Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii recente

descarcati eng 
rom
Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația/
Consiliul Uniunii Europene. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015. - 52 p.

Al doilea plan de acțiune privind drepturile omului și democrația, care acoperă perioada 2015-2019, urmărește să consolideze punerea în aplicare a politicii UE în domeniul drepturilor omului în cadrul tuturor activităților. Programul se axează în special pe consolidarea capacității de afirmare a instituțiilor locale, precum și a organizațiilor societății civile. Depistarea timpurie, prevenirea și medierea conflictelor vor fi principiile directoare. Broșura conține, de asemenea, un cuvânt înainte al Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini; concluziile Consiliului privind planul de acțiune; și cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația. Planul de acțiune este publicat în limbile engleză și franceză.Sprijinul Uniunii Europene pentru lupta împotriva torturii și pentru abolirea pedepsei cu moartea  Raportul special nr. 09/ Curtea de Conturi Europeană. -  Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015 . - 55 p.

descarcati
Uniunea Europeană (UE) este profund angajată în prevenirea și eliminarea tuturor formelor de tortură și de maltratare, precum și în abolirea pedepsei cu moartea pe plan mondial. Curtea a evaluat dacă Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), prin care se atribuie granturi organizațiilor societății civile în vederea implementării de proiecte care urmăresc îndeplinirea acestor obiective, a fost eficace. Curtea concluzionează că sprijinul furnizat a fost doar parțial eficace. Deși Comisia a realizat o evaluare adecvată a nevoilor, ea nu a direcționat fondurile într‑un mod optim. Din această cauză și dat fiind contextul politic nefavorabil din diversele țări, impactul global al proiectelor finanțate nu a fost unul optim. Curtea formulează o serie de recomandări în atenția Comisiei referitor la selecția propunerilor de proiecte, la coordonarea cu alte eforturi ale UE, la cadrul de măsurare a performanței și la sustenabilitatea organizațiilor beneficiareProbleme cu UE?  Cine vă poate ajuta?/ Ombudsmanul European
. -  Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015 . - 15 p.

descarcati
Uniunea Europeană oferă numeroase beneficii cetățenilor, rezidenților, întreprinderilor și asociațiilor din cadrul său. Cetățenii statelor membre ale UE sunt, de asemenea, cetățeni ai Uniunii și se bucură de o serie de drepturi care decurg din cetățenia europeană. Este posibil totuși să întâmpinați probleme atunci când trebuie să vă exercitați aceste drepturi. V-ați întrebat vreodată cine v-ar putea ajuta? Este posibil să nu fie întotdeauna clar dacă problema este cauzată de administrația UE, de autoritățile unui stat membru sau de o entitate privată. Chiar dacă știți cui aparține vina, este posibil să nu fie evident de unde puteți obține ajutor. Într-o Uniune bazată pe principiul fundamental al statului de drept, este extrem de important să existe o soluție rapidă și eficientă pentru orice probleme întâmpinate în dobândirea drepturilor dumneavoastră. 
Ombudsmanul European a elaborat prezenta broșură pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra diferitelor organisme de informare, consiliere și soluționare a plângerilor la care ați putea să apelați. Pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine cum vă poate ajuta fiecare dintre organismele prezentate, am inclus, în cadrul fiecărei secțiuni, exemple de tipuri de asistență care pot fi oferite de organismul în cauză. Un ghid interactiv cuprinzător este, de asemenea, disponibil pe site-ul internet al Ombudsmanului European pentru a vă ajuta să identificați organismul cel mai adecvat la care vă puteți adresa pentru a depune o plângere sau o solicitare de informații


descarcati
Moștenirile în UE: Simplificarea succesiunilor transfrontaliere /Comisia Europeană,Direcția Generală Justiție și Consumatori. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015 . - 6  p.

Până de curând, moştenirile care implicau mai mult de o țară a UE erau complexe și costisitoare din cauza diferențelor dintre normele naționale. Noua legislație a UE simplifică moştenirile transfrontaliere, clarificând în care ţară din UE se află instanțele competente în materie succesorală și ce legi vor aplica acestea

9 răspunsuri privind criza economică din Europa
- Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015 . - 28 p.

descarcati

Această broșură încearcă să răspundă cât mai clar unor întrebări de actualitate, adesea complexe. Prima parte include nouă întrebări însoțite de un glosar, iar a doua parte vă va ajuta să descoperiți mai multe, cu ajutorul linkurilor către articole, jocuri și înregistrări video 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti