Faceți căutări pe acest blog

UE: Întrări noi (Septembrie)

339.9 C 41  III-121072
Certan, S. Integrarea economică în Uniunea Europeană / Simion Certan, Ion Certan. – Chişinău: CEP USM, 2013. – 347 p. – ISBN 978-9975-71-323-8

  Lucrarea se adresează antreprenorilor, managerilor, specialiştilor din economia naţională, studenţilor, adică tuturor celor interesaţi în a parcurge un drum mai scurt de integrare. Ea are menirea să contribuie la altoirea competenţelor teoretice şi formarea deprinderilor practice pentru aplicarea acestora în scopul soluționării celor mai complexe probleme ce pot apărea în procesul integrării economiei naționale în Piaţa Comună a Uniunii Europene.
008(4) / S-78 I-1250555
SPÎNU, S. Procese culturale europene : implicații pentru Republica Moldova. : Curs de lecţii / Stela Spînu; Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova . ─ Chișinău : AAP, 2013. -200 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 194-200   ISBN: 978-9975-4437-6-0


Lucrarea propune o viziune interdisciplinară asupra temeivizate în titlu, investigaţia fiind efectuată din perspectivaculturologiei, a științelor politice, lingvistice şi sociologice.Suportul metodologic şi teoretico - ştiinţific al lucrării esteconstituit din investigaţii mai vechi şi mai noi, ale căror contribuţii ştiinţifice sunt recunoscute şi apreciate.

Prezentul curs de lecții este destinat studenților șimasteranzilor de la specialitățile ”Relații internaționale”, „Relaţiieconomice internaţionale”, ”Politologie”, „Teoria și practicaadministrației publice”, servind drept sursă de completare acunoştinţelor privind dimensiunea pluralismului cultural şi adialogului intercultural în spaţiul un itar european

II-701234
316.4 / R-44
The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects / Victor Moraru, (coord.); Academy of Sciences of Moldova . ─ Chișinău : Sirius, 2011. - 247 p. : graf., tab. 
ISBN: 978-9975-57-016-9Recenzie (eng)


327.7/M-30  I-1251246
MARINESCU, Constantin Gh.Quo Vadis Națiunea și Uniunea Europeană? [Text tipărit] / Constantin Gh. Marinescu; Universitatea "Apollonia", Iaşi . ─ Iași : Samia, 2013. - 325 p.

327(478)/R-44   
II 701163
Republica Moldova între Est și Vest : Studii şi analize de politică externă / Asociaţia pentru Politică Externă . ─ Chișinău : Cartdidact, 2012

ISBN: 978-9975-4158-9-7Quelle Europe dans 50 ans? (2011; Bucharest) Séminaire international "Quelle Europe dans 50 ans?" [Text tipărit] : 10-ème éd., 14-15 Octobre 2011 Bucharest, Roumanie / "Quelle Europe dans 50 ans?", séminaire intern. (10 ; 2011 ; Bucharest); com. scientifique : Eugen Simion, ...[et al.] . ─ București : [s. n.], 2012. - 152 p. : fotogr.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti