Faceți căutări pe acest blog

Achiziții noi - Publicațiile Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene


342.7 / F-97 IV-61588

Fundamental Rights Report 2019  / forew. : Michael O'Flaherty ; European Union Agency for Fundamental Rights . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 192 p. : il., fig., fot. ; 30 cm. - (Annual Report ) [Accesat 20.01.2021]

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf

Anul 2018 a  adus atât progrese, cât și regrese în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Raportul FRA privind drepturile fundamentale 2019 analizează evoluțiile majore survenite în Uniunea Europeană în perioada ianuarie-decembrie 2018 și prezintă succint opiniile FRA cu privire la acestea. Menționând atât rezultatele obținute, cât și aspectele problematice nerezolvate, raportul oferă perspective asupra principalelor aspecte care declanșează dezbateri pe marginea drepturilor fundamentale în întreaga UE. Capitolul tematic al acestui an explorează interdependența dintre drepturile omului și cele fundamentale, pe de o parte, și obiectivele de dezvoltare durabilă, pe de altă parte. Restul capitolelor aduc în discuție Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și utilizarea acesteia de către statele membre, egalitatea și nediscriminarea, rasismul, xenofobia și intoleranța asociată acestora, integrarea romilor, azilul și migrația, societatea informațională, protecția vieții private și a datelor, drepturile copilului, accesul la justiție, precum și evoluțiile înregistrate în punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Vezi de asemenea Fundamental Rights Report 2020 
https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/12/ue-e-publicatii-strategie-pentru.html

342.7 / I-56   IV-61580

Implementing the Sustainable Development Goals in the EU : a matter of human and fundamental rights  / ed. : European Union Agency for Fundamental Rights . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 36 p. [Accesat 20.01.2021]

The focus highlights the importance of collecting disaggregated data on hard-to-reach population groups to develop evidence-based, targeted and rights-compliant policies that help empower everyone, particularly those most at risk of being left behind.

The focus also examines how the EU and its Member States are following up on their commitment to embed a rights-based approach to sustainable development; looks at policy coordination tools and financial instruments that can help to promote SDG implementation in full respect of fundamental rights; and emphasises the importance of national human rights institutions, equality bodies and Ombuds institutions, as well as local authorities, business communities and civil society, in mainstreaming the human rights dimension of SDGs.


323.1 / S-43   IV-61581 
Second European Union minorities and discrimination survey : Migrant women - selected findings / European Union Agency for Fundamental Rights . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 58 p. : fig., fot. - (EU-MIDIS II) [Accesat 20.01.2021]
Disponibil:
FRA’s second EU Minorities and Discrimination survey (EU-MIDIS II) collected information from over 25,000 respondents with different ethnic minority and immigrant backgrounds across all 28 EU Member States. The main findings from the survey, published in 2017, pointed to a number of differences in the way women and men with immigrant backgrounds across the European Union (EU) experience how their rights are respected. This report summarises some of the most relevant survey findings in this regard, which show the need for targeted, gender-sensitive measures that promote the integration of – specifically – women who are immigrants or descendants of immigrants.

343.4 / C-40 II-720568
Children deprived of parental care found in an EU Member State other than their own : A guide to enhance child protection focusing on victims of trafficking : Handbook / European Union Agency for Fundamental Rights . ─ Luxemburg : Publications Office of the European Union, 2019. - 128 p.
 [Accesat 20.01.2021]
Vezi de asemenea: 

Copiii lipsiți de îngrijire părintească aflați într-un alt stat membru al UE decât statul lor de origine Un ghid pentru îmbunătățirea protecției copilului, axat pe victimele traficului de persoane/ Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene -  Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020  și Uniunea Europeană, 2020. -  143 p. [Accesat 20.01.2021]


Manualul își propune să consolideze răspunsul tuturor actorilor relevanți din domeniul protecției copilului. Protecția acestor fete și băieți este de importanță capitală și reprezintă o obligație pentru statele membre ale UE, derivată din cadrul juridic internațional și european. Prezentul ghid pune accentul pe copiii care devin victime ale traficului de persoane și pe copiii aflați în pericol, punând în aplicare o acțiune prevăzută în Comunicarea din 2017 privind intensificarea acțiunii UE de combatere a traficului de persoane, și ține seama de tiparele identificate, inclusiv în ceea ce privește specificul de gen al infracțiunii. Printr-un set de 10 acțiuni, ghidul oferă sugestii practice despre cum trebuie identificați, direcționați și sprijiniți copiii, dezvoltând modalitățile de implementare a unor principii precum dreptul copilului de a fi ascultat și modul de protejare a interesului superior al acestuia atunci când se iau decizii cu privire la o soluție durabilă. Ghidul oferă informații practice pentru îmbunătățirea cooperării naționale și transnaționale în cadrul UE și a sprijinului pe care îl pot acorda agențiile relevante ale UE, inclusiv pentru combaterea impunității care facilitează traficul de copii. 

Prezentul ghid poate fi util pentru specialiști și instituții cum ar fi autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare, asistenți sociali, cadre medicale, agenți care asigură protecția copilului, tutori, judecători, avocați sau autoritățile centrale instituite în conformitate cu Regulamentul Bruxelles IIa, dar și autoritățile care stabilesc procedurile și protocoalele. Îmbunătățirea cooperării în cadrul UE și promovarea unei abordări axate pe drepturile fundamentale din partea tuturor actorilor implicați vor consolida protecția tuturor copiilor lipsiți de îngrijire părintească, inclusiv a copiilor care au devenit victime ale traficului de persoane, și vor contribui la eforturile de prevenire


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti