Faceți căutări pe acest blog

CoE - Intrări noi 2019


341.2 / V-76 II-717607

VITKAUSKAS, Dovydas; DIKOV, Grigoriy. Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights  : A handbook for legal practitioners =
Protecția dreptului la un proces echitabil conform Convenției Europene a drepturilor omului Manual pentru practicieni în domeniul dreptului A doua ediţie, elaborată de Dovydas Vitkauskas
 / Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov. ─ 2nd Ed. ─ Strasbourg: , 2017. - 164 p. [ Accesat 18.12.2019]
Disponibil : https://edoc.coe.int/en/european-convention-on-human-rights/7492-protecting-the-right-to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-human-rights-a-handbook-for-legal-practitioners-2nd-edition.html

Acest manual elaborat de Directoratul general drepturile omului și supremația legii, este un instrument practic pentru profesioniștii din domeniul juridic din statele membre ale Consiliului Europei, care doresc să-și consolideze capacitățile în aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în activitatea de zi cu zi.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la articolul 6 este un corp complex de reguli. Scopul acestui manual este elucidarea subiectului într-o măsură care va permite cititorilor să își dezvolte propriile capacități în ceea ce privește o mai bună structurare și motivare a punctelor juridice în favoarea (sau în apărarea) unei presupuse încălcări a Convenției - la nivel național sau nivel international

347.8 / R-73 III-134160

ROKŠA ZUBČEVIČ, Asja; BENDER, Stanislav; VOJDOVIĆ, Jadranka. Media Regulatory Authorities and Hate Speech= Autoritățile de reglementare în domeniul mass-mediei și discursul de ură / Asja Rokša Zubčevič, Stanislav Bender, Jadranka Vojdović; contrib. : Emilija Petreska-Kamenjarova [et al] . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2017. - 136 p.
Annexe : p. 96-136 [ Accesat 18.12.2019]
Disponibil: https://rm.coe.int/media-regulatory-authorities-and-hate-speech/16807338f5

Scopul acestei publicații este de a contribui la o înțelegere mai largă a conceptului discursului de ură, de a oferi un punct de plecare în ceea ce privește furnizarea de recomandări și mecanisme pentru combaterea și prevenirea acesteia, precum şi facilitarea eforturilor și inițiativelor suplimentare. Documentul ar trebui să reprezinte un instrument util și important în activitățile ulterioare ale organismelor de reglementare media, dar și în discursul părților interesate ale societății.341.2 / B - 92 II-717609

BYCHAWSKA-SINIARSKA, Dominika. Protecting the Right to Freedom of Expression Under the European Convention on Human Rights: A handbook for legal practitioners = Protejarea dreptului la libertatea de exprimare în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului: un manual pentru practicienii juridici / Dominika Bychawska-Siniarska . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2017. - 121 p. [ Accesat 19.12.2019]
În contextul unei democrații eficiente și a respectării drepturilor omului menționate în Preambulul Convenției Europene a Drepturilor Omului, libertatea de exprimare nu este importantă doar în sine, dar joacă un rol central în protecția altor drepturi în conformitate cu Convenția. Fără o garanție largă a dreptului la libertatea de exprimare protejat de instanțele independente și imparțiale, nu există o țară liberă, nu există democrație. Această propoziție generală este incontestabilă.

Acest manual este un instrument practic pentru profesioniștii juridici din statele membre ale Consiliului Europei care doresc să își consolideze abilitățile în aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în activitatea lor de zi cu zi. 342.7 / G-94 III-134154 M1.4/2018/GU

Guidelines on Safeguarding Privacy in the Media=Linii directoare privind protecția vieții private în mass-media / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018. - 34 p. Bibliogr. : p. 31-33

 Mai mult:

https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/05/coe-e-publicatii-recente-linii.html
Convenția 108+: Convenția pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal / Consiliul Europe

342.7 / C-74 I-1283144 M1.4/2018/CO
Convention 108+  : Convention for the protection of individuals with regard to the processing of personal data= Conventia pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automatã a datelor cu caracter personal / Council of Europe. Documents and Publications Production Department (SPDP) . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2019. - 92 p.
[ Accesat 19.12.2019]
Disponibil :
https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1

342.7/ C-76 IV-60288 M1.4/2019/CO
Convention 108+  : Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel / Conseil de l'Europe. Service de la production des documents et des publications (SPDP) . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2018. - 37 p. [ Accesat 19.12.2019]
Disponibil:
https://rm.coe.int/convention-108-convention-pour-la-protection-des-personnes-a-l-egard-d/16808b3726

În timp ce, principiile de bază conținute în Convenția 108 din 1981 au trecut testul timpului, iar abordarea sa generalistă și neutră din punct de vedere tehnologic constituie o putere incontestabilă, Consiliul Europei a considerat necesar să își modernizeze instrumentul de reper. Modernizarea Convenției 108 a urmărit două obiective principale: soluționarea provocărilor rezultate din utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare, precum și consolidarea implementării efective a Convenției.


37 / Q-20 II-717620


Quality History Education in the 21st Century: Principles and Guidelines= Educația istorică de calitate în secolul 21: Principii și Orientări . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2018. - 28 p. [ Accesat 20.12.2019]
Disponibil : Educația istorică are un rol important în confruntarea cu provocările politice, culturale și sociale actuale cu care se confruntă Europa; în special, cele prezentate de natura din ce în ce mai diversă a societăților, de integrarea migranților și a refugiaților în Europa și de atacurile asupra democrației și valorilor democratice. Prin urmare, obiectivul general al acestor principii și orientări este de a spori expertiza și capacitatea necesară, dacă educația istorică va juca acest rol cu succes. Ele se bazează pe viziunea Consiliului Europei asupra predării istoriei, așa cum se reflectă într-o serie de documente cheie ale Comitetului Miniștrilor și ale Adunării Parlamentare.


 341.2 /  II-717611
Afaceri și drepturile omului: un manual pentru practicienii juridici
O'BRIEN, Claire Methven. Business and Human Rights: A handbook for legal practititoners / Claire Methven O'Brien; Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018. - 200 p. : tab.
Bibliogr. : p. 177-194

 341.2 / D-82 II-717613
Droits de l'homme et entreprises  : (Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres aux Etats membres adoptée le 2 mars 2016) / Conseil de l'Europe. Comité des Ministres . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2016. - 30 p.

Mai mult

Acest manual oferă o introducere a standardelor, mecanismelor regionale şi internaţionale relevante pentru abordarea problemelor legate de afaceri şi drepturile omului în Europa. Acesta este destinat să servească drept resursă pentru practicienii din domeniul juridic şi pentru alţii, între guvern, întreprinderi, societatea civilă, mass-media şi în organisme independente, cum ar fi ombudsmanii şi instituţiile naţionale pentru drepturile omului.

Având în vedere această audienţă largă, aceasta nu îşi asumă cunoştinţe extinse prealabile privind afacerile şi drepturile omului ca un domeniu specific în cadrul legii drepturilor omului. De asemenea, având în vedere amploarea obiectului său, nu intenţionează să furnizeze o analiză cuprinzătoare a oricărui subiect avizat sau consultanţă juridică. 

În timp ce orientarea principală a manualului se referă la instrumentele Consiliului Europei aplicabile în toate cele 47 de state membre ale organizaţiei, în cazul în care acestea se bazează şi pe materiale referitoare la standardele regionale internaţionale şi internaţionale, de exemplu cele ale Uniunii Europene


352 / C-85 I-1283142
L1.2/2017/CO

Council of Europe Reference Framework for Regional Democracy= Cadrul de referință al Consiliului Europei pentru democrația regională   : Presented to the Ministers for local and regional authorities, Utrecht, 16-17 November 2009 / Council of Europe. Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2017. - 68p.  [ Accesat 20.12.2019]
În cadrul Consiliului Europei, autoritățile regionale, indiferent de natura sau caracterul instituțional particular, posedă referințe și principii cu privire la structura democratică, organizarea, competențele și resursele proprii, locul lor în stat, relațiile lor cu alte autorități și cu cetățenii. Toate aceste elemente sunt reunite în „Cadrul de referință al Consiliului Europei pentru democrația regională”.

Acest cod veritabil al drepturilor și îndatoririlor entităților regionale are două funcții principale. Prima funcţie a servit ca sursă de inspirație atunci când țările se dedică înființării sau reformării autorităților lor regionale. A doua, este să acționeze ca un corp de principii de referință politică pe care se poate baza Congresul, în contextul sarcinii sale legale de monitorizare a democrației locale în statele membre ale Consiliului Europei.


341.2 / R-31 III-134157 M1.3/2018/RE

Recomandarea CM / Rec (2018) a 5- a Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la copiii cu părinți închiși [Adoptat de Comitetul Miniștrilor la 4 aprilie 2018

Recommandation CM/Rec (2018)5 du Comité des Ministres aux Comité des Ministres aux États membres concernant les enfants de détenus [Text tipărit] / Conseil de l'Europe. Comité des Ministres . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2018. - 64 p. : tab  .Annexe : p. 49-63 [ Accesat 19.12.2019]

341.2 / R-31 III-134158
Recommendation CM/Rec (2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents  : [Adopted by the Committee of Ministers on 4 April 2018 at the 1312th meeting of the Ministers' Deputies] / Council of Europe. Committee of Ministers . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018. - 60 p. : tab.
Appendixe : p. 47-59 [ Accesat 19.12.2019]
Disponibil :
https://edoc.coe.int/fr/module/ec_addformat/download?cle=ad551fd8c04785df87b7ae269a20c243&k=3e81e08d99acdcdae2eee515cd86eac4

Se estimează, că peste 2 milioane de copii din Europa au un părinte încarcerat în penitenciar. Acesta este un număr uriaș care depășește sau este egal cu populația unora dintre statele europene. Majoritatea acestor copii se confruntă cu dificultăți emoționale și materiale și mulți sunt supuși stresului psihologic și stigmatizării, dar ei și traumele lor rămân în mare parte ascunse atenției publicului.

342.7 / O-72 IV-60290
Organismele de promovare a egalităţii în calitate de amicus curiae [Text tipărit]: Ghid pentru Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii din Republica Moldova în vederea redactării rapoartelor de tip amicus curiae / Council of Europe . ─ Chişinău : Consiliul Europei, 2018. -36 p. [ Accesat 19.12.2019]
Disponibil : 

Vezi de asemenea -

CoE- Intrări noi - Parlamentele naționale în calitate de garanți ai drepturilor omului în Europa : Manual pentru parlamentari

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti