DESCARCATI eng FS rom
Rasismul,discriminarea etnică şi excluziunea socială în sport= Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: the situation in the European Union. 2010 . - 11 p,

Racism and ethnic discrimination in sport have increasingly become a public issue in European sport over the past decades. This report examines the occurrence and different forms of racism, ethnic discrimination and exclusionary practices in sports, focusing on different sports and levels of practice in the EU.
Housing discrimination against Roma in selected EU Member States - An analysis of EU-MIDIS data= Discriminarea romilor în privinţa locuinţelor în anumite state membre ale UE: O analiză a datelor EU-MIDIS. - 2010. - 26 p.
eng  rom

Acest raport analizează experienţeleşi percepţiile romilor legate de rasism şi discriminare în ceea ce priveşte accesul la locuinţe din perspectiva datelor
furnizate de sondajul EU-MIDIS al FRA. Lucrarea examinează motivele pentru
care un număr mare de incidente de rasism şi discriminare împotriva romilor nu sunt raportateşi subliniază nivelul perceput de înţelegere în rândul comunităţ iirome a drepturilorşi căilor legale de atac care le stau la dispoziţie. Setul de date utilizat în raport este preluat din recentul Sondaj privind minorităţile şid iscriminarea în Uniunea Europeană


Condiţiile de locuit ale romilor şi travellers din Uniunea Europeană  - Raport comparativ=Housing conditions of Roma and Travellers in the European Union - Comparative report . - 2010. - 122 p


rom eng
Elaborat pe baza mai multor surse de date şi informaţii de pe întreg teritoriul UE referitoare la perioada 2000-2009, prezentul raport arată clar că mulţi romi şi travellers din UE continuă să locuiască în condiţii cu mult sub standardele minime ale unei locuinţe adecvate, iar aceste condiţii de locuit sub standarde, nesigure şi deseori segregate conduc la probleme majore cu care se confruntă romii şi travellers în alte domenii ale vieţii, precum educaţia, încadrarea în muncă şi asistenţa medicală. 

De asemenea, în pofida faptului că directiva din 2000 a UE privind egalitatea rasială prevede protecţia romilor şi travellers împotriva discriminării în privinţa locuinţelor, raportul demonstrează că discriminarea directă sau indirectă a acestora în privinţa locuinţelor rămâne un fenomen larg răspândit. În unele state membre, încă se mai produc evacuări forţate ale romilor şi travellers.


Situaţia cetăţenilor europeni de etnie romă care circulă şi se stabilesc în alte state membre ale UE   Iniţiative pozitive selectate. - 2010. - 26 p.

DESCARCATI rom

 Studiul a identificat bune practici în special la nivel local si acolo unde