Faceți căutări pe acest blog

UE- Intrari noi - Martie 2013327 / N27 ; II-700594
National Convention on the EU in Moldova : (November 2010 - October 2011) / Project supported by MFA's program of Slovak Aid and implemented by Slovak Foreign Policy Association, Institute For Development and Social Initiatives "Viitorul", Analytic Center "Expert-Grup" and Moldova's Foreign Policy Association . ─ Chișinău : idis "viitorul", 2011, - 84 p. : fotogr.


Scopul Convenţiei Naţionale pentru Integrarea Europeană a Repiblicii Moldova este de a stimula dialogul direct şi transparent dintre diferite grupuri ţintă, de a le oferi informaţii şi recomandări expertizate, de a afla opiniile diverselor reţele sociale, asociaţii şi organizaţii locale implicate în procesul de integrare europeană, de a antrena într-o dezbatere amplă asupra subiectelor cheie privitor la integrarea europeană a Republicii Moldova cele mai importante segmente ale societăţii şi de a stabili un cadru de lucru permanent şi coerent, bazat pe interese politice comune, în care principalele preocupări tematice ar cuprinde în principal relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Moldova.

Proiectul prevede organizarea a 3 Grupuri de Lucru tematice incluzând: a) Grupul de Lucru pe Vize, Frontiere şi Transnistria; b) Grupul de Lucru pe Agricultură şi Dezvoltare Regională şi c) Grupul de Lucru pe Comerţ, Servicii, Concurenţă. Fiecare din aceste 3 grupuri de lucru va organiza pe parcursul unui an câte 4 Mese Rotunde la care vor fi dezbătute probleme presante ce ţin de ajustarea legislaţiei naţionale la aquis comunitaire, negocierea şi semnarea Acordului de asociere şi a acordului de liber schimb, introducerea regimului liberalizat de vize. Fiecare din aceste mese rotunde se va încheia cu elaborarea de recomandări care vor fi propuse ministerelor de resort.


  Vezi
 


339.9 / C-94, II 700537
 Culegere de opinii privind dezvoltarea economică și securitatea în Europa / coord. : Cristian Ionuş; referent şt. : Victor Aelenei . ─ Chișinău : CEP USM, 2012. - 137 p. : sheme.Bibliogr. . - Bibliogr. la sf. art.327(478;4) / S-93; IV-49978
Suport bibliografic: Cursul : Uniunea Europeană : procese, instituţii şi intracţiune cu Republica Moldova / Realizat : Afanas Nicolai [et al.] . ─ Chişinău : s. n., 2012
146 p.

Acest suport bibliografic este elaborat in cadrul proiect. ”Dezvoltarea curriculumului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova”, finanțate de Fund. Soros-Moldova, Programul Buna Guvernare
 343.4 / P-93; IV-50107
Profilaxia și combaterea traficului de ființe umane : Îndrumar practic pentru funcţionarii publici / echipa ed. : Zinaida Buruiana, Viorica Varzari, Jeneta Irimia, ...[et al.]; Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 . ─ Chișinău : ProArt, 2012. - 67 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti