Faceți căutări pe acest blog

UE: Întrări noi (Februarie 2014)  Colectii UE /CPESC

327(4) / G-42   
I -1254168

Ghid European  / La realizarea lucr. au contribuit : Victoria Bucătaru, Victor Chirilă . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 174 p. - (CARTIER Juridic).. - Bibliogr. Bibliogr. : p.171-174

 327(478)/ E-90  II-702247

Europenizarea: fațetele procesului / Coord. : Victor Moraru,  Institutul de Cercetări Juridice şi Politice  al Academiei de Științe a Moldovei. - Chișinău , 2013. - 336 p.
Volumul include cercetările științifice ale Secției Studii Europene a IIEȘP al AȘM și comunicările prezentate în cadrul Simpozionului științific „Interferențe teoretico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”  Varianta electronică

341.232.3,  II-702421
TEC, L. Dreptul european al afacerilor . ─ Ed. a 2-a, rev. şi adăug . ─ Timişoara : Mirton , 2012. - 289 p. - (Colecţia Economia ).    ISBN: 978-973-52-1228-5Cuprins
 
339.5 / D-80 , II-702420
DRAGOTĂ, Gianina Violeta Politica comercială a României în contextul aderării şi integrării la Uniunea Europeană/ Gianina Violeta Dragotă . ─ Timişoara : Mirton , 2012. - 268 p. - (Colecţia Economia ).    ISBN: 978-973-52-1230-8


 

327 / I-69, I-125366314:
 Materialele conferinței internaționale ”Integrarea europeană și tradițiile românești: de la Al. S. Sturza la Em. Cioran”, 20-21 mai 2011 / Coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Țapoc .- Chișinău : CEP USM, 2011. -.307 p.
351  T-36, III-121552,
Teoria și practica administrării publice : Materiale ale Conferinței științifico-practice cu participare internațională 22 mai 2012 / Col. de red. : Vasile Marina [et al.] . ─ Chișinău : AAP, 2012 . - 354 p,.

Din sumar


ATELIERUL NR.1 ADMINISTRAREA PUBLICĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE

SECŢIA 1.1 MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN CONTEXTUL CONSOLIDĂRII STATULUI DE DREPT. - P: 6-50
 • Victoria CUJBA Modernizarea administraţiei publice prin prisma practicilor europene de descentralizare.
 • Gheorghe BOTNARIUC Politici şi strategii europene în administrarea sistemului de siguranţă rutieră.
 • Veaceslav BULAT Cooperarea intercomunală: concepte, abordări şi experienţe europene pentru Republica Moldova..
 • Marina ALBU Principiul subsidiarităţii în cadrul construcţiei europene
 • Daniel BLIORŢ Tradiţia parlamentară românească.

SECŢIA 1.2 REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE: OBIECTIVE Şl PRIORITĂŢI. - P.51-102
 • Orest TÂRÂTA Politicile migraţionale în Republica Moldova.
 • Constantin SOLOMON Aspecte privind relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
 • Orest TÂRÂTĂ, Mariana IAŢCO Dezvoltarea politicilor sociale din Republica Moldova în contextul integrării europene
 • Victor SACA Promovarea interesului naţional în contextul eurointegrării. Cazul Republicii Moldova..
 • Gheorghe CĂLDARE Protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
 • Rodica RUSU Rolul societăţii civile în promovarea valorilor politice europene.
 • Mihai SPRÂNCEANĂ, Cristina MORARI Factorul proliferării nucleare iraniene în politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene.
 • Natalia SUCEVEANU Rolul Parlamentului Republicii Moldova în dinamica procesului de integrare europeană.
 • Stela SPÎNU , Unele aspecte ale cooperării Republicii Moldova cu UE în domeniul culturii
 • Silvia DULSCHI Cooperarea multilaterală - prioritate strategică în activitatea diplomaţiei naţionale.
 • Tatiana STAHI, Gheorghe CĂLDARE Relaţiile Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii: realităţi şi perspective
 • Teodor POPESCU, Elena CORDONEAN Combaterea corupţiei în administraţia publică - necesitate vitală pentru Republica Moldova în orientarea spre integrarea europeană.
 • Aurelia PLĂMĂDEALĂ Dezvoltarea comunicării în public prin instruirea lingvistică şi metode participative în contextul integrării europene.
 • Claudia GONCEAR Ideea europeană de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 • Teodor POPESCU, Marin MIHU Rolul administraţiei publice locale în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova: repere teoretico-practice
 • Natalia COLESNIC Democratizarea Parlamentului Republicii Moldova în procesul de integrare europeană..
 • Vladimir STERPU Priorităţile Interpolului din perspectiva provocărilor internaţionale.
 • Mariana ROLER Politici migraţionale în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 • Oleg BONTEA Competenţele, puterile şi funcţiile organizaţiilor internaţionale.
 • Gheorghe-Aurelian CRISTINEL Aspecte privind Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană
 • Ana HARABARI Politica de frontieră a Uniunii Europene şi impactul ei asupra Republicii Moldova.
 • Eugenia MÂŢĂ, Daniel MUSTEAŢĂ Coordonarea naţională a politicilor europene.
SECŢIA 1.3 EDIFICAREA STATULUI DE DREPT Şl MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIN PRISMA PRACTICILOR EUROPENE. - P.103-226
 •   Nicolae ROMANDAŞ, Eduard BOIŞTEANU Unele consideraţii teoretice privind izvoarele dreptului muncii.
 • Carolina SMOCHINĂ Garanţiile constituţionale ale dreptului la viaţă - drept fundamental al omului.
 • Minai CORJ Aspiraţie europeană în contextul edificării statului de drept şi practică locală în domeniul modernizării administraţiei publice locale.
 • Nicolae SADOVEI Condiţia depunerii jurământului de către funcţionarii şi demnitarii publici: practici comunitare
 • Igor BANTUŞ, Ion CHIRTOACĂImpactul corupţiei asupra drepturilor omului.
 • SergiuTATAROV Discrepanţele legislative privind statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi statutul consilierilor locali prin prisma aquis-ului comunitar.
 •  Camelia ŞERBAN-MORĂREANU Dificultăţi de realizare a unui concept unic privind administraţia publică în ţările europene
 • Crina-Mihaela VERGA Ombudsman-ul european - instituţie de protecţie a drepturilor cetăţenilor la nivelul Uniunii Europene.
 • Tatiana SPĂTARU, Tamara GHEORGHIŢA Racordarea serviciului public din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene.
 • Tatiana MOSTOVEI Evaluarea riscurilor de corupţie în instituţiile publice - progrese şi deficienţe în implementare..
 • Adrian CRASNOBAEV Rolul jurisprudent^ Curţii Europene a Drepturilor Omului în asigurarea dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos
 • Ghenadie MOROZAN Unele consideraţii cu privire la standardele internaţionale de asigurare a dreptului la libertate şi inviolabilitatea persoanei
 • Lilian PLATON Unele aspecte ale clasificărilor drepturilor omului
 • Ion CHIRTOACĂ Globalizarea şi impactul său asupra drepturilor omului..
 • Tudor PÂNZARU Drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului şi obligaţiile acestora de a se implica  în procesul decizional.

ATELIERUL NR.2 ECONOMIE SI MANAGEMENT PUBLIC
SECŢIA 2.1 PROBLEME ECONOMICE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII P.226-256

ATELIERUL NR.3 DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI: ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE. - P.310-326

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti