "Cooperarea regională şi integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei şi României" [Carte tipărită] / Coord. : V. Moşneaga [et al.] . ─ Chişinău : U.S.M., 2006. - 197 p.

327(4) / C - 89   I-1278146
Criza Uniunii Europene și ordinea globală în era Trump  / Coord. : Valentin Naumescu ; Ed. : Silviu Dragomir, Vasile Dem. Zamfirescu . ─ București : Editura Trei, 2017. -383 p.

327(4) F 51   III-119575
FIGUS, A.  Sistema Europa : L'organizzazione politica dell Unione europea / Di Alessandro Figus . ─ Roma : Eurilink, 2011. -148 p.

327(4) / E - 91   III-131431
European Integration and Disintegration : East ana West / edited by Robert Bideleux and Richard Taylor . ─ London ; New York : Routledge, 1996. - 298 p.

327(4) / G-42    I-1254168
Ghid European   ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 174 p. - (CARTIER Juridic)

327(4) / I-34   I-1276311
Identitate şi conştiinţă europeană în secolul al XX-lea / Coord. : René Girault ; trad. de Dan Burcea . ─ Bucureşti : Curtea Veche, 2004. - 254 p. - (Ideea europeană).
Bibliogr. Bibliogr. : p. 239-249.    ISBN: 973-8356-72-5

327 (4) / P-93   I-1246743
 Procese integraţioniste europene : aspecte politice, economice, juridice şi lingvistice = European Integrational Processes : Political, Economic, Law and Linguistic Aspects : Students' Scientific Conference Proceedings, Dedicated to the 8-th Anniversary of IRIM, March 24, 2011 : Materialele Conferinţei şt. studenţeşti, consacrate aniversării a 8-a de la fondarea IRIM, 24 martie 2011 / Procese integraţioniste europene : aspecte politice, economice, juridice şi lingvistice, conf. şt. studenţeşti (8 ; 2011 ; Chişinău) ; col. de red. : Valentin Beniuc [et al.]; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova . ─ Chişinău : 
IRIM, 2011. -220 p.

327(4) / R-79 II-726245
ROȘCA, Ludmila; GOLOVATAIA, Ludmila  Conceptul multidimensional al securităţii europene : Curs universitar / Ludmila Roşca, Ludmila Golovataia . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. -256 p.

327 (4)/ T-11   II-707789      
TACHE, Ileana.Politicile externe ale Uniunii Europene  / Ileana Tache . ─ Brașov : Editura niversităţii Transilvania din Braşov, 2015. - 118 p.- Bibliogr. Bibliogr. : la sf. cap.

327(470) / R - 82   II-716874
ROTARU, Vasile.    Between integration and intervention Russia and the European "Near Abroad" after 2009 / Vasile Rotaru . ─ Bucharest : Military Publishing House, 2016 - 251 p. 
ISBN: 978-973-32-1007-8

327(478) / C-29   II-724497
CASIADI, Oleg.      Importanța acordului de asociere RM - UE în procesul politicii de integrare europeană: Monografie / Oleg Casiadi . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 178 p.
Bibliogr. : p. 169-177.    ISBN: 978-9975-135-52-8

327(478) / C-37   II-714913
CEBOTARI, Svetlana; CĂLDARE, Gheorghe.   Politica externă a Republicii Moldova  : Note de curs / Svetlana Cebotari, Gheorghe Căldare; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 368 p.. - Bibliogr. la sfârșitul temelor
ISBN: 978-9975-142-08-3

 327(478)/ E-90  II-702247
Europenizarea: fațetele procesului / Coord. : Victor Moraru,  Institutul de Cercetări Juridice şi Politice  al Academiei de Științe a Moldovei. - Chișinău , 2013. - 336 p.

327(478) / E-91  II-700773
 The European option of the Republic of Moldova / Institutul of European Integration and Political Sciences, Acad. of Sciences of Moldova . ─ Chișinău : [ s. n.], 2012. - 140 p.. - Bibliogr. 
Bibliogr.: p. 135-138

327(478) / E-91    I-1286021
Europenizarea Republicii Moldova : Mai mult decât un proces / Cristina Gherasimov, Stanislav Ghilețchi, Iulian Groza [et al.]; ed. de : Iulian Groza ; Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) . ─ Chişinău : IPRE, 2020. - 62 p.

327(478)  E-95    III 121737
Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008)  . ─ Chişinău : Cartdidact, 2010.- 192 p.

327 (478) / F - 52   II-716831
FILIP, Corneliu.      Republica Moldova - prizonieră a geopoliticii? între Bruxelles și Moscova / Corneliu Filip . ─ Botoşani : Agata, 2018. - 428 p. : portr.
ISBN: 978-606-692-030-8

327(478) / H-75    IV-63617
HOLBAN, Ion      Vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova. Conștientizare și alegere / Ion Holban . ─ [Chişinău] : [S. n.], [2014]. - 19 p. : tab.

327(478) / M-67   II-725041
MIHĂEȘ, Roman.  Doar integrarea în UE sau re-Unirea cu România ar putea salva R.Moldova : Articole, comentarii, interviuri . ─ Chişinău : Pontos, 2022. - 268, [7] p.
ISBN: 978-9975-72-649-8

327(478) M-78     III-133101
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European  / Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice; Red. şt. : Victor Juc . ─ Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2018. - 512 p.

327(478)/M-78   III-135705
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european . (Partea a II-a) ─ Ch, , 2019. - 364 p.ISBN: 978-9975-3298-6-6

327(478) / M-79  I-1286017
Moldova's Europeanisation : beyond process / with contrib. from : Cristina Gherasimov, Stanislav Ghilețchi, Iulian Groza [et al.]; ed. de : Iulian Groza ; Institute for European Policies and Reformes (IPRE) . ─ Chişinău : IPRE, 2020. - 62 p.

327(478)/M-84   I-1226161
MORARU, Anton. Integrarea europeană : retrospectivă istorică / Anton Moraru . ─ Chişinău : Labirint, 2007. - 52 p. ISBN: 978-9975-943-27-7

327(478) P-80   III-119457
Politica externă a Republicii Moldova 2009-2011 în sinteze și dezbateri / red. : Victor Chirilă ; Asociaţia pentru Politică Externă (APE); Fundaţia Friedrich Ebert (FES); Grupul de presă IMEDIA . ─ Chișinău : MS Logo, 2011. - 310 p. 
Antetitlu : Biblioteca IDIS ”Viitorul”

327(478) / R – 32   III-133901
Redimensionarea politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste și modificărilor geopolitice ale sistemului internațional : Monografie / Alexandru Buruian, Natalia Chirtoacă, Oleana Chindîbaliuc [et al.]; red. coord. : Alexandru Buruian . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 210 p.

327(478) R-32   III-135584
Redimensionarea politicii externe și interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste și modificărilor geopolitice ale sistemului internațional . Partea a 2-a [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2019. - 170 p.

327(478)/R-44   II-701163
Republica Moldova între Est și Vest : Studii şi analize de politică externă / Asociaţia pentru Politică Externă . ─ Chișinău : Cartdidact, 2012.
ISBN: 978-9975-4158-9-7

327(478) / T-21   III-140401
TĂRÎȚĂ, Oreste. Protocolul de stat și interstatal - istorie și actualitate : Studiu teoretico-aplicativ / Oreste Tărâță . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 424 p. : fig., fot., n. muz., tab.
ISBN: 978-9975-87-971-2

327 (478) / V–22   III-130829
Valorificarea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova  / Coord. : Victor Juc . ─ Chişinău : F.E.P. "Tipografia Centrală", 2018. - 232 p.

327(478) / H-35   II-719339
Национальные интересы Молдовы в дискурсе исторических и современных вызовов : К 70-летию профессора В. А. Саковича : коллективная монография / Сакович В. А., Бенюк В. А., Квилинкова Е. Н. [et al.] . ─ Кишинев : [S. n.], 2019. - 436 p. : il.
Antetitlu : Ин-т междунар. отношений Молдовы.
Bibliogr. : p. 403-431.   ISBN: 978-9975-56-704-6

327(478) / P-43    IV-58961
Республика Молдова в европейском контексте и в аспекте политики безопасности : (Материалы конференции в г. Гамбурге, 18-19 июня 2001 года) = Republik Moldau im Europäischen und Sicherheitspolitischen Kontext : (Materialien der Konferenz in Hamburg, 18-19 Juni 2001) / Под ред. Гельмута Курта, Василия Андрейко . ─ Киев : Заповіт, 2001. - 112 p.

327(478) / T-48   II-724515
ТКАЧ, Анатолий     Молдо-российские отношения в контексте процессов Европейской Versus Евразийской интеграции  : Монография / Анатолий Ткач . ─ Кишинэу : CEP USM, 2021. - 262 p.
Antetitlu : Молдавский Гос. Университет
ISBN: 978-9975-158-85-5

 327(478;4) / S-93   IV-49978
 Suport bibliografic  : Cursul : Uniunea Europeană : procese, instituţii şi intracţiune cu Republica Moldova / Realizat : Afanas Nicolai [et al.] . ─ Chişinău : s. n., 2012. -146 p.

327.4 / N - 64  II-709851
NIKLEWICZ , Konrad. The Long March Towards the EU  : Candidates, Neighbours and the Prospects for Enlargement / Konrad Niklewicz ; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2016. - 76 p.

327.4 / S-19    III-125314
SAMADASHVILI, Salome Building a Lifeline for Freedom : Eastern Partnership 2.0 / Salome Samadashvili . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2014. - 64 p.- Bibliogr. Bibliogr. : p. 60-64  

327.5 G-88    III-140543
GROSU, Ruslana.     Managementul crizelor și prevenirea conflictelor internaționale : Suport de curs / Ruslana Grosu. ─ Chişinău : Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", 2022. - 152 p.
ISBN: 978-9975-3220-9-6

327.5 / H-79   III-125309
HOPIA, Henna  Breaking Down the Walls : improving EU-NATO relation /  Henna Hopia . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. - 63 p. : scheme.

327.5 / P-80     I-1256976
Politici publice euro-atlantice: Suport de curs / Marius Petrescu, Mioara Braboveanu, Anca-Gabriela Petrescu, Adrian-Vasile Cămărăşan . ─ Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 114 p. - (Universitaria : note de curs ; 3). - ISBN: 978-973-712-759-4.

327.5 / S-88   I-1256977
Strategii de securitate euro-atlantice: Suport de curs / Marius Petrescu, Mioara Braboveanu, Anca-Gabriela Petrescu, Maria-Cristina Spătărelu . ─ Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 98 p. - Bibliogr. : p. 87-97. - (Universitaria : note de curs ; 4). - ISBN: 978-973-712-760-0.

327.56 / B-45      IV-56953
BERBECA, Veaceslav Perspectivele soluționării conflictului transnistrean în contextul schimbărilor regionale = Prospects for Transnistrian Conflict Settlement in the Context of Regional Changes= Перспективы урегулирования приднестровского конфликта в условиях региональных изменений / Veaceslav Berbeca; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 42 p.

327.7 Activitatea organizațiilor internaționale și interguvernamentale

327.7 / A-67  III-139947
Aprofundarea relațiilor UE - RM: Actualizare și modernizare, ca urmare a pandemiei de COVID-19 / Editat de Michael Emerson și Denis Cenușă; Centrul de Studii Politice Europene (CEPS); Expert-Grup .─ Ed. a 3-a . ─ Chişinău : [S. n.], 2022.- 244 p. : il., tab.
ISBN: 978-9975-87-917-0

327.7 / A - 68  II-711825
The Assessment Report on the 10 Years of Slovakia's Membership in the EU / Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic . ─ Bratislava : [s. n.] , 2014. - 32 p.

327.7 / A - 95      II-711831
Avantajele parcursului european pentru Republica Moldova  / Transparency International - Moldova . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 19 p. : il., tab.ISBN: 978-9975-87-005-4

327.7 / C - 75    IV-57721
Consolidarea capacității instituționale în cadrul politicilor Uniunii Europene ; Anexa a contractul de twinning și alte anexe relevante : Manual de implementare a proiectelor twinning : Rezumat (2009) / Comisia Europeană ; Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP) . ─ Chișinău : [s. n.] , 2011. - 233 p.

327.7 C- 76   II-706522
Сontinuitate şi schimbare în procesul de integrare europeană / ed. îngrij. de : Christoph Demmke, Christian Ehgel; Institut Europeen d'administration publique (IEAP) . ─ Chişinău : IEAP, 2004. - 288 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 275-287

327.7 / D - 53     I-1274703
DIACON, Maria; JUC, Victor; CONSTANTINOV, Valentin.   Uniunea Europeană : Istorie şi actualitate / Maria Diacon, Victor Juc, Valentin Constantinov . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 235 p.

327.7 / D - 53   I-1278323
DIACON, Maria.      Uniunea Europeană. Istorie şi actualitate: Teste de aplicare la disciplina "Integrare Economică Europeană" / Maria Diacon . ─ Chişinău : [S. n.], 2017. - 72 p.

327.7 E-27    II-714241
EFREMOV, Valeriu    Curriculum la disciplina obligatorie Construcția europeană : Specialitățile: infanterie, artilerie, transmisiuni / Valeriu Efremov . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 24 p.

327.7 / E -90     II-708494
EU Policies : an Overview : From decision-making to implementation/ Rudolf W. Strohmeier and Ingrid Habets (eds.) . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. - 485 p.

327.7 / E - 90      IV-57420
The EU and Moldova : Closer to the European Union / European Union . ─ Chişinău : European Union, 2014. - 22 p.

327.7 / E -91    I-1264766
Europe Direct 2013  : Oameni, poveşti, comunitări / Comisia Europeană; Europe Direct în România . ─ [Bucuresţi] : Centrul de Informare Europe Direct, 2013. - 32 p.

327.7 / E - 91  III-131173
The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges [Text tipărit] / Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze [et al.]; scientific Committee : Francisco Aldecoa Luzárraga [et al.] . ─ Chişinău : ECSA Moldova, 2018. - 546 p. : tab.
Bibliogr. la sfârșitul art. și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-56-534-9

327.7  E-91   IV-53084
Europa. Revistă informativă pentru tineri . - Luxemburg, 2013. - 55 p.

327.7/ F-94   II 699293
From face to face : Portraits of Marie Curie Fellows ; European Commission . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - 103 p. ; il.

327.7 / I-74     II-717699
IOHANNIS, Klaus.      EU.RO - un dialog deschis despre Europa / Klaus Iohannis; Red. : Cristian Robu-Corcan [et al.] . ─ Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2019. - 392 p. : diagr.
ISBN: 978-606-44-0248-6

327.7 / M-30  III-121642
MARINESCU, Nicolae     Integrare Europeană / Nicolae Marinescu . ─ Brașov : Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2011. - 216 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 213-216.      ISBN: 978-973-598-763-3

327.7 / M-30    I-1251246
MARINESCU, Constantin Gh.      Quo Vadis Națiunea și Uniunea Europeană? / Constantin Gh. Marinescu; Universitatea "Apollonia", Iaşi . ─ Iași : Samia, 2013. - 325 p.

327.7 / O-72    II-704898
Organizații internaționale în domeniul securității, apărării și ordinii publice / Parlamentul Republicii Moldova . ─ Chișinău : [s.n.], 2013. -80 p.

327.7 / S -93   IV-57425
Support for the Eastern Partnership : Stories, facts and figures from the European Neighbourhood Instrument 2014 / European Commission. Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. - 33 p.

327.7 / U - 21      IV-57421
UE și Republica Moldova : Mai aproape de Uniunea Europeană / European Union . ─ Chişinău : Uniunea Europeană, 2014. - 22 p.

327.7 / U-56   I-1275835
Uniunea Europeană şi vecinătatea estică / coord.: Gabriel Asandului, Mihai Dorin . ─ Iaşi : Politehnium, 2015. - 228 p.
Bibliogr. : p. 228.   ISBN: 978-973-621-445-5

327.7 / A-90   II-711827
Ассоциация с ЕС: Мифы. Страхи. Реальность / Ред. вып. : Сергей Ильченко . ─ Кишинев : Policolor, [2015]. - 46 p. : fotogr.
ISBN: 978-9975-4362-9-8

327.7 / E-94    II-706613
Евросоюз - путь в будущее для Молдовы  / Ред. вып. : Руслан Шевченко . ─ Кишинев : [ sn. ], 2014 . - 44 p. : il.    ISBN: 978-9975-9876-6-2

327.7 / C-38  II-725135
СИНДЕЕВ, Алексей Александрович   Проблемы общеевропейской безопасности в работах российских политологов / А. А. Синдеев . ─ Москва : ИЕ РАН, 2021. - 106 р.

327.7 / У-25   III-139945
Углубление молдавско-европейских отношений: Обновление и модернизация после Covid-19 / Под ред. Майкла Эмерсона и Дениса Ченуши. ─ 3-е изд . ─ Кишинэу : [S. n.], 2022ю - 252 p. : il., tab.    ISBN: 978-9975-87-918-7

327.7(4) D 46   II 698510
 BRACK, Nathalie Despre Parlamentul European, democratizare şi democraţie / 
Nathalie Brack, Ramona Coman, Yann-Sven Rittelmeyer, Cristina Stănculescu ; Pref. de Cristina Preda . ─ Iaşi : Institutul European, 2011. -194 p. (Studii Europene ; 25).Bibliogr. Bibliogr. : p. 175-189

327.7(4) / E - 91, IV-53661
Europa la tine acasă : Activitățile Centrelor Europe Direct România 2009-2012 / Cuvânt înainte : Niculae Idu; Comisia Europeană . ─ [Bucureşti] : S. n. , 2012. - 35 p. : il., fotogr

327.7(4)  G-71   III-115614
GRABBE, H.Puterea de transformare a UE : Europenizarea prin intermediul condiţiilor de aderare în Europa Centrală şi de Est / Heather Grabbe ; trad. : Aurelia Pîrliţanu . ─ Chişinău : Epigraf SRL, 2008. - 248 p. (Europa : prezent şi viitor).- Bibliogr. Bibliogr. : p. 227-241

327.7:001  I- 1246810
Marie Curie Actions : Where innovative science becomes success ; European Commission . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. -  69 p. ; fot.

327.7(4):061.1UE / A 55   IV 50679
 Procesul politic în Uniunea Europeană  : Suport bibliografic (Reader) / realizat : Vasile Andrieş . ─ Chișinău : s. n., 2011. - 140 p.

*  *  *
 
seria Să înţelegem politicile Uniunii Europene
 
327.7(4) / A - 26         IV-53636 
 Agricultură. Un parteneriat între Europa şi agricultori / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il., scheme. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24196-3

327.7(4)/ A - 24            IV-53638
 Afaceri maritime si pescuit  : Protejarea viitorului marilor noastre / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 11 p. : il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene).  ISBN: 978-92-79-24011-9

  327.7(4)  A 28   IV-53653
Ajutor umanitar şi protecţie civila  : Sprijin pentru victimele dezastrelor şi conflictelor şi protecţie pentru cei aflaţi in situa?ii riscante / Comisia Europeana. Direcţia Generala Comunicare Publicaţii . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. -16 p. : fotogr., il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24412-4

327.(4) / С -75     IV-53651
Consumatori. Consumatorii, pe primul plan  / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 11 p. : il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24556-5

327.7(4) / C - 94     IV-53652
 Cultura şi audiovizual : Celebram diversitatea culturala a Europei / Comisia Europeana. Direc?ia Generala Comunicare Publica?ii Bruxelles . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013.  - 12 p. : fotogr., il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene).ISBN: 978-92-79-24700-2 

  327.7(4) / E-54           IV-53641
Energia. O energie durabilă, sigură şi la preţuri accesibile pentru europeni  / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24131-4

327.7(4) E-91      III 53656
Europa 2020: Strategia de creştere a Europei : Catre un viitor durabil şi o creştere generatoare de locuri de munca / Comisia Europeana. Direc?ia Generala Comunicare Publica?ii Bruxelles . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013

327.7(4) / I - 69 IV-53646  Întreprinderi. O nouă revoluţie industrială / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il., scheme. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene).  ISBN: 978-92-79-24436-0

327,7(4) / M - 67  IV-53648 
 Migratie si azil  : O Europa mai sigura si mai deschisa / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 11 p. : il., scheme. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene).  ISBN: 978-92-79-24155-0

327.7(4) / O - 21         IV-53643
Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale  : Investiţii în locuri de muncă, incluzione şi politică socială / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24035-5

327.7(4) E 91 IV-53655
 Parinții fondatori ai UE / Comisia Europeana. Direcția Generala Comunicare Publicații Bruxelles . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 28 p. : il., fotogr. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-28708-4

  327,7(4) / P-60   IV-53649
 Piata interna  : De la criza la oportunitate - cetateni si intreprinderile din nou pe calea prosperitatii / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2014
11 p. : il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene).  ISBN: 978-92-79-24628-9

327.7(4) / S-43              IV-53659
Securitatea la frontiere  : O Europa mai sigură și mai deschisă / Comisia Europeană. Direcția Generală Comunicare Publicații Bruxelles . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 12 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24532-9

327.7(4)  U 56   IV-53657
 Uniunea economica si monetara (UEM) şi moneda euro : Pentru un climat de stabilitate, cre?tere economica ?i prosperitate in Europa / Comisia Europeana. Direc?ia Generala Comunicare Publica?ii Bruxelles . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 16 pp. : fotogr., il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-23939-7

328.1 / R-95        IV-58544
RUSU, Iulian; TOMA, Bianca     Republica Moldova în afara corupției - Lecții învățate din experiența României / Iulian Rusu, Bianca Toma . ─ Chişinău : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2017. - 30 p. - (Policy 
Paper).

328.18 / B-98      II-711523
BUTNARU, Veronica; NEICOVCEN, Serghei; TĂBÎRŢĂ, Valerian    Politici locale anticorupţie / Veronica Butnaru, Serghei Neicovcen, Valerian Tăbîrţă . ─ Chișinău : [ s. n. ], 2017ю - 68 p.
Aut. sunt indicaţi pe verso f. de tit
Antetitlu : Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
Bibliogr. : p. 68.
ISBN: 978-9975-66-549-0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti