Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii recente

DESCĂRCAŢI
Codul European al Bunei Conduite Administrative/ Ombudsmanul European,   -  2013. - 23 p.

 Disponibil la :  https://www.ombudsman.europa.eu/ro/publication/ro/3510

 De la momentul aprobării sale de către Parlamentul European în 2001, Codul European al Bunei Conduite Administrative a devenit un instrument foarte important pentru aplicarea principiului bunei administrări. Acesta ajută cetăţenii să înţeleagă şi să îşi exercite drepturile şi promovează interesul public într-o administraţie europeană deschisă, eficientă şi independentă. 

Codul permite cetăţenilor să afle despre standardele administrative la care au dreptul să se aştepte în relaţia cu instituţiile UE. Codul serveşte, de asemenea, drept ghid util pentru funcţionarii publici în relaţiile lor cu publicul. Prin concretizarea în mai mare măsură a principiului bunei administrări, codul contribuie la promovarea celor mai înalte standarde administrative


DESCĂRCAŢI
Raportul privind îmbunătăţirea calităţii predării şi a învăţării în universităţi=REPORT on Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions. - Luxemburg, 2013. - 84 p.


Grupul UE la nivel înalt pentru modernizarea învățământului superior publică astăzi primul său raport privind îmbunătățirea calității predării și a învățării în universități. Grupul, formulează 16 recomandări , care includ un apel pentru introducerea formării profesionale certificate obligatorii pentru profesori și alte cadre didactice din învățământul superior, concentrarea activităților pe sprijinirea studenților să dezvolte abilități antreprenoriale și inovatoare, precum și crearea unei Academii europene pentru predare și învățare.Care este modul în care  Uniunea Europeană și statele sale membre, abordează provocările și oportunitățile migrației? Analizând evoluțiile din 2012 și începutul anului 2013 în domeniul imigrației și azilului, Comisia Europeană a publicat la 17 iunie 2013 un raport , solicitând  un răspuns mai coerent al UE.

Aici sunt incluse o consolidare bine gestionată în domeniul imigrației legale și a politicilor de integrare, dar  și o concentrare  pe gestionarea  moderna si eficienta a fluxurilor de călători la frontierele externe ale UE. Aceasta necesită, de asemenea, intensificarea luptei împotriva traficului de ființe umane și abordarea de o manieră mai eficientă  a migrației ilegale asigurând totodată garantarea  drepturilor  fundamentale ale imigranților și a solicitanților de azil.DESCĂRCAŢI
 
Drepturi fundamentale: provocări şi realizări în 2012=Fundamental rights: challenges and achievements in 2012. - Luxemburg, 2013. - 322 p.

Pe fundalul creșterii  șomajului și inegalitatii legate de acesta din urma, Raportul anual al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale examinează îndeaproape situația uni grup extrem de vulnerabil, cum ar fi copiii, reducerile bugetare au un puternic  impact  asupra serviciilor de educație, asistenței medicale și sociale, care sunt de o importanta primordiala pentru ei

 Părinții fondatori ai UE=The founding fathers of the EU. - Luxemburg, 2013. - 28 p.
Raportul anual „O privire de ansamblu asupra educației 2013”/ Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - 2013. - 480 p,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti