Faceți căutări pe acest blog

UE: Achizitii noi - Mai 2013

327(471) / E-91 II 700773

 The European option of the Republic of Moldova / Institutul of European Integration and Political Sciences, Acad. of Sciences of Moldova . ─ Chișinău : [ s. n.], 2012. - 140 p.. - Bibliogr. Bibliogr.: p. 135-138


Lucrarea reprezintă un studiu realizat în cadrul proiectului instituţional „Oportunităţi de valorificare a opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova” (2011-2014), de către Şecţia Studii Europene a Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

339.7 I-56,
IV-50250
 Impactul semnării Acordului de asociere întreRebublica Moldova și Uniunea Europeană asupra pieței de capital din Moldova / Natan Garştea, Alexandru Coica, Artur Gherman, ...[et al.]; Soros-Moldova ; Agenţia de Rating şi Estimare "Estimator-VM" . ─ Chișinău : Bons Offices, 2011. - 56 p. : tab., sheme.

Modificările care vor fi operate în legislaţie ca urmare a semnării Acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării pieţei, asigurând relansarea și creșterea ei, dacă
se vor găsi soluţii pentru problemele evidenţiate în studiu.


341,2 D 80, III 120590 
Dreptul Instituțional al Uniunii Europene : Suport de studiu / elab. : Natalia Suceveanu, Stela Buiuc . ─ Chișinău : CEP USM, 2012. - 181 p.
.
 656.7 B 55 IV-50254
BEZNIUC, R.Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană : Radu Bezniuc / Fundaţia Soros-Moldova . ─ Chișinău : Bons Offices, 2010. - 52 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 51


Obiectivul general al acestui studiu este evaluarea impactului încheierii Acordului de Liber Schimb Comprehensiv şi Aprofundat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra pieţei de servicii de transport aerian din Moldova.

Principalele concluzii formulate de către expert sugerează că liberalizarea pieței transportului aerian va crea condițiile pentru sporirea gradului de concurență dintre companiile aeriene și va permite accesul operatorilor low cost pe piața din Republica Moldova. Acest tip de companii aeriene este considerat generator principal de creștere a traficului de pasageri.

Marii câștigători ai liberalizării vor fi pasagerii și aeroporturile din Moldova. Marii perdanți ai procesului de liberalizare vor fi operatorul naționali și transportul terestru de pasageri.

Liberalizarea va stimula dezvoltarea aeroporturilor regionale și reprezintă ”o nouă șansă” pentru aeroporturile din Bălți, Mărculești sau Cahul.

Alinierea la acquis-ul comunitar va solicita în primul rând realizarea reformei instituționale din domeniul transportului aerian.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti