Faceți căutări pe acest blog

UE: e publicatii - Noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și a competențelor digitale ale cetățenilor europeni


Ca urmare a reuniunii liderilor de la Göteborg, Comisia Europeană a adoptat la 17 ianuarie 2018  noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și a competențelor digitale ale cetățenilor europeni, având scopul de a promova valorile comune și sensibilizarea elevilor cu privire la de modul de funcționare a Uniunii Europene.

  „Sistemele de educație și formare europene trebuie să ofere cetățenilor din toate mediile sociale competențele adecvate pentru a progresa și pentru a prospera din punct de vedere profesional și, de asemenea, trebuie să le ofere condiții pentru a deveni cetățeni implicați. Trebuie să îmbunătățim potențialul educației de a stimula coeziunea socială și sentimentul de apartenență. Pentru a realiza acest obiectiv, trebuie să ne bazăm pe valorile noastre comune și să ne asigurăm educația oferă elevilor și studenților șansa de a profita de identitatea lor europeană în toată diversitatea sa și de a învăța mai mult despre Europa, despre alte țări europene și despre ei înșiși.”

Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport a
 Propunerile au ca obiectiv reducerea inegalităților socio-economice, susținând în același timp competitivitatea, pentru a construi o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică.

Cele trei inițiative propuse de Comisie sunt următoarele:


 


DESCARCATI
Propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții=Brussels, Proposal for a
COUNCIL RECOMMENDATION Non Key Competences for Lifelong Learning(Text with EEA relevance){SWD(2018) 7.1.2018COM(2018) 24 final2018/0008 (NLE14final}. - 18 p.

  Pe baza Recomandării privind competențele-cheie adoptată în 2006, această propunere prezintă actualizări importante care reflectă evoluțiile rapide ale procesului de predare și învățare care au avut loc între timp. Scopul urmărit este de a îmbunătăți dezvoltarea competențelor-cheie ale cetățenilor de toate vârstele pe tot parcursul vieții și de a oferi statelor membre orientări cu privire la modalitatea de realizare a acestui obiectiv. Un accent deosebit este pus pe promovarea spiritului antreprenorial și a mentalităților orientate spre inovare în vederea afirmării potențialului personal, a creativității și a inițiativei. În plus, Comisia recomandă măsuri pentru a promova competențele în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și pentru a motiva mai mulți tineri să îmbrățișeze o carieră în aceste domenii. De asemenea, propunerile prezentate astăzi ar trebui să fie privite ca parte a răspunsului la necesitatea de a îmbunătăți de urgență sistemele de educație europene pentru a face față multiplelor provocări evidențiate în cel mai recent sondaj PISA. La un nivel mai general, măsurile vor sprijini statele membre să pregătească mai bine cursanții atât pentru schimbările de pe piața forței de muncă, cât și pentru o cetățenie activă în societăți mai diverse, mai mobile, mai digitale și mai globale.
2. Plan de acțiune în domeniul educației digitale = COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN  PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the Digital Education Action Plan
Brussels, 17.1.2018 COM(2018) 22 final {SWD(2018)12final}. -  12 p.

DESCARCATI
  Planul evidențiază modul în care UE poate ajuta cetățenii, instituțiile de învățământ și sistemele de educație să se adapteze mai bine la viața și munca într-o eră a schimbărilor digitale rapide prin:
  • o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare;
  • dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor necesare pentru a trăi și pentru a munci într-o eră a transformărilor digitale; precum și
  • îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni prospective.
Printre aceste inițiative se numără sprijinirea școlilor prin asigurarea de conexiuni în bandă largă de mare viteză, extinderea unui nou instrument de autoevaluare pentru școli cu privire la utilizarea de tehnologii de predare și învățare (SELFIE) și o campanie de sensibilizare a publicului privind siguranța online, alfabetizarea mediatică și igiena cibernetică.
DESCARCATI
3. O Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării= Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on promoting common values, inclusive education, and the European dimension of  teaching {SWD(2018) 13 final}. - 19 p.

Această inițiativă propune moduri în care educația poate ajuta tinerii să înțeleagă importanța și să respecte valorile comune prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Ea are ca obiectiv să consolideze coeziunea socială și să contribuie la combaterea creșterii populismului, xenofobiei, naționalismului care instigă la dezbinare și răspândirii de știri false. De asemenea, propunerea consolidează educația favorabilă incluziunii pentru a promova o educație de calitate pentru toți elevii și studenții, precum și dimensiunea europeană a predării, astfel încât copiii să învețe și despre diversitatea și patrimoniul comun al Europei și să înțeleagă mai bine modul de funcționare a UE. Pentru a sprijini obiectivele de mai sus, Comisia va lua măsuri care să intensifice schimburile virtuale între școli, cu precădere prin intermediul rețelei de succes e-Twinning, și care să sporească mobilitatea școlară prin programul Erasmus+.



MEMO - Întrebări și răspunsuri



Pagina web a învățării digitale
Fișe informative privind reuniunea de la Göteborg

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti