Faceți căutări pe acest blog

UE: Întrări noi (Iunie 2013)


  341.2 / I-76 II-700949


ION, Oana-Andreea Guvernanţa Uniunii Europene : Abordări actuale / Oana-Andreea Ion . ─ Iaşi : Polirom, 2013. -  238 p. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană). Bibliogr. Bibliogr. : p. 217-238 ISBN: 978-973-46-3289-3
Se poate vorbi despre o teorie a guvernantei in acceptiunea de teorie a integrarii aplicabila spatiului european? Poate practica guvernantei sa constituie o modalitate de aprofundare a integrarii europene? Lucrarea isi propune sa raspunda acestor intrebari printr-o analiza detaliata a conceptului de guvernanta. Pe baza a numeroase studii din domeniu, sint sistematizate semnificatiile acestuia si sint prezentate diferite moduri de interpretare a relatiei dintre guvernanta si guvernare – doua concepte carora discursul politic actual le atribuie acelasi sens –, precum si implicatiile guvernantei asupra mai multor tipuri de actori. Originalitatea demersului consta in asocierea guvernantei multinivel cu guvernanta in retea, cu scopul de a cristaliza o optiune teoretica in masura sa reflecte experienta europeana contemporana. Adresat deopotriva studentilor, profesorilor si specialistilor, volumul contribuie la racordarea dezbaterilor romanesti la cele europene si internationale pe marginea guvernantei europene.

Din cuprins:
Teoriile integrarii europene. Concepte si analiza • O dezbatere importanta: teoria relatiilor internationale, politica comparata si studiile despre Uniunea Europeana • Analiza conceptului de guvernanta • Guvernanta in cazul studiilor despre Uniunea Europeana • Doua aspecte ale guvernantei • Guvernanta multinivel • Guvernanta in retea • Implicatii ale guvernantei • „Getting out of the box”: reflectii succinte asupra unor concepte politice clasice • Uniunea Europeana, incotro?
 
 Cuprins
81'374.823 / B 24, II-120847
Dicţionar explicativ trilingv al Uniunii Europene = Trilingual Dictionary of the European Union= Dictionnaire explicatif trilingue de l'Union européenne / Iordan Gheorghe Bărbulescu, Daniela Răpan . ─ Iaşi : POLIROM, 2009. -807 p. - (Collegium. Politici publice şi integrare europeană).iSBN: 978-973-46-0845-4
Instrument util pentru intelegerea mecanismelor UE si descifrarea eurojargonului, volumul indeplineste un dublu rol: este in acelasi timp un dictionar trilingv roman-englez-francez, dar si un dictionar explicativ, definind termenii in fiecare dintre aceste trei limbi. Cei aproximativ 600 de termeni au fost selectati din diferite sfere de activitate ale UE – institutii, tratate, politici, proceduri, elemente-cheie din istoria UE etc. –Dictionarul se adreseaza personalului institutiilor, organizatiilor, ambasadelor, specialistilor si celor ce aprofundeaza domeniul (studenti, masteranzi, doctoranzi), precum si publicului larg, putind fi utilizat si de cunoscatorii de limba engleza si/sau franceza care activeaza in institutiile Uniunii Europene.

Cuprins: Agenda 2000 • Banca Mondiala • Carta sociala europeana • dialog intercultural • Eurobarometru • Fondul Social European • Grupul TREVI • hotarire • instrumente juridice comunitare • Inaltul reprezentant pentru PESC • Jurnalul Oficial • legislatie comunitara • metoda interguvernamentala • neoinstitutionalism • Oficiul pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne • principiul colaborarii loiale intre institutii • Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe linga Uniunea Europeana • spill-over • Scoala Europeana de administratie • tratat • tari si teritorii de peste mari • Unitatea Monetara Europeana • vot prin majoritate calificata • Zona euro

341.17(4) / B 24
III-120846
BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe Procesul decizional în Uniunea Europeană  / Iordan Gheorghe Bărbulescu . ─ Iaşi : POLIROM, 2008. - 520 p. - (Collegium. Relaţii internaţionale). ISBN: 978-973-46-0846-1
 
Cunoasterea institutiilor si a mecanismelor UE a devenit o necesitate pentru fiecare cetatean european. Lucrarea exprima o viziune riguroasa, sintetica asupra fenomenului integrarii Comunitatilor si Uniunii Europene si mai ales asupra mecanismelor decizionale in UE. Pornind de la premisa ca Uniunea Europeana este un construct politic ce depaseste exclusivismul cooperarii prin exercitarea in comun a suveranitatilor nationale in mai toate sectoarele vietii economico-sociale, autorul abordeaza vasta problematica a procesului decizional din perspectiva stiintelor politice, dar utilizeaza in acelasi timp, acolo unde este cazul, instrumente specifice stiintelor juridice sau economice. 

Adresata profesionistilor care activeaza in administratia europeana si nationala (centrala si locala), studentilor de la Stiinte Politice, Relatii Internationale, Studii Europene, dar si celor de la Drept sau ASE, lucrarea este deopotriva utila oamenilor de afaceri sau cetatenilor interesati de modul de operare al institutiilor comunitare.

Lucrarea este structurata pe 14 capitole impartite in trei parti: partea I (capitolele I-IV), intitulata „Uniunea Europeana”, prezinta procesul de integrare europeana de la origini pina in prezent (obiectivele CE/UE, metoda, actorii, dimensiunile procesului, competentele si sistemul normativ al CE/UE).

Partea a II-a (capitolele V-XI), intitulata „Institutii si proces decisional”, analizeaza exhaustiv sistemul institutional al CE/UE prin prezentarea sistemului in ansamblul sau si, mai apoi, a fiecarei institutii in parte (Consiliul, Comisia, Curtea de Justitie, Curtea de Conturi, BCE, CES, CR si Agentiile). Analiza acestora se refera atit la arhitectura institutionala, cit mai ales la procesul decizional, relevind pe larg relatiile interinstitutionale.


In fine, partea a III-a (capitolele XII-XIV), „Consolidare institutionala si decizionala”, analizeaza institutiile si sistemul decizional al UE din perspectiva reformelor din perioada 2000-2009, inclusiv a Tratatelor de la Lisabona.


Cuprins: Integrarea europeana vazuta in procesualitatea sa • Obiectivele, actorii, metoda si natura procesului • Competente • Sistemul normativ • Sistemul institutional (Parlamentul European, Consiliul Uniunii, Comisia Europeana, Curtea de Justitie, Alte institutii. Organisme auxiliare) • Relatiile interinstitutionale si procesul decizional (elaborarea propunerilor legislative si decizia, dialogul clasic Comisie-Consiliu, avizele institutionale, COREPER, deliberarile Consiliului, cooperarea, codecizia) • Consolidarea institutionala si decizionala prin reformele realizate cu ocazia Conventiei privind viitorul Europei • Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa • Tratatul de la Lisabona (2007) 
    
81`276 / H-76  I-1250497  

HOMETKOVSKI, Ludmila Elemente de terminologie și terminografie : Informatizarea metalimbajului juridic comunitar /  ULIM; Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale . ─ Chișinău : ULIM , 2012. - 183 p.- Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire   ISBN: 978-9975-101-79-0


 CUPRINS


 • Prefaţă
 • Terminologia şi ştiinţa despre termeni: studiu epistemologic
 • Istoriografia şi lingvistica terminologiei
 • Taxonomia (taxinomia) în terminologie: aspecte diacronice, definiţii şi concepţii
 • Certains aspects sémantico-structurels de la définition du terme juridique communautaire
 • Unele aspecte ale definiţiei terminologice şi natura definiţiilor juridice
 • Specificul traducerii textelor juridice comunitare
 • Triada limbaj comun / limbaj specializat / limbaj juridic comunitar: interdependenţă şi bidirecţionalitate
 • Împrumutul şi neologia în terminologia dreptului comunitar
 • Fenomenele sinonimiei şi antonimiei în terminologia dreptului comunitar
 • Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire: aspecte ştiinţifice şi utilitare.
 • L’utilité des produits terminographiques informatisés. Le cas de l’InfoTerminographe Communautaire
 • Utilitatea produselor terminografice informatizate în procesul de predare-învăţare la facultăţile de limbi străine(Cazul ITeC)
 • Терминологические базы данных – эффективный инструмент при переводе юридического текста (на опыте БД ITeC)
 • Încheiere811.135.1`276 / H-76  I-1250498
HOMETKOVSKI, Ludmila Taxonomia paradigmatică și sintagmatică în terminologia dreptului comunitar : Conceptul bazei de date terminologice / Ludmila Hometkovski; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale . ─ Chișinău : ULIM, 2012. - 198 p. - (InfoTerminographe Communaitaire).ISBN: 978-9975-101-78-3

Cuprinsul Cartii:
CAPITOLUL 1.  CONCEPTII, ABORDARI SI CONTROVERSE IN TERMINOLOGIE
1.1. Terminologia: abordare neowüsteriana
1.1.1. Conceptul – fundament ideatic al termenului
1.1.2. Triada terminologie/terminografie/terminotica
1.1.3. Statutul autonom si caracterul interdisciplinar al terminologiei
1.1.4. Aspecte diacronice si epistemologice ale taxonomiei aplicate in terminologie
Concluzii la capitolul 1.

CAPITOLUL 2.  LIMBAJUL JURIDIC COMUNITAR SI TERMINOLOGIA ACESTUIA
2.1. Sistemul juridic comunitar: organizare, instrumente, destinatari
2.1.1. Textul juridic comunitar ca instrument de baza al dreptului comunitar
2.1.2. Triada continut/forma/calitate in traducerea textului juridic comunitar
2.2. Triada limbaj comun/limbaj specializat/limbaj juridic comunitar: interdependenTa si bidirectionalitate
2.3. Imprumutul si neologia in terminologia dreptului comunitar
Concluzii la capitolul 2

CAPITOLUL 3.  NOILE TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI EXPLOATAREA LOR IN TERMINOGRAFIA DREPTULUI COMUNITAR
3.1. Geografia terminografiei informatizate
3.1.1. Resursele terminologice informatizate din Republica Moldova.
3.1.2. Resursele terminologice informatizate din Tarile Uniunii Europene si Canada
3.2. Elaborarea si descrierea bazei de date InfoTerminographe Communautaire (ITeC)
3.2.1. Delimitarea câmpului terminografic
3.2.2. Etapele si metodele de lucru in terminografie, cazul ITeC
3.2.3. Structura fisei terminologice ITeC
3.2.4. Particularitati ale definitiei juridice comunitare
3.2.4.1. Tipologia definitiilor juridice comunitare in baza corpusului ITeC
Concluzii la capitolul 3.

CAPITOLUL 4.  TERMINOLOGIA DREPTULUI COMUNITAR IN SISTEMUL RAPORTURILOR STRUCTURAL-SEMANTICE.
4.1. Particularitati structurale ale terminologiei dreptului comunitar in baza corpusului ITeC
4.2. Particularitati semantice ale terminologiei dreptului comunitar in baza corpusului ITeC
4.2.1. Polisemia si omonimia in terminologia dreptului comunitar
4.2.2. Sinonimia in terminologia dreptului comunitar
4.2.3. Antonimia in terminologia dreptului comunitar
4.2.4. Relatiile de hiperonimie-hiponimie in terminologia dreptului comunitar
4.3. Aplicarea taxonomiei in corpusul datelor terminologice ITeC
Concluzii la capitolul 4.

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDARI BIBLIOGRAFIE

ANEXE
Anexa 1.
Extras din Documentul UNESCO 96/5915 din 30 noiembrie 1955
Anexa 2. Harta statelor membre ale Uniunii Europene Anexa 3. Lista institutiilor si organismelor Uniunii Europene Anexa 4. Liste des 35 chapitres de l’acquis communautaire Anexa 5. Harta sistemelor juridice Anexa 6. Lista statelor membre ale Consiliului Europei Anexa 7. Extras din hotărarea Tribunalului de Prima Instanţa al Comunitatilor Europene Anexa 8. Extras din Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene Anexa 9. Lista limbilor oficiale ale Uniunii Europene Anexa 10. Reprezentarea grafica a delimitarii limbajelor specializate de limbajul comun Anexa 11. Structura fisei terminologice din baza de date a Centrului National de Terminologie din Republica Moldova Anexa 12. Structura fisei terminologice din baza de date a Institutului European din Romania Anexa 13. Sructura fisei terminologice din baza de date TermSciences Anexa 14. Structura fisei terminologice din baza de date ESTERM Anexa 15. Structura fisei terminologice din baza de date TTC Anexa 16. Structura fisei terminologice din baza de date Inter-Active Terminology for Europe Anexa 17. Sructura fisei terminologice din Grand Dictionnaire Terminologique Anexa 18. Certificatul de inregistrare a drepturilor de autor asupra bazei de date ITeC Anexa 19. Rubrica A propos de l’ITeC din baza de date ITeC Anexa 20. Rubrica Mode d’emploi din baza de date ITeC Anexa 21. Rubrica Corpus din baza de date ITeC Anexa 22. Rubrica Contactez-nous din baza de date ITeC Anexa 23. Interfata bazei de date ITeC Anexa 24. Optiuni in ajutorul administratorului bazei de date ITeC Anexa 25. Structura fisei terminologice din baza de date ITeC Anexa 26. Fisa terminologica din baza de date ITeC (in format de imprimare) Anexa 27. Lista surselor utilizate la completarea bazei de date ITeC.

314.7 / M-79   III-120871

МОРАРУ, Виктор; МОШНЯГА, Валериу; РУСНАК, Георге Маятник миграции / Институт Европейской Интеграции и Политических НАУК АН Молдовы . ─ Кишинев : [ s. n.], 2012. -  200 р. - (Migraţia : probleme şi oportunităţi). ISBN: 978-9975-57-025-1

Монография серии "Миграция: проблемы и перспективы". На основе статистических данных и социологических исследований рассматриваются тенденции трудовой миграции последних лет, проблемы интеграции молдавских трудовых мигрантов в странах ЕС (на примере ряда стран) и реинтеграции при возвращении на родину. Особое внимание уделено анализу миграционной политики Молдавии, а также анализу влияния финансово-экономического кризиса на миграционные потоки.

   СОДЕРЖАНИЕ
Республика Молдова: осмысление миграции
Глава 1. Население Республики Молдова в контексте современных миграционных процессов
Основные причины миграции молдавского населения
Современные формы миграционных процессов
Граждане Молдовы в Европейском Союзе в оценках Евростата
Основные тенденции трудовой миграции из Республики Молдова
Социальный портрет молдавского трудового мигранта
Положительные эффекты трудовой миграции
Отрицательные эффекты трудовой миграции

Глава 2. Республика Молдова: политика в области миграции
Миграционная политика: этапы становления
Основные направления современной молдавской миграционной политики
Потенциал молдавской диаспоры
Глава 3. Молдавские трудовые мигранты в Европейском Союзе: аспекты интеграции и проблемы возвращения (на примере Италии и Испании) 
Контекст исследования
Почему Италия? Почему Испания?
Молдаване в Италии: штрихи к социально-демографическому портрету
Молдаване в Испании
Причины выезда
Проникновениe в страны Европейского Союза
Социальная адаптация и интеграция в чужой стране
Общение с родиной
Возвращение на родину

Глава 4. Современный финансово-экономический кризис и проблемы возвращения и реинтеграции молдавских трудовых мигрантов на родине
Кризис как импульс к возвращению?
Выезд из страны иммиграции сводится к возвращению на родину?
Возвращение в Молдову: реализация планов и проблемы реинтеграции

Вместо заключения
Приложения
 

32(478)  I-1250417

 Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene / Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM,  col. de red. : Victor Moraru, Alexandru Roşca (coord. şt.), Panteleimon Varzari [et al]; Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM . ─ Chişinău : S. n., 2010.. - 224 p.. - Bibliogr. Bibliogr. în notele de subsol


Prezentul studiu abordează o serie de probleme actuale şi de importanţă indubitabilă privitoare la diverse aspecte ale vieţii politice din Republica Moldova.
 Lucrarea este o sinteză a unor cercetări efectuate în cadrul a două proiecte instituţionale întitulate: „Eficientizarea sistemului politic şi asigurarea coeziunii sociale în Republica Moldova din perspectiva integrării europene” (termenele 2006- 2008); „Resursele, mecanismele şi efectele realizării puterii politice în Republica Moldova” (termenele 2009-2010).

Principalele subiecte examinate în lucrarea de faţă vizează analiza instituţiilor şi proceselor politice, impactul lor asupra vieţii sociale în condiţiile concrete ale ţării noastre. Scopul ei este sensibilizarea atenţiei opiniei publice asupra provocărilor care apar la ora actuală în faţa analiştilor şi a practicienilor, şi care se cer interpretate din perspectiva avansării pe itinerarul democratizării şi al modernizării social-economice.


Varianta electronică

 Donaţii BEI


Banca Europeană de Investiţii pe scurt . -  Luxenburg, 2013. - 6 p.

Acest pliant explică în mod clar rolul BEI, precum şi mandatele, activităţile şi modalităţile de funcţionare ale acestuia. Documentul este destinat unui public foarte larg şi este redactat în 27 de limbi. Ce este Banca Europeană de Investiţii? Care sunt priorităţile de creditare ale BEI? Cine sunt clienţii BEI? De unde provin resursele BEI?

Descărcaţi 

 
 Banking in the Eastern Neighbours and Central Asia – Challenges and Opportunities. - Luxemburg,  2012. - 118p.


This study examines the opportunities for growth in the banking sector in the ENCA region and discusses the challenges involved in providing an enabling environment for the development of the private sector. The banking sector has a key role to play as faster growth and economic diversification will require more activity in the small corporate and SME sectors.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti