Faceți căutări pe acest blog

UE : Intrari noiISPAS, G

Parlamentarismul în societatea internaţională / Gabriel-Liviu Ispas ; cuv. înainte : Adrian Năstase . ─ Iaşi : Institutul European, 2011. -254 p. (Academica / Institutul European ; Drept Internaţional ; 126).Bibliogr. Bibliogr. : p. 245-251
ISBN: 978-973-611-747-3

342.53 I 85    II-698508   CPESC

Palamentarism      Organizaţii internaţionale      Drept parlamentar
Prima parte a cărţii este deschisă de unele consideraţii privind dreptul parlamentar, de o analiză a principalelor democraţii şi a sistemelor lor parlamentare, de o analiză comparativă între Parlamentul European, parlamentele naţionale şi Congresul Statelor Unite, de o prezentare a conceptului de diplomaţie parlamentară şi a formelor sale de manifestare, de analiza Uniunii Interparlamentare şi a rolului parlamentelor naţionale în construcţia parlamentară internaţională. Analiza abundă în informaţii extrem de utile atât pentru specialişti, cât şi pentru cei care fac primii paşi în acest domeniu. Ea constituie un fundament important şi necesar pentru următorul pas pe care cititorul este îndrumat să-1 facă.Partea a doua conţine esenţa acestei cărţi, dar ea este dezvăluită treptat, în prima secţiune, autorul abordează teoria subiectelor dreptului internaţional public, referindu-se la organizaţiile internaţionale ca subiecte ale dreptului internaţional public. Ca instrument de lucru, regăsim una dintre definiţiile clasice date organizaţiilor internaţionale: „structuri instituţionale cu personalitate juridică şi cu statut propriu, ale căror organe îşi desfăşoară activitatea periodic sau permanent, înfiinţate prin asocierea voluntară a statelor membre în vederea aţin- ă* gerii unor obiective şi scopuri comune". O dimensiune relevantă a organizatiilor internaţionale este reprezentată de dimensiunea parlamentară.  

Din cuprins: Analiza principalelor democraţii şi a sistemelor lor parlamentare; O analiză comparativă necesară între Parlamentul European, parlamentele naţionale şi Congresul Statelor Unite; Analiza comparativă a componenţei, funcţionării, modului de adoptare a deciziilor şi atribuţii ale adunărilor parlamentare ale organizaţiilor internaţionale; Evoluţia istorică a Parlamentului European; Implicarea Parlamentului European în adoptarea actelor comunitare; Parlamentul European participant la realizarea justiţiei în Uniunea Europeană.BRACK, Nathalie
Despre Parlamentul European, democratizare şi democraţie / Nathalie Brack, Ramona Coman, Yann-Sven Rittelmeyer, Cristina Stănculescu ; Pref. de Cristina Preda . ─ Iaşi : Institutul European, 2011. -194 p. (Studii Europene ; 25).Bibliogr. Bibliogr. : p. 175-189
ISBN: 978-973-611-803-6

327.7(4) D 46  II 698510  CPESC
 
Acest volum isi propune sa examineze singura institutie aleasa in mod direct de catre cetateni: Parlamentul European, acordand o atentie deosebita alegerilor organizate din 1979 si pana in 2009 in toate statele membre. Primele alegeri organizate in Romania si Bulgaria sunt examinate indeaproape. Aderand la Uniunea Europeana in 2007, cetatenii romani si bulgari au obtinut dreptul de a-si desemna in mod direct reprezentantii in Parlamentul European. Atent observator al acestor evenimente la nivel national, cititorului roman ii oferim o imagine de ansamblu nu numai asupra modului in care functioneaza Parlamentul si, indirect Uniunea, dar si asupra modului in care cetatenii, oamenii politici si jurnalistii din celelalte state membre percep procesul electoral la nivel european. Se prezinta constrangerile institutionale, actorii si viata politica a Parlamentului European prin prisma reformelor care i-au consolidat prerogativele si a alegerilor care, din 1979, ii ritmeaza existenta.
Din cuprins:
 
◊ Parlamentul European: un lung proces de democratizare
◊ Deputatii europeni: mandat politic si reprezentare
◊ Grupurile politice: intre stabilitate si coeziune
◊ Partidele poltice europene: democratizare prin mimetism
◊ Democratizarea prin alegeri (1979-2007)
◊ Alegerile europene din 2009, intre ruptura si continuitate
Инструменты многостороннего сотрудничества и Тематические механизмы содействия переменам в регионе Европейского соседства=Multi-country Cooperation Instruments and Thematic Tools / enpi-info.eu.. - 2010 .-  8 p.

Публикация содержит краткое разъяснение по каждому инструменту или механизму: какова его цель, кто в нем может участвовать, как осуществляется финансирование, каков выделяемый бюджет, приведены ссылки на сайты, где можно найти подробную информацию.

Инструменты многостороннего сотрудничества и Тематические механизмы служат очень полезным дополнением Европейского инструмента соседства и партнерства (ЕИСП), который финансирует региональные и двусторонние программы сотрудничества, являющиеся частью Европейской политики соседства (ЕПС).


Manual pentru jurnalişti reflectarea relaţiilordintre UE şi partenerii săi din vecinătate/ enpi-info.eu. - 2011. - 13 p.


În aceasta publica ie, Centrul de Informare al IEVP a adunat o serie de surse si resurseutile atât pentru jurnalisti cât si pentru orice persoana ce reprezinta un interes specialpentru afacerile UE, în special pentru rela iile UE cu vecinii sai.
Versiunea electronica


Fisher M. Cum funcţionează Uniunea Europeană: Ghid pentru jurnaliştii din Republica Moldova. - Ch., 2010. - 52p.


În broşura veţi găsi informaţii succinte despre structura instituţiilor Uniunii Europene,în special a celor care activează în Bruxelles. De asemenea, prezenta broşurăconţine datele de contact ale majorităţii persoanelor şi instituţiilor, care ar putea să  ofere ajutor şi informaţii necesare în activitatea jurnalistilor.

Versiunea electronica 
Vezi de asemenea:

UE Intrari noi  (1)
UE  Intrari noi (2)
UE  Intrari noi (3)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti