Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European

Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European [Text tipărit] / Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice; Red. şt. : Victor Juc . ─ Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2018. - 512 p.
Texte : lb.rom., engl., rusă. - Rez. : lb. engl.

Antetitlu : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Bibliogr. : la sfârşitul cap.

ISBN: 978-9975-3043-8-2

Lucrarea este consacrată cercetării ştiinţifice a problemelor de înaltă complexitatee ce ţin de modernizarea Republicii Moldova în contextul necesităţilor de reformă democratică şi dezvoltare, inclusiv prin implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Culegerea,  alcătuită din 22 articole stiintifice ,conţine reliefarea coordonatelor

 •  conceptual-teoretice 
 •  politico-juridice,
 •  instituţional-electorale
 • social-economice 

ale modernizării, ale impactului contextului regional şi ale transformărilor geopolitice asupra acestui proces complex.

Culegerea este adresată factorilor de decizie din cadrul administraţiei publice de diferite niveluri şi caracter, cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, reprezentanţilor societăţii civile, tuturor celor care manifestă interes faţă de problemele elucidate.

CUPRINSCAPITOLUL I. COORDONATE CONCEPTUAL-TEORETICE ŞI POLITICO-JURIDICE ALE PROCESELOR DE MODERNIZARE A REPUBLICII MOLDOVA

 •  JUC Victor. Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de la parteneriat şi cooperare la asociere şi integrare
 •  SACA Victor. Aspecte ale modernizării sociopolitice a Republicii Moldova în contextul tranziţiei spre democraţie
 •  VARZARI Pantelimon. Puterea elitistă şi puterea birocratică  prin prisma modernizării politice a statului Republica Moldova
 •  MORARU Victor. Migraţia în contextul modernizării Republicii Moldova
CAPITOLUL II. COORDONATE INSTITUŢIONAL-ELECTORALE ALE PROCESELOR DE MODERNIZARE A REPUBLICII MOLDOVA
 • RUSANDU Ion. Puterea şi opoziţia politică-repere metodologice şi practice
 • BRAGA Lilia. Эволюция электоральной культуры в РМ в контексте процессов демократической модернизации
 • ROSCA Alexandru N., ROŞCA Alexandru S. Introducerea votului mixt în Republica Moldova din perspectiva marketingului politic 
 • PERU-BALAN Aurelia. PR politic vs Retorica populistă:afinităţi teoretice şi pragmatice
 •  GROSU Lucia. Experienţa comunicării pentru dezvoltare durabilă. Oportunităţi pentru Republica Moldova
CAPITOLUL III. COORDONATE ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE PROCESELOR DE MODERNIZARE A REPUBLICII MOLDOVA 

 • CIUMAC Svetlana. Dimensiunile politicii externe în programele guvernantei din Republica Moldova       
 • DUMITRAŞCO Marica. Conformity of countrys institutions to the valorization of potenţial the liberal foreign trade policy -the case of the Republic of Moldova
 • BĂLAN Elena. Factorul etnic - componentă indispensabilă a procesului de realizare a democratizării, modernizării social-politice şi integrării europene a Republicii Moldova
 •  CEACÎR Irina. Dimensiuni teoretico-practice privind cultura organizaţională a Administraţiei Publice Locale
 • ŢVEATCOV Nicolai. Социальные трансформации и интеграционные процессы в РМ граждановедческое измерение
CAPITOLUL IV. IMPACTUL CONTEXTULUI REGIONAL ASUPRA MODERNIZĂRII REPUBLICII MOLDOVA

 • BLAJCO Vladimir. Роль еврорегионов в процессе евроинтеграции РМ
 • DIACON Măria. Priorităţi de politică educaţională a Uniunii Europene. Programe şi bune practici pentru Republica Moldova
 • ROGOVAIA Galina, RUSTANOVICI Ludmila. Конструктивное сотрудничество РМ и Украины на пути к европейской интеграции
 • GORBATIUC Marina. Отношения между ОБСЕ и РМ

CAPITOLUL V. IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR GEOPOLITICEREGIONALE ASUPRA MODERNIZĂRII REPUBLICII MOLDOVA

 • UNGUREANU Veaceslav. Redimensionarea securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul noilor transformări ale arhitecturii geopolitice regionale
 • GROSU Ruslana. Statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova: abordare politico-juridică vs realităţi geopolitice
 • ŞARAN Vladislav. Impactul războiului informaţional din Republica Moldova în urma crizei geopolitice din Ucraina
 • STERPU Vladislav. Republica Moldova în sistemul de securitate regională al Europei de Sud-Est

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONSNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti