Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Mediul înconjurător. Fișă tematică

Environment : Thematic factsheet / Department for the execution of judgments of the European Court of Human right .– Strasbourg, 2020 .- 12 p. [Accesat : 17.02.2021] 

 
Mediul înconjurător : Fișă tematică /  Departamentul pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului 
 
Punerea în aplicare deplină, eficientă și rapidă a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului de către statele părți la Convenție aduce o contribuție majoră la realizarea respectării și aplicării comune a drepturilor omului în Europa.
Convenția nu conține un drept categoric la un mediu îngrijit și liniștit.  Cu toate acestea, Curtea și-a dezvoltat jurisprudența și a stabilit că, în cazul în care o persoană este direct și grav afectată de zgomot sau de alte tipuri de poluare, un litigiu poate apărea în temeiul convenției. Curtea a accentuat că daunele grave aduse mediului pot afecta bunăstarea persoanelor.

Mai mult, statele nu sunt doar obligate să se abțină de la interferențe arbitrare, ci au și obligația pozitivă de a adopta măsuri rezonabile și adecvate pentru a proteja drepturile individului. 
 
Problemele de mediu au fost examinate de către Curte într-un număr mare de cauze referitoare la diferite drepturi ale omului, cum ar fi dreptul la viață, dreptul la un proces echitabil, libertatea de exprimare, dreptul la respectarea vieții private și de familie și drepturile de proprietate. 

Prezenta fișă informativă conține mai multe exemple de măsuri adoptate și raportate de state, în contextul executării hotărârilor Curții Europene, pentru salvgarda și a proteja mediul înconjurător.

Cuprins :

  • ÎNCETAREA ȘI PREVENIREA POLUĂRII ȘI A DEZASTRELOR DE MEDIU
  • RISCURI DE MEDIU, ACCES LA INFORMAȚII ȘI COMPENSARE
  • PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI AERULUI
  • MEDIUL ȘI ACCESUL LA CURȚI
  • MEDIUL ȘI LIBERTATEA DE EXPRIMARE
  • MEDIUL ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE

Fişele tematice au scopul de a contribui la sporirea conştientizării jurisprudenţei Curţii printre jurnalişti, autorităţile naționale şi public în statele membre a Consiliului Europei pentru a îmbunătăţi implementarea Convenţiei la nivel naţional. Una din cerinţele cheie a reformei pentru sporirea eficienţei sistemului Convenției este că statele membre să garanteze implementarea Convenţiei şi jurisprudenţei Curţii la nivel naţional.

Fișe tematice ale Departamentului pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului  : https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/coe-e-publicatii-recente-fise-tematice.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti