Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrari noi - Ghiduri pentru Armonizarea Legislatiei


Ghidurile de Armonizare a Legislaţiei Sectoriale reprezinta o serie de 16 studii elaborate in cadrul proiectului finantat de UE “Suport pentru implementarea acordurilor dintre Moldova si Uniunea Europeana”. Studiile analizează şi explică situaţia curentă din Republica Moldova, în contextul angajamentelor existente şi potenţiale, în ceea ce priveşte progresul, aspectele practice, legislaţia, instituţiile etc. Ghidurile examinează provocările armonizării ce urmează a fi întrunite în cadrul sectorului, oferind o vedere de ansamblu a politicilor UE în acest sector, prevederilor şi conceptelor principale ale legislaţiei UE, procesului tipic de armonizare solicitat, incluzând cele mai importante acte a fi transpuse şi cele mai bune practici de soluţii instituţionale, precum şi evoluţiile recente şi provocările actuale din legislaţia EU şi politicile din acest sector.Publicatiile oferă de asemenea o evaluare strategică şi recomandări-cheie pentru dezvoltarea în continuare pe termen mediu a sectorului din Republica Moldova din punct de vedere juridic, economic şi instituţional/administrativ în perioada 2011–2015.

Publicatiile pof fi consultate în Sala de lectură a CPESC-ului sau  în Sala de lectură a BNRM

Varianta electronică în română puteţi descărca mai jos (accesand imaginea cartii)


Dona M., Legislaţia şi Politicile de Protecţie a Consumatorilor=Consumer Protection Law and Policy. Law Approximation To EU Standards in the Republic of Moldova/ Dona M., Stuart E.– - Ch., 2010.- 438p.-(Armonizarea cu Standardele UE în Republica Moldova).
Brueckner.B. Sănătatea şi Securitatea în Muncă=Health and Safety at Work – Approximation to EU Standards in Moldova/ – Armonizarea cu Standardele UE în Republica Moldova” /Cătălina Barbăroşie, Bernhard Brueckner,Andre Gonciarz.-Ch., 2010.- 368p.-(Armonizarea cu Standardele UE în Republica Moldova).
 Legislaţia şi Politicile cu privire la Proprietatea Intelectuală = Intellectual Property Law and Policy – Law Approximation to EU Standards in the Republic of Moldova / Eugene Stuart,  Linda Scales, Edoardo Fano, Dna. Gerda Leonaviciene and Dna. Anna Lazareva).-Ch.,2010.-291;277p.- (Armonizarea Legislaţiei la Standardele UE în Republica Moldova)
Stuart E. Legislaţia şi Politicile în Achiziţii Publice =Public Procurement Law and Policy – Law Approximation to EU Standards in the Republic of Moldova/ Eugene Stuart, Joseph Dalby- Ch.:2010.-230p;218p.– (Armonizarea Legislaţiei la Standardele UE în Republica Moldova.)

  Legislaţia şi Politica Agrară şi Alimentară= Agriculture and Food Law and Policy – Approximation to EU Standards in the Republic of Moldova / Richard Moody, Irina Kireeva, Ina Butucel. .- Ch., 2010.-326p.- (Armonizarea Legislaţiei la Standardele UE în Republica Moldova.)


  Stuart E. Legislaţia şi Politica Fiscală =Taxation Law and Policy .- Ch., 2010.- 217 p. (Armonizarea Legislaţiei la Standardele UE în Republica Moldova)

   
  Legislaţia şi Politica în domeniul Concurenţei=Competition Law and Policy – Law Approximation to EU Standards in the Republic of Moldova/ Eugene Stuart, Abel Mateus.- Ch., 2010 - 156 p.  (Armonizarea Legislaţiei la Standardele UE în Republica Moldova)


  Brittain G. Legislaţia şi Politicile Contabilităţii şi Auditulu=Accounting and Auditing Law and Policy / George Brittain şi Marina Şelaru.- Ch., 2010.- 168p.;156p.-(Armonizarea Legislaţiei la Standardele UE în Republica Moldova)

  Wheatley R. Reglementarile Tehnice si Infrastructura Calitatii=Technical Regulation & Quality Infrastructure– Armonizarea cu Standardele UE in Republica Moldova.- Ch., 2010.- 388p.- (Armonizarea Legislaţiei la Standardele UE în Republica Moldova)

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu

  Cautare in

  Traduceti