Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Ianuarie - martie 2023


327(4) / R-79 II-726245
ROȘCA, Ludmila. Conceptul multidimensional al securităţii europene : Curs universitar / Ludmila Roşca, Ludmila Golovataia . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. -256 p. : fig., tab.
Apare cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul proiectului Jean Monnet Chair EUDIPSEC
Antetitlu : Academia de Administrare Publica din Republica Moldova

Disponibil :


Cursul universitar: reflectă rezultatele analizei tezelor teoretice de bază ale securității internaționale, cu accent special pe teoriile conflictelor și cooperării, precum și pe teoriile influenței, descurajării, securitizării. Cursul dezvoltă ideea despre securitatea internațională, în conformitate cu care securitatea internațională (regională) trebuie să ia în considerare factorii care depășesc simpla supraviețuire a statului, a omului. În acest scop, se propune noțiunea securității „cuprinzătoare”. De asemenea, obiectivul cursului este găsirea modalităților de realizare a securității cuprinzătoare în Europa.

Cursul examinează aspectele practice ale securității comprehensive prin intermediul instituțiilor însărcinate cu implementarea acestora: Uniunea Europeană (UE), Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Cursul universitar: este publicat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Proiectului „UNIUNEA EUROPEANĂ: noțiune cuprinzătoare”. Cursul universitar este propus studenților de la cele trei cicluri - Licență, Masterat, Doctorat, cadrelor didactice, cetățenilor conștienți de importanța securității cuprinzătoare, care cumulează cunoștințe, informații despre situația din cele 5 sectoare: politic, militar, economic, societal, ecologic.


CUPRINS
Introducere
Tema 1. Securitatea internațională în era globalizării
Tema 2. Teoria securitizării
Tema 3. Teorii ale conflictului și cooperării
Tema 4. Teoriile influenței: puterea slabă, descurajarea și constrângerea, politica și influența internă, credibilitatea, normele și instituțiile ca influențatori ai comportamentului
Partea II: IDEEA DE SECURITATE CUPRINZĂTOARE
Tema 5. Securitate cuprinzătoare în perioada post Războiul Rece
Tema 6. Securitatea economică
Tema 7: Securitatea alimentară
Tema 8: Sănătatea ca factor neconvențional de risc la adresa securității
Tema 9. Securitatea mediului
Tema 10. Esența securității umane
Tema 11. Securitatea comunității
Tema 12. Securitatea politică
PARTEA III. PRACTICA SECURITĂȚII GLOBALE ÎN EUROPA
Tema 13. Securitatea cuprinzătoare în Europa: modele, priorități
Tеmа 14. Noțiunilе еuropеnе dе sеcuritаtе cuprinzătoаrе. Înțеlеgеrеа аctivităților Orgаnizаțiеi Trаtаtului Аtlаnticului dе Nord (NАTO)
Tema 15. Viziunea europeană a securității globale. Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)


339.9 / F-94 IV-64315
From neighbourhood policy to association agreement : will there be a continuation? / Scientific committee : Khachatryan Robert (Armenia), Simciuc Elena (Moldova) [et al.], editorial board : Petrascu Svetlana [et al.] . ─ Chişinău : Print-Caro, 2022. - 83 p. : fig., tab.
Antetitlu : Univ. Agrară de Stat din Moldova ; With the support of the Erasmus+Programme of the European Union.


Publicația face parte din proiectul Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova cu accentul specific asupra sectorului agricol.

Cuprins
 • Reflections on accounting and financial reporting under the prism of the Commitment to european integration / Tatiana Șevciuc
 • The impact of facility management on the quality of services / Eugeniu Litvin
 • Perspectives of holistic marketing in the era of the trend of accession to The European Union / Svetlana Gangan , Iulian Gangan
 • Impact of European Union support on the modernization of the agricultural sector and the development of rural areas in the Republic of Moldova / Cветлана Петрашку
 • Development of the European Union sheep's breeding sector in quantitative aspects / Grigore Baltag
 • Role of the European Union in supporting the export of agricultural products of the Republic of Moldova / Аурелия Литвин, Евгений Литвин
 • Integration of the Republic of Moldova in the european space / Ina Dombrovschi, Rodica Burbulea
 • Foreign direct investments and their impact on the economy european countries / Olga Sârbu, Elena Nirean
 • European and national challenges associated to circular economy transition / Olga Sârbu, Elena Nirean, Liliana Cimpoieș
 • Development of the hetero-oil plants sector in the Republic of Moldova / Andrei Zbancă, Ghenadie Negritu
 • The united states of Europe: retro myth or real future / Станислав Ковальски, Арина Анточ, Кристина Булатович
 • Penetration mechanisms of the European Union markets / Ludmila Dobrovolschi
 • Smart specialization as an incentive for the development of creative economies in Armenia and Moldova / Robert khachatryan, Elena Simciuc
 • On European Union trends of integration of smart technologies into higher Education: novice perspectives for Armenia and Moldova / Robert Khachatryan, Elena Simciuc, Samvel Hovhannisyan, Arpine Gevorgyan
Vezi de asemenea : 


373 / E-25 IV-64669
POPOV, Natalia.Educație pentru societate : Ghidul profesorului : Clasa a 8-a / Natalia Popov, Natalia Cebotar, Violeta Terguță [et al.]; coord. : Corina Lungu, Dumitru Lazur ; red. : Aliona Zgardan-Crudu ; Consiliul Europei . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 144 p.


Detalii : http://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/achizitii-noi-educatie-pentru-societate.html


343.5 / P-12 III-139972
PĂDURE, Andrei; ȚURCAN-DONȚU, Arina 
Domestic and Gender-Based Violence : (Training manual) / Andrei Pădure, Arina Țurcan-Donțu; with the contrib. of Sergiu Toma . ─ Chișinău : [s. n.] , 2022. - 176 p.

Disponibil: https://library.usmf.md/sites/default/files/2022-04/Domestic%20and%20gender-based%20violence.pdf (accesat 23.01.2023)

 ROM/RUS : http://cpescmdlib.blogspot.com/2022/04/achizitii-recente-aprilie-iunie-2022.html
304.4(4-11) / I-55 II-725973

Imagining the Public: The Status ans Challenges of the Independent Cultural Actors in Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine / ed. : Nataša Bodrožć, Kateryna Botanova [et al.] . ─ Vienna : REMA Print, 2014. -96 p.

Disponibil : http://www.rcchd.icomos.org.ge/img/res/att_1423174011641246_0

This paper has been conceived within the project Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries (SPACES), which is supported by the Eastern Partnership Culture Program.
The cultural policy is the result of three years of policy research carried out under the leadership of the Croatian SPACES partner Slobodne veze/Loose Associations, of Zagreb. It traces and maps independent cultural actors and emerging contemporary cultural and artistic practices in Chişinau, Kyiv, Tbilisi and Yerevan, and invites the reader to explore this new, dynamic cultural field. The SPACES partners proceed to present collectively-drafted policy recommendations for the four project countries and the region.
The aim of this paper is to analyze the status and the current challenges that local and newly emerging cultural communities face today, and to detect crucial problem areas that should be addressed in order to improve their positions. The paper is also intended as a tool for negotiation with the respective governments and as an additional argument for recognizing the communities as important subjects in the contemporary socio-cultural dynamics, thus helping to gain support for their activities.

Cuprins :
 • SPACES - From Art in Public Spaces to Participative Cultural Policies Heidi Dumreicher, Ina Ivanceanu
 • Emerging Cultural Landscapes
 • Methodology / Approach
 • Reflecting the Role of Culture in EU External Relations. The Future of Public Funding?.
 • Independent Culture: Definitions
 • What are we Talking about when we
 • Speak of Independent Culture?
 • Why is Independent Culture Important?
 • The Position and Challenges of the
 • Independent Cultural Actors: Local Reports
 • The Georgian Report
 • The Armenian Report
 • The Moldovan Report
 • The Ukrainian Report
 • Recommendations and Scenarios for the Development of the Third Sector in Culture
 • Independent Cultural Scene Actors
 • Governmental Agencies
 • Public Space

008(498) / E-91 II-725972
Europa creativă : România în proiecte culturale : studii de caz / [ed.] : Maria Tașoti [et al.] . ─ București : Biroul Europa Creativă Română, 2017. - 73 p.

Disponibil : https://arhiva.europa-creativa.eu/Files/Catalog%20Europa%20Creativa_2018.pdf

În această broșură sunt prezentate exemple de organizații românești care au implementat sau încă desfășoară proiecte finanțate prin programele Uniunii Europene dedicate sectorului cultural din 2000
până în prezent.
Ele au fost alese întrucât ilustrează cu succes unul sau mai multe aspecte pe care le-am considerat importante: sunt organizații care au accesat/ sunt partenere în proiecte atât prin Programul Europa
Creativă, cât și prin celelalte două cadre precedente, Cultura 2000 și Cultura 2007-2013, și au pus în practică inițiative și colaborări sustenabile (Muzeul Național al Țăranului Român, Teatrul Ion Creangă);
propun abordări participative ale dezvoltării publicului (Universitatea Babeș-Bolyai) sau arată modalități creative de implicare a unui tip de operator mai puțin prezent, în trecut, în proiecte de cooperare la nivel european – universitatea (Universitatea de Arte din Târgu-Mureș); surprind tematici mai rar abordate în proiectele câștigătoare, cum ar fi industriile creative, noile tehnologii și cercetarea cu privire la tendințele de transformare ale orașului (Asociația Zeppelin, lider de proiect în Cultura 2007-2013); derulează proiecte selectate la o componentă de finanțare unde România are puțini beneficiari din 2007 până în present (Editura ART, prima editură din România cu un proiect câștigător în cadrul Europa Creativă).


008(560-65) / I-86 IV-64513   
Istanbul 2010 : European Capital of Culture : Program / ed. : Ayșe Orhun Gültekin ; coord. : Anıl Çalcalı, Filiz Babalık ; transl. & proofreading : Zeynep Güden, Tuna Poyrazoğlu . ─ İstanbul : İstiklal Gaddesi Atlas Pasajı, 2010. - 184 p.

This book covers the details of the program ECoC for 2010, (projects, activities, festivals, platforms) which is projected to bring Istanbul on the agenda of Europe and the world.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti