Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Iunie 2018

327 (478) / V – 22 III-130829

Valorificarea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova [Text tipărit] / Coord. : Victor Juc . ─ Chişinău : F.E.P. "Tipografia Centrală", 2018. - 232 p. : fig., tab.
Antetitlu : Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Științe a Moldovei [et al.] . - Bibliogr. la sfârşitul art. art.
ISBN: 978-9975-53-946-3 
[Accesat la : 13.06.2018]
Disponibil la :  https://goo.gl/iZNuhY


Cuprins
  • EXPERIENȚA DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ:GENERAL ȘI PARTICULAR PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
  • (Victor JUC, Dumitru POPA) . 
  • .ANALIZĂ COMPARATIVĂ A CORELAȚIEI DINTRE COMPETITIVITATE ȘI GUVERNANȚA PUBLICĂ LA NIVEL REGIONAL ȘI GLOBAL (Ovidiu FOLCUȚ, Iuliu-Marin IVĂNESCU) 
  • RESURSELE SIMBOLICE ALE PUTERII (Victor MORARU) 
  • BUNA GUVERNANȚĂ ÎN ROMÂNIA (Nela-Ramona GRIGORE, Mona IVĂNESCU) 
  • ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ: STANDARDE, RESPONSABILITATE ȘI REFORMĂ PRIN PRISMA EXPERIENȚEI ROMÂNIEI ȘI INTEGRĂRII EUROPENE (Valeriu CUȘNIR) 
  • ANALIZA INDICATORILOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI (Mariana SORLESCU, Emilia GABROVEANU)
  • STATUL DE DREPT. CADRUL TEORETIC ȘI PROVOCĂRILE AJUSTĂRII PRACTICE (Alexandru ROȘCA) 
  • OPŢIUNI DE EXPLOATARE A MINEREURILOR DIN ROMÂNIA CA ŢARĂ MEMBRĂ A UNIUNII EUROPENE (Cristian SIMA) 
  • EVOLUŢIA SISTEMULUI ENERGETIC DIN ROMÂNIA (Marina BĂDILEANU, Svetlana CIUMAC) .

Culegerea include articole științifice consacrate analizei parcursului european al României și al Republicii Moldova, fiind evidențiate costurile și beneficiile naționale și sectoriale. Cartea este destinată angajaților din cadrul autorităților publice centrale și locale, cadrelor universitar-academice și mediului de experți, tuturor celor ce manifestă interes față de subiectul integrării europene.


Republica Moldova ca stat cu aspirații de integrare europeană și cetățenii săi pot să învețe multe din experiența în domeniu a României, preluînd exemplele pozitive și încercînd să evite greșelile comise în procesul de preaderare.

Studiile înserate în această culegere pun în lumină mai multe aspecte de preaderare, naționale și sectoriale, iar în cazul României materialul este extins și pentru perioada postaderare.

Experiența Romвniei, care deja a parcurs această cale, este foarte importantă pentru Republica Moldova, date fiind beneficiile și costurile de preaderare atat naționale, cat și sectoriale. Experiența Romвniei in domeniu este insuficient studiată și aplicată de autoritățile din Republica Moldova și se impune de a prelua practicile pozitive

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti