Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Ianuarie 2018339.9 / R - 14     II-712839

RAEVSKAIA, Irina; MORARU, Simion Integrarea economică europeană [Text tipărit] / Irina Raevskaia, Simion Moraru; Red. : Veronica Molea . ─ Chişinău : UCCM, 2017. - 201 p.
Antetitlu : MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Bibliogr. : p.198-199
ISBN: 978-9975-81-037-1

Suportul de curs constituie o introducere în domeniul vast al economiei Uniunii Europene, accentul fiind pus, în mod deosebit, pe principalele instituții, politici și mecanizme ale sistemului economic și juridic creat prin Tratate de instituire a Comunității Europene și prin Tratatul Privind Uniunea Europeană. Lucrarea este destinată studenților precum și celor interesați de subiectul integrării economice și economia Uniunii Europene.

327 / E-90,   III-129566

EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine : Through Cooperation Towards Integration : [International Conference, Tbilisi, April 26-27, 2017] / Carlos E. Pacheco Amaral, Vasile Cucerescu, Gaga Gabrichidze [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 332 p. . - Bibliogr. la sf. art. și în subsol
Apare cu sprijinul Uniunii Europene
Antetitlu : Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union
ISBN: 978-9975-56-445-8

Disponibil:  https://web.archive.org  link actualizat 23.03.2021

În perioada 26-27 aprilie 2017, la Tbilisi, Georgia, a avut loc conferința internațională “EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: through Cooperation towards Integration” cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. La eveniment au participat reprezentanți ai mediului academic din Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic.


Din cuprins


 • The Eastern Partnership in Times of the Migrant and Refugee Crisis in the European Union/Marta PACHOCKA
 • Quo Vadis Europa? Interests, Rights and Integration/Carlos E. Pacheco AMARAL
 • Pluricultural Europe: in Search for the “Sensus Communis” through Intercultural and Inter-Religious Dialogue/Elena PRUS
 • The European Union’s Action for Sustainable Development/Ewa LATOSZEK, Agnieszka KŁOS 
 • Post-Brexit EU Policy towards Georgia, Moldova and Ukraine: What Are the Prospects Once They Implement Their Association Agreements?//Tamta TSOTSKHALASHVILI 
 • Why Should France Strengthen Its Position in the Eastern Partnership?//Karim BELGACEM
 • The New Intermarium Concept – A Strategic Alternative to the Eastern Border/ /Eduard Ionuț FEIER,Constantin-Vasile ȚOCA
 • EU-EaP Association Agreements: Legal, Political, Economic, Societal and Historic Implications/Vasile CUCERESCU
 • An Ever Closer Association? On the State and Perspectives of European Studies in Georgia/Oliver REISNER
 • From PCA to AA with Georgia: Harmonising State Aid Provisions/Lita SURMAVA
 • Approximation Clauses in the EU-Georgia Association Agreement/ Gaga GABRICHIDZE 
 • Moldova’s Association Policy to the European Union: Leadership Accountability/Ludmila ROȘCA 
 • The Romanian-Ukrainian Cooperation in the Context of the Eastern Partnership/Alexandra RADU, Constantin-Vasile ȚOCA, Bogdan Mihai POCOLA Main 
 • Practical and Legal Issues in Georgian Merger Regulation in the Context of EU-Georgian Association Agreement / Solomon MENABDISHVILI 
 • Georgia’s Obligation to Approximate in the Light of Common Aviation Area Agreement between the EU and Georgia/ Irakli SOKOLOVSKI 
 • Labour Law as a Subject of Legal Approximation and European/Integration Policy/Ekaterine KARDAVA
 • Trade without Frontiers – The Way Forward: From the Perspective of the Association Agreement/ Salome CHURADZE 
 • Cross-Border Cooperation as Network Instrument of EU Integration of Moldova and Ukraine/ Ioan HORGA, Ana Maria COSTEA 
 • Educational Diplomacy and the Eastern Partnership/Anna DERELKOWSKA-MISIUNA 
 •  Integration of EaP Countries’ Universities into EHEA: Differentiated Approach/ Iryna SIKORSKA 
 • Ukraine Approaching the EU: How Avoid “Fata Morgana” Case/ Anatoliy KRUGLASHOV 
 • Transformative Impact of Georgia's EU Integration Agenda/ Revaz CHKHEIDZE  

342.5 / E -95 II-712754
Evoluția controlului constituțional în Europa : lecții învățate și noi provocări (2017; Chișinău)

Conferința Internațională "Evoluția controlului constituțional în Europa : Lecții învățate și noi provocări" [Text tipărit] / Coord. : Vasile Vasiliev ; trad. : Ala Condrova [et al.] . ─ Chişinău : Arc, 2017. - 156 p. : fotogr.. - Bibliogr. Ref. bibliogr. în subsol

ISBN: 978-9975-0-0055-0


DIN CUPRINS

 • Evoluţia controlului constituţional in Europa: lecţii învăţate şi noi provocări/ Boris Velchiev, Preşedintele Curţii Constituţionale din Bulgaria,
 • Evoluţia justiţiei constlitutonale in Europa”/ Hamei AKNOLD, Universitatea din Regensburg, Germania,
 • Un dialog instituţionalizat intre Curtea Constituţională a Georgiei şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului” / Zaza TAVADZE, Preşedintele Curţii Constituţionale din Georgia, Preşedintele Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene (CCCE
 • Relaţiile instituţiilor de control constituţional cu Curţile Europene şi cele internaţionale (CEDO)"/ Preşedintele Conferinţei Mondiale a Justiţiei Constituţionale
 • Impactul jurisprudenţei europene asupra controlului de constituţionalitate în Republica Moldova" / Veaceslav ZAPOROJAN, Judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 • Probleme curente privind independenţa judecătorilor constituţionali din Republica Moldova”/ Tudor PANŢÎRU, Judecător, Curtea Constituţională a RM
 • Raporturile Curţii Constituţionale cu autoritatea legislativă”/ Valer DORNEANU, Preşedintele Curţii Constituţionale a României
 • Independenţa Curţii Constituţionale ca principala premisă pentru eficienţa misiunii sale"/ Pedro MACHETE, Judecător al Curţii Constituţionale din Portugalia
 • Separarea puterilor şi independenţa Curţilor Constituţionale”/ Pierre NIHOUL, Judecător al Curţii Constituţionale din Belgia
339.9 / D - 59     III-129665


DINCĂ, Georgiana-Daniela. Dezvoltarea durabilă şi globalizarea economiei contemporane / Dincă (Badicu) Georgiana-Daniela . ─ Târgovişte : Valahia University Press, 2014. - 153 f. : h., tab.
Anexe : [27 f.]  Bibliogr. : [6 f.]
ISBN: 978-606-603-113-4

Capitolul trei abordeazaă interacţiunea dintre dezvoltarea durabilă şi globalizarea conomică în timp ce capitolul patru „Orientări şi acţiuni internaţionale privind durabilitatea conomică în contextul globalizării economice”,, abordează din punct de vedere teoretic laborarea unei strategii în general şi a celei de dezvoltare durabilă în special şi se continuă cu rezentarea cadrului general al strategiei Uniunii Europene de dezvoltare durabilă, Strategiei de Î Lisabona, Europa 2020. Este realizată şi o analiză comparativă a Strategiei de Dezvoltare )urabilă a României cu principalele strategii de dezvoltare durabilă elaborate la nivel naţional şi ntemaţional. Au fost analizate strategiile elaborate de: United Nations Environment Programme, )rganisation for Economic Cooperation and Development, Europe 2020 Strategy, Marea îritanie. Acest capitol se încheie cu analiza SWOT a cadrului economic, social şi antropic al tomâniei, în urmă căreia s-au obţinut scoruri ponderate pentru fiecare mediu analizat. 658 /R-17 III-129795

RAILEAN, Elena. Managementul proiectului  : Dezvoltare profesională & instituțională / Elena Railean; Red. : Roxana Demetra Stratulat . ─ Iași : Lumen, 2017. - 135 p. : tab., fig. - (Dezvoltare socială).. - Bibliogr. : p. 129-130
ISBN: 978-973-166-473-6
 Lucrarea dată reprezintă versiunea pentru tipar al cursului universitar "Managementul proiectelor". 
Manualul 
 • oferă cunoştinţe de bază în managementul proiectelor;
 •  formează deprinderi de analiză şi sinteză a ideii de proiect; 
 • propune strategii şi tehnici de dezvoltare metacognitivă; 
 • oferă indicii pentru scrierea şi evaluarea propunerilor de proiecte în corespundere cu cerinţele;
 •  dezvoltă atitudinea pozitivă faţă de oportunităţile, provocările şi exigenţele globalizării informaţionale în corespundere cu schimbările din societate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti