Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Decembrie 2015821.09 / O-55 , III-124461

 Omul nou al Europei: Conferință științifică internațională, 23-24 mai 2014 / Com. șt.: Michele Mattusch [et. al.] . ─ Chișinău : CEP USM, 2014. - 327 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.


ISBN: 978-9975-71-578-2

Fundaţia Konrad Adenauer în Republica Moldova a organizat în colaborare cu Universitatea de Stat din Republica Moldova, Catedra Literatură Universală, conferinţa ştiinţifică internaţionlă "Omul nou al Europei: Modele, Prototipuri, Idealuri", În cadrul conferinţei şi-au expus rezultatele cercetărilor la tema mai sus menţionată profesori din Germania, România şi Republica Moldova

"...Omul nou al Europei: Modele, Prototipuri, Idealuri" .Este un titlu care acoperă chestiunea crucială care este astăzi a Europei - cum face faţă o instituţie şi omul european unui atăt de mare succes cum s-a dovedit a fi Uniunea Europeană ..."


Horia-Roman Patapievici,


 
316.7 / D - 58, 
IV-53865
Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova  : Materialele Conferinței Naționale cu Participare Internațională, (11 aprilie 2014) / resp. de ed. : Raisa Borcoman, Lucia Cepraga . ─ Chișinău : ASEM, 2014
202 p. : scheme. . + Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-75-693-8

Conferinţa a pus în discuţie atăt cerinţele impuse de comunitatea europeană, căt şi de piaţa forţei de muncă.

Printre subiectele abordare au fost

 • comunicarea în contextul educaţional şi economic în RM
 • comunicare ţi relaţii publice în context naţional şi internaţional
 • probleme de comunicare în învăţămîntul preuniversitar şi universitar
 • probleme de terminologie , etc 321 / R - 82, III-124428
 


ROTARU, Vasile The Eastern Partnership - A Turning Point in EU-Russia Relations? / Vasile Rotaru . ─ Bucureşti : Military Publishing House, 2014. - 220 p. - (Eastern Policy. Security and Defense Studies Series).- Bibliogr. Bibliogr. : p. 204-220

ISBN: 978-973-32-0964-5
Lucrarea abordează impactul Parteneriatului Estic asupra relațiilor UE-Rusia, schimbările pe care le produce inițiativa UE în așa numita “vecinătate comună”, diferențele de percepție a Parteneriatului de către Bruxelles și Moscova, precum și impactul summitului de la Vilnius asupra evoluțiilor recente de la granițele de est ale UE.
Lansarea cartii

351 / M-24,  I-1265586
Managementul public și guvernanța în Uniunea Europeană = Public Management and Governance in the European Union  : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 12 mai 2015 / col. de red. : Valentin Beniuc (preș.), ...[et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 176 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. și în subsol


Lucrarea îşi propune să încurajeze promovarea cercetărilor din domeniul, să valorifice rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor din ţară şi din străinătate în domeniul managementului public european.

În cadru culegerii  sunt  abordate aspecte ce vizează:
 • managementul instituţiilor publice în Uniunea Europeană,
 • guvernanţa în Uniunea Europeană,
 • teorii instituţionale, concepte, modele şi abordări,
 • procesul decizional în Uniunea Europeană,
 • competenţele instituţiilor şi organismelor Uniunii Europene,
 • politicile Uniunii Europene privind managementul şi guvernanţa,
 • aquis-ul european,
 • dreptul administrativ al Uniunii Europene,
 • etica funcţionarilor publici europeni.
 

  
355 / V-29   ,   II-124465
VARZARI, Vitalie Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană/ Vitalie Varzari . ─ Chișinău : CEP USM, 2014. - 172 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 151-172

ISBN: 978-9975-9742-5-7

 Scopul lucrării constă în cercetarea şi determinarea unor priorităţi de consolidare a sectorului naţional de securitate al Republicii Moldova prin explorarea opţiunii de integrare europeană. Valorificarea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: punerea în discuţie a aspectelor teoretico-metodologice de abordare a securităţii naţionale, identificarea principalelor ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova, cercetarea cadrului normativ şi instituţional de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova, examinarea aspectelor şi dimensiunilor sistemului european de securitate, investigarea impactului extinderii europene şi euroatlantice asupra asigurării şi consolidării sistemului naţional de securitate a Republicii Moldova, evaluarea iniţiativelor şi aportului european privind soluţionarea conflictului transnistrean.

Vezi  TEZA  
Disponibil  la  : http://www.cnaa.md/thesis/21552/
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti