Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi (Iulie 2014): Politici şi strategii euro-atlantice

(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-European )

Politici publice euro-atlantice: Suport de curs / Marius Petrescu, Mioara Braboveanu, Anca-Gabriela Petrescu, Adrian-Vasile Cămărăşan . ─ Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 114 p. - (Universitaria : note de curs ; 3). - ISBN: 978-973-712-759-4.

327.5/P-80    I-1256976

Adăugaţi o legendă
Alinierea la reglementările, principiile şi standardele euroatlantice în ceea ce priveşte procesul de formulare a politicilor publice în România a constituit şi constituie o preocupare constantă atât înainte de aderarea la Uniunea Europeană şi NATO, cât şi în prezent.

Prezenta lucrare se concentrează asupra sectoarelor politice considerate a fi cele mai semnificative atât de teoreticieni, cât şi practicieni: politica fiscală, politica bugetară, politicile sociale, politicile de securitate şi justiţie şi afaceri interne, precum şi politica educaţională, de sănătate şi de administraţie publică.
 


          327.5/S-88       I-1256977

Strategii de securitate euro-atlantice: Suport de curs / Marius Petrescu, Mioara Braboveanu, Anca-Gabriela Petrescu, Maria-Cristina Spătărelu . ─ Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 98 p. - Bibliogr. : p. 87-97. - (Universitaria : note de curs ; 4). - ISBN: 978-973-712-760-0.Din cuprins:

  • Contextul internaţional şi elaborarea noilor strategii de securitate
  • Noul concept strategic al NATO
  • Către un model european de securitate
  • Orientări strategice pentru acţiune
  • Reforma Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti