Faceți căutări pe acest blog

UE: Întrări noi (August 2014)



descarcati
 314.7 / T-19 I-1256313

TANAȘCIUC, Olesea. Ghid privind migrația legală a moldovenilor în Portugalia  / Olesea Tanașciuc . ─ Chișinău : Epigraf, 2013. - 32 p.

 Ghidul este indispensabil pentru persoanele care au decis să migreze pe cale legală în Portugalia şi conţine un volum bogat de informaţii utile. Astfel, pe lângă informaţii generale despre Portugalia, ghidul oferă sfaturi practice despre ceea ce trebuie să facă persoana înainte de a pleca, inclusiv toate procedurile legale necesare şi căutarea prealabilă a unui loc de muncă. Sunt descrise acţiunile obligatorii pe care trebuie să le întreprindă cel ce a ajuns deja în ţara de destinaţie, inclusiv luarea la evidenţă şi solicitarea permisului de şedere.

De asemenea, sunt prezentate informaţii 

detaliate privind securitatea socială (înregistrarea la instituţia securităţii sociale şi obligaţiile faţă de administraţia fiscală), aspecte privind reîntregirea familiei, accesul la educaţie, accesul la sănătate, condiţiile necesare pentru obţinerea cetăţeniei, precum şi repatrierea voluntară.

Importanţa ghidului constă în faptul că prin informaţiile detaliate, ghidul ajută utilizatorii să se descurce mai bine în problemele migraţionale şi dificultăţile derivate, să evite situaţiile conflictuale cu legislaţia portugheză. Textul ghidului a fost elaborat de Olesea Tanaşciuc şi poate fi găsit pe pagina web a Ambasadei Republicii Moldova în Portugalia: http://www.portugalia.mfa.md/

Republica Moldova a încheiat cu Republica Portugheză în anul 2009 Acordul cu privire la securitatea socială, iar în luna octombrie anul trecut a fost semnat Aranjamentul administrativ de aplicare a acordului respectiv.


340.1 / Ş-85   , III-122182
 
Știința juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conferința științifică teoretico-practică internațională : 15-16 octombrie 2012 / Red.-șef : Vitalie Gamurari; Fondator : Andrei Galben . ─ Chişinău : ULIM, 2013. - 554 p. ISBN: 978-9975-124-29-4


 




 32(478) / S-43 I-1258054

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională : Program. Rezumate / ed. : Pantelimon Varzari . ─ Chişinău : Print-Caro, 2010. - 90 p.


061.6 / M-79  
II-703389

Moldovan Science Towards the European Research Area : Catalogue of Research Groups From Moldova / coord. : Sergiu Porcescu, Lidia Romanciuc; Academy of Science of Moldova ; Center of International Projects . ─ Chișinău : Centrul Proiecte Internaţionale AŞM, 2013. - 160 p.
Continut:
- INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
HEALTH
- FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, BIOTECHNOLOGY
- SOCIO -ECONOMIC SCIENCES AND THE HUMANITIES
- NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS & NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES
- ENERGY AND ENVIRONMENT (INCLUDING CLIMATE CHANGE)
- SPACE


descarcati



314.7 / R-44   , II-704117

Republica Moldova : provocările migraţiei / Coord. : Victor Moraru . ─ Chişinău : Elena-V.I., 2010. - 147 p. - (Migraţia : probleme şi oportunităţi). - Antetitlu : Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ISBN: 978-9975-67-744-8


 





341.217(4):327, I-1257616
Ghişoiu  C. Identitate în Uniunea Europeană  /  ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 160 p. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 157-160      ISBN: 978-606-16-0121-9

Volumul de faţă încearcă să răspundă la întrebările: cine sunt europenii şi ce înseamnă să fii european? Această problematică este relevantă datorită profundelor implicaţii la nivel naţional (de când România este parte din Uniunea Europeană) şi la nivel internaţional, în cadrul relaţiilor din interiorul Uniunii şi a acesteia cu partenerii săi. Această dezbatere este actuală şi chiar un subiect important în discursul european.

Cartea Identitate în Uniunea Europeană este structurată în trei capitole, dintre care primele două formează cadrul conceptual, iar al treilea analizează rezultatele obținute din instrumente de analiză specifice.

Primul capitol ne introduce în practica și teoriaUniunii Europene,  începând cu un istoric al acesteia și continuând cu fundamentele teoretice ale necesității construcției acestei identități supranaționale, europene, inclusiv dezbaterile asupra fezabilității acestui proiect identitar. De la identificarea și analiza markerilor identitari europeni, până la discuția în jurul dezabterilor curente cu privire la noțiunile de „federație” sau „confederație” aplicate Uniunii Europene, acest prim capitol se ocupă de întreaga paletă identitară europeană, la nivel discursiv.

Cel de-al doilea capitol se concentrează asupra capătului opus al continuumului identitar colectiv, respectiv identitatea națională, și prezintă perspectivele teoretice asupra acesteia: mod de formare și istoric, dimensiuni de analiză și factori de influență. După descrierea analitică a cadrului teoretic, capitolul continuă cu o discuție despre naționalism ca opțiune și discurs politic și se încheie prin referințe punctuale, aprofundând evoluția și dimensiunea actuală a acestor concepte și fenomene în statele membre ale Uniunii Europene.

În final, capitolul al treilea îmbină în practică întreaga discuție de până aici și aduce în atenție felul în care conceptele prezentate anterior devin relevante la nivelul opiniei cetățeanului european prin instrumentul de cercetare pan-european „Eurobarometru”.                                                        Top UB


 
   261.7(4)  D-17      I-1257631

DAMIAN, Sorin-Dan. Libertatea religioasă în Uniunea Europeană. Cadrul legislativ  / Sorin Dan Damian . ─ Bucureşti : Ars Docendi, 2012. - 220 p.. - Bibliogr. Bibliogr.: p.198-220

ISBN: 978-973-558-631-

Această lucrare se vrea a fi un mijloc de informare pentru publicul larg, care are curiozitatea de a afla o serie de infor­maţii cu privire la situaţia libertăţii religioase în fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Informaţia este prezentată clar şi concis, fără nicio ingerinţă din partea auto­rului. O altă caracteristică a acestei lucrări este aceea că, în alcătuirea ei, au fost utilizate în proporţie de 90% resurse online.

Lucrarea este structurată pe capitole şi subcapitole, ur­mărindu-se, pentru fiecare stat în parte, patru teme generale:
a) datele tehnice – unde sunt oferite informaţii cu privire la suprafaţa fiecărui stat şi la populaţia statului respectiv după ultimele situaţii oferite de institutele naţionale de statistică din fiecare stat în parte, utilizând, acolo unde au existat informaţii, datele de la recensământul efectuat în anul 2011 în fiecare stat membru;

b) reprezentarea religioasă la nivel naţional – aici sunt oferite date cu privire la împărţirea populaţiei din punct de vedere al apartenenţei la un anumit cult religios;

c) legislaţia cultelor – în privinţa legislaţiei, am făcut referire, în primul rând, la prevederile constituţionale din fiecare stat membru, apoi este prezentată succint legislaţia cultelor spe­cifică fiecărui stat în parte;
d) informaţiile adiţionale – unde e prezentată situaţia sărbătorilor religioase, specifice fiecărei ţări şi considerate săr­bă­tori legale în statele respective.
 
Vezi de asemenea

LIBERTATEA DE GÂNDIRE, CONŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE: STANDARDE EUROPENE





Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti