Faceți căutări pe acest blog

CoE:e-publicații - Set de instrumente privind telemunca în administrațiile publice

Toolkit on Teleworking in Public Administration: Council of Europe Toolkit prepared by the Centre of Expertise for Good Governance/ Agnes Uhereczky, Zoltan Vadkerti; The Centre of Expertise for Good Governance ;WorkLife HUB 2020. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020. - 56 p. [Accesat 21.01.21]

Disponibil : https://rm.coe.int/tpa-toolkit-on-teleworking-in-public-administration/1680a11fc1


Set de instrumente privind telemunca în administrațiile publice 

Centrul de expertiză pentru buna guvernare a Consiliului Europei a elaborat acest set de instrumente pentru a sprijini guvernele centrale, regionale și locale în dezvoltarea și implementarea programelor de telemuncă cu succes. 
 
Obiectivul principal al setului de instrumente este de a explora, într-un mod foarte practic, modul în care autoritățile publice de la toate nivelurile guvernamentale, pot implementa mecanisme de telemuncă pentru funcționarii publici, având în vedere atât provocările particulare cu care se confruntă entitățile din sectorul public, cât și resursele financiare, umane și stimulente politice pentru a permite cel puțin, ca pentru o parte din angajații publici să lucreze de la distanță. 
 
Setul de instrumente este conceput pentru a facilita luarea deciziilor cu privire la diferite aspecte ale telemuncii în cadrul administrațiilor publice și pentru a crea o foaie de parcurs clară, legata de ceea ce trebuie luat în considerare și ce măsuri trebuie întreprinse, prin exemple de bune practici si date de cecretare internaționale. 

Autoritățile publice vor găsi  util acest set de instrumente  în cazul în care sunt în căutarea de informații cu privire la introducerea și implementarea telemuncii în cadrul organizațiilor lor. În plus, setul de instrumente include secțiuni despre factorii cheie de succes ai telemuncii, modul de evaluare și revizuire a politicilor de telemuncă, precum și o serie de template-uri și resurse.

Obiectivul setului de instrumente este de a oferi cititorilor mecanisme și pași foarte concreti de urmat pentru a se asigura că tranziția de la o formă mai tradițională de lucru la un nou mod de lucru și furnizare a serviciilor publice, care include și telemunca, are sorți de izbândă.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti