Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii - Drepturi fundamentale: provocări şi realizări în 2013


DESCARCATI eng fr
Drepturi fundamentale: provocări şi realizări în 2013=Fundamental rights: challenges and achievements in 2012. - Luxemburg, 2014. - 270 p.

 
 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) prezintă, în raportul său anual, sugestii practice privind modul în care se poate asigura o protecție mai bună a drepturilor cetățenilor care locuiesc în UE. De asemenea, FRA identifică provocările și reușitele în domeniul drepturilor fundamentale în anul 2013

Raportul anual al FRA pentru anul 2013 oferă date concrete și comparative privind situația drepturilor fundamentale la fața locului în cele 28 de state membre ale UE.

Raportul identifică „evoluțiile-cheie”, „practicile promițătoare” și provocările în materie de azil, imigrație și integrare; de asemenea, se vorbește despre controlul frontierelor și politica privind vizele, societatea informațională și protecția datelor, drepturile copilului și protecția copiilor, egalitatea și nediscriminarea, rasismul și discriminarea etnică, accesul la o justiție eficientă și independentă, precum și drepturile victimelor infracțiunilor. Există și un capitol special cu titlul: „Un cadru strategic intern al UE pentru drepturile fundamentale: să ne unim forțele ca să obținem rezultate mai bune”.

Cadrul actual al UE pentru justiție și afaceri interne, Programul de la Stockholm, se referă la perioada 2010-2014. În urma reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 5-6 iunie, Consiliul European din iunie 2014 va adopta următoarele Orientări strategice ale planificării legislative și operaționale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, pentru perioada 2015-2020.

Misiunea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) este de a oferi consiliere pe bază de probe Uniunii Europene și factorilor de decizie naționali, contribuind astfel la contribuind astfel la dezbateri și politici mai informate și mai bine direcționate asupra drepturilor fundamentale. 


Continut

FOCUS - An EU internal strategic framework for fundamental rights: joining forces to achieve better results
FOCUS - An EU internal strategic framework for fundamental rights: joining forces to achieve better results
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 1
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 2
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 3
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 4
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 5
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 6
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 7
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 8
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 9
Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 Chapter 10


Vezi de asemenea

Întrări noi _ Donaţiile Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti