Faceți căutări pe acest blog

Expoziția „PATRIMONIUL CULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXT EUROPEAN"


Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a inaugurat la 15 ianuarie expoziției-eveniment cu genericul „PATRIMONIUL CULTURAL AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXT EUROPEAN”. Expoziția conține cărți, albume, monografii din colecțiile Bibliotecii Naționale,

Patrimoniul cultural constituie una dintre cele mai reprezentative file din moștenirea omenirii, studierea și protecția cărora a devenit o normă obligatorie a fiecărei țări.

Anul 2018 a fost desemnat-prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și Consiliului UE - Anul European al Patrimoniului Cultural. Principalele obiective sunt de a încuraja valorificarea patrimoniului cultural al
Europei ca resursă comună, de a conștientiza și sensibiliza opinia publică cu privire la istoria și valorile comune, precum și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Sloganul Anului este Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor.

Fiind un stat european, Republica Moldova deține un patrimoniu deosebit de bogat. Este de datoria noastră să atragem atenția asupra posibilităților oferite de patrimoniul nostru cultural, precum și asupra provocărilor cu care acesta se confruntă, să contribuim la declanșarea unei schimbări reale în modul în care apreciem și protejăm patrimoniul nostru. Comitetul Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a introdus pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural al Umanității dosarul multinațional „Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie”- dosar comun al Republicii Moldova, României, Bulgariei și FYROM (Macedonia), „Colindatul de ceată bărbătească în România și Republica Moldova”, „Tehnicile tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova”.

Mai mult
Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare al BNRM a prezentat  în cadrul


Compartimentului"Cooperarea europeană în domeniul patrimoniului cultural" , documente și publicații elaborate de Consiliul Europei și Uniunea Europeană cu privire la polticile europene culturale

COE
  • Convenţia cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate, care are la bază ideea potrivit căreia cunoaşterea şi utilizarea patrimoniului constituie o parte a dreptului cetăţeanului de a participa la viaţa culturală aşa cum este definit în Declaraţia universală a drepturilor omului.Acest text prezintă patrimoniul cultural în calitate de resursă care serveşte atât la dezvoltarea umanităţii, valorificarea diversităţii culturale şi la promovarea dialogului intercultural, cât şi ca un model de dezvoltare economică bazat pe principiile de utilizare durabilă a resurselor.
si alte conventiii, recomandari, documente COE privind politica culturală
Colectii CPESC - CoE Colecţii H.2.4: Patrimoniul cultural

UE
  •  politica culturala UE
  • strategia UE pentru relațiile culturale internaționale, care propune să încurajeze cooperarea în domeniul cultural între UE și țările partenere și să promoveze o ordine globală bazată pe pace, pe statul de drept, pe libertatea de exprimare, pe înțelegerea reciprocă și pe respectarea valorilor fundamentale.
  • cooperarea moldo-comunitară în domeniul culturii in cadrul progamelor UE (Europa Creativă, Programul Parteneriatului în Cultură şi Creativitate UE-Ţările Parteneriatului Estic) ,
  • cooperareai RM cu UE in contextul implementarii Acordului de Asociere.
La expozitie sunt prezentate documente, rapoarte, cărții, e -publicații


INFORMATII SUPLIMENTARE
Anul European al Patrimoniului Cultural în 2018
Comisia Europeană dorește să evidențieze rolul patrimoniului cultural al Europei
Agenda europeană pentru cultură
Concluziile Consiliului privind patrimoniul cultural ca resursă strategică pentru o Europă durabilă
Comunicarea Comisiei „Spre o abordare integrată a patrimoniului cultural european
Întrebări și răspunsuri privind Anul European al Patrimoniului Cultural
Site-ul web al campaniei EYCH2018
Forumul european al culturii 2017
Raportul „Patrimoniul cultural contează pentru Europa”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti