Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Ianuarie 2016

Copilul în contact cu sistemul de justiție : Ghid pentru profesioniștii din domeniul protecției copilului / aut. și coord. : Liliana Astrahan; au contrib. : Iveta Bartunkova, ...[et al.] ; Fundația Elvețiene "Terre des homes - Lausanne" în Republica Moldova .- Chișinău : Casa Editorial-Poligrafică "Bons Offices", [2014]
342.7/A-89
IV-53550

Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. - See more at: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=402&l=ro#sthash.2HGUINPA.dpuf
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc.

Ghidul răspunde necesităţilor profesioniştilor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului privind consolidarea:
competenţelor de identifi care, respectare, precum şi de garant al drepturilor şi de a răspunde necesităţilor copiilor ce intră în contact cu legea; cooperării dintre toţi actorii responsabili de bunăstarea copiilor.
Subiectele au fost grupate conform următoarele aspecte:generale, informaţii despre copii, indiferent de statutul pe care îl deţin când intră în contact cu legea: victimă, copil în confl ict cu legea, martor. În continuare: Cine este un copil? Care sunt necesităţile şi drepturile copilului? Care sunt particularităţile de vârstă ale copilului? Care sunt factorii de riscşi vulnerabilităţile copilului, dar factorii protectori? Ce reprezintă sistemulde protecţie a copilului? Care sunt metodele și tehnicile de lucru cu copiii?
  • specifice, informaţii despre fi ecare categorie de copii ce intră în contactcu legea. Prin urmare: Care sunt caracteristicile copilului victimă, celuiafl at în confl ict cu legea, dar copilului martor? Care sunt responsabilităţilespecialiştilor din domeniul protecţiei copilului corelate categoriei de copiiafl aţi în contact cu legea?
Informaţia prezentată în broşură are drept scop de a ghida specialiştii în anumite situaţii de lucru cu copiii afl aţi în contact cu legea.Ghidul răspunde necesităţilor profesioniştilor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului privind consolidarea:
  • competenţelor de identifi care, respectare, precum şi de garant al drepturilor şi de a răspunde necesităţilor copiilor ce intră în contact cu legea;
  • cooperării dintre toţi actorii responsabili de bunăstarea copiilor.
Şi nu în ultimul rând, ca rezultat al consolidării competenţelor profesioniştilor, necesităţile copiilor vor fi satisfăcute, drepturile copiilor vor fi respectate şi per total aceștia vor benefi cia de o protecţie mai bună.
Subiectele au fost grupate conform următoarele aspecte:
  • generale, informaţii despre copii, indiferent de statutul pe care îl deţin când intră în contact cu legea: victimă, copil în confl ict cu legea, martor. În continuare: Cine este un copil? Care sunt necesităţile şi drepturile copilului? Care sunt particularităţile de vârstă ale copilului? Care sunt factorii de riscşi vulnerabilităţile copilului, dar factorii protectori? Ce reprezintă sistemulde protecţie a copilului? Care sunt metodele și tehnicile de lucru cu copiii?
  •  specifi ce, informaţii despre fi ecare categorie de copii ce intră în contactcu legea. Prin urmare: Care sunt caracteristicile copilului victimă, celuiafl at în confl ict cu legea, dar copilului martor? Care sunt responsabilităţilespecialiştilor din domeniul protecţiei copilului corelate categoriei de copiiafl aţi în contact cu legea?
Informaţia prezentată în broşură are drept scop de a ghida specialiştii în anumite situaţii de lucru cu copiii afl aţi în contact cu legea.
- See more at: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=402&l=ro#sthash.2HGUINPA.dpuf
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. - See more at: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=402&l=ro#sthash.2HGUINPA.dpuf
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. - See more at: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=402&l=ro#sthash.2HGUINPA.dpuf
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. - See more at: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=710&rid=402&l=ro#sthash.2HGUINPA.dpuf

*    *    *


 BUDECI, Alina; CHINTEA, Svetlana; MISAIL-NICHITIN, Daniela. Îndrumar practic pentru specialiștii care desfășoară audierea copiilor victime-martori a exploatării sexuale comerciale  / Alina Budeci, Svetlana Chintea, Daniela Misail-Nichitin . ─ Chişinău : Centrul Internaţional "La Strada", 2011. - 176 p. : graf., tab.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 173-174
343.6 / B-92    II-707384

descarcati
Întrucât în majoritatea cazurilor procesul de investigare este bazat pe mărturiile copilului, acurateţea colectării şi înregistrării acestora este de o mare importanţă. Prezentul Îndrumar descrie o bună practică de audiere a copiilor, victime-martori ai ESC, şi are drept scop să ajute specialiştii care desfăşoară audierea, în special, reprezentanţii organelor de drept, la obţinerea mărturiilor în procesul de investigare şi urmărire penală. Îndrumarul include descrierea etapelor audierii copiilor, criterii care stau la baza deciziei
de a conduce sau nu audierea copilului, recomandări pentru formatul în care se desfăşoară audierea şi este destinat tuturor grupurilor profesionale, implicate în procesul de audiere a copilului, victimămartor:
poliţişti, procurori, psihologi ş. a. Elaborarea Îndrumarului are la bază experienţa acumulată de  colaboratorii Centrului Internaţional „La Strada” şi întruneşte practicile internaţionale şi naţionale în domeniul organizării audierii copiilor, victime-martori ale exploatării comerciale a copiilor.

Capitolul I cuprinde informaţii despre fenomenul exploatare sexuală comercială a copiilor (ESCC) şi este axat în special pe traficul de copii, imagini ce reflectă abuz al copiilor (pornografia infantilă), implicarea copiilor în prostituţie şi turism sexual. 

Capitolul II oferă o descriere şi comentariul actelor normative naţionale, precum şi a celor internaţionale, ratificate de Republica Moldova, şi care ţin de fenomenul ESCC şi procedura de desfăşurare a audierii copiilor, victime-martori. Informaţia este prezentată de o manieră ce înlesneşte orientarea tuturor specialiştilor implicaţi în procesul de audiere a copilului.

Capitolul III
include informaţii referitoare la dezvoltarea copiilor şi manifestările traumei la copii, victime ale ESC. Cunoştinţele despre particularităţile de vârstă şi specificul traumei raportat la vârstă sunt
vital necesare în edificarea relaţiilor cu copilul‚ formularea corectă a întrebărilor şi desfăşurarea nemijlocită a audierii.

Capitolul IV conţine sfaturi şi instrumente de ghidare pentru organizarea şi desfăşurarea audierii copilului. Acest capitol oferă cunoştinţele de bază necesare pentru desfăşurarea audierii într-o formă prevăzută de legislaţia în vigoare, cerinţele faţă de înregistrările video a audierilor şi recomandări pentru conducerea acestora, inclusiv stilul, varietatea şi viteza adresării întrebărilor.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti