Faceți căutări pe acest blog

UE: Întrări noi (Martie)


341.2 /C -94,  I-1254802
 Cucerescu, V. Drept instituţional european / - Chişinău. : Print-Caro, 2013. - 178 p. - Bibliogr. p. 163-168

Lucrarea de faţă însumează un suport de note pentru cursul de drept instituţional european, obiect de studiu complex pentru Uniunea Europeană în ceea ce priveşte apariţia, evoluţia şi funcţionarea instituţiilor şi organismelor europene.


 341.2 / B-96  , I-1254805
BURUIANĂ, I. Protecția europeană a drepturilor omului ─ Chișinău : Print-Caro, 2013. - 92 p.. - Bibliogr. p. 89-91
314.7 / G - 42  , I-1253960
Ghid privind migrația legală a moldovenilor în Franța  / Aut. gh. : Corneliu Budevici [et al.] . ─ Chișinău : Epigraf, 2013. - 31 p. : sch.

 Cuprins

1. Generalităţi despre ţara de destinaţie, Franţa.
2. Politica migraţională a Republicii Franceze
(reîntregirea familiei, dreptul la azil, situaţia
de clandestinitate).
3. Ce trebuie să fac înainte de plecare?.
3.1. Procedura de obţinere a vizei
3.2. Căutarea unui loc de muncă înainte de a pleca
în Franţa.
3.3. Plecarea la studii în Franţa (înscrierea la facultate,
burse).
3.4. Primele acţiuni întreprinse la sosirea în Franţa
4. Primii paşi întreprinşi la sosirea în ţara
de destinaţie.
4.1. Locuinţa.
4.2. Documente de sejur.
4.3. Locul de muncă.
5. Alte întrebări ce pot apărea pe parcursul şederii în Franţa
5.1. Adrese de contact ale autorităţilor
Republicii Moldova în Franţa.
5.2. Numere utile în caz de urgenţă.

 

341.4 M-61  II-702696

Metode și forme de racordare a cadrului juridic al Republicii Moldova și al Uniunii Europene în materie de azil : 10 decembrie 2010 Chișinău / Institut Cercetări în Domeniul Protecției Drepturilor Omului . ─ Chișinău : Notograf Prim, 2012. -  218 p.Vol. 1Colocviu international ”Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie și practică”

 
327(478) / E-95, III-121737
DESCARCATI
 Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008)  . ─ Chişinău : Cartdidact, 2009.- 192 p.

Prezenta lucrare nu doar restabileşte cronologia evenimentelor, dar, mai ales, scoate în evidenţă succesele şi deficienţele diplomaţiei moldoveneşti, reflecta asupra cauzelor eşecurilor politicii externe a Republicii Moldova, analizează provocările pe care noua etapa le va pune în faţa diplomaţiei noastre şi, desigur, trasează posibile evoluţii şi opţiuni pe care Moldova ar urma să le ia în considerare în viitorul apropiat.3. Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
3.1. Cadrul juridic: semnificaţii, avantaje şi dezavantaje.49
3.2. Politica Europeană de Vecinătate:
implicaţii şi perspective pentru R. Moldova.52
3.3. PEV, din perspectiva interesului naţional de integrare europeană.58
3.4. Implementarea PEV – elemente pozitive şi negative 59
3.5. Perspectivele PEV: oportunităţi, riscuri, viziuni 64
3.6. Perspectivele negocierii unui nou cadru juridic cu UE.67
3.7. Republica Moldova are nevoie de o strategie realistă în raport cu UE. 71
3.8. Parteneriatul Estic – o posibilă etapă de tranziţie spre aderarea la UE 73

6 Cooperarea Republicii Moldovaîn cadrul Consiliul Europei.
6.1. Aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei (CoE) .100
6.2. Monitorizarea tematica a Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei.  106
6.3. Conflictul transnistrean pe agenda Consiliului Europei:
oportunităţi ratate. 108

Varianta electronică


    
341.217(4)
 I-1254320

Politica democratică în Parlamentul European / Simon Hix, Abdul G. Noury, Gérard Roland . ─ Cluj-Napoca : CA Publishing, 2010. - 425 p. : tab. - (Ştiinţe politice). -Bibliogr. Bibliogr. : p. 393-413


Cartea este un instrument de învăţare adresat studenţilor sau cercetătorilor din domeniul ştiinţelor politice, al relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene. Pentru că Parlamentul European cuprinde politicieni din diferite ţări, culturi, limbi, partide naţionale şi medii instituţionale, se poate crede că politica din Parlament este profund fragmentată şi imprevizibilă.Studiind mai bine de 12.000 de voturi înregistrate între 1979 şi 2004, această carte demonstrează contrariul: partidele transnaţionale din Parlamentul European sunt foarte coezive iar dimensiunea clasică dreapta - stânga domină comportamentul la vot.

Volumul rămâne unul de mare actualitate, fiind util atât publicului larg, cât și studenților sau profesorilor care abordează problematica politicii din Parlamentul European din perspectivă științifică, mai ales în preajma unei noi runde de alegeri europarlamentare. Astfel de publicații pot contribui la creșterea calității dezbaterii politice din România cu privire la Uniunea Europeană și pot spori nivelul de înțelegere al alegătorilor, permițându-le să acorde un vot informat


339.9/ P-93  III-1253936
Probleme economice ale dezvoltării europene  : Conferința științifică Internațională : 27-28 martie 2012 / Red.-șef : Al. Gribincea . ─ Chișinău : ULIM, 2012. - 192 p. : graf., tab., fig.. - Antetitlu : Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Științe Econ. de Investigații Strategice în Econ.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

 

I - 1253934 339.9/ P-93

Probleme economice ale dezvoltării Europene : Conferinţa ştiinţifică internaţională, 27-28 martie 2013 / col. de red. : Al. Gribincea, ...[et al.].; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice . ─ Chișinău : ULIM, 2013. - 170 p. : tab., scheme.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
339.924(4), II-702386
Integrare economică europeană [ / Monica Răileanu Szeles, Vlad Dumitrache, Ramona Cioban [et al.] . ─ Brașov : Editura Universităţii "Transilvania", 2012. - 170 p. : fig.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 168-170

327.7 /M-30 ,III-121642

MARINESCU, N. Integrare Europeană  / Nicolae Marinescu . ─ Brașov : Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2011. - 216 p. Bibliogr. Bibliogr. : p. 213-216
 

330.3 / S - 61  II-702384   SIMEN, A. Finanțarea investițiilor prin BERD: Mechanisme şi strategii . ─ Brașov : Editura Universităţii Transilvania din Braşov , 2012. - 150 p. . - Bibliogr. Bibliogr. : p. 148-150


*    *    *

Analiza comparativă a 5 programe de masterat în domeniul administraţiei publice din cadrul a 5 universităţi din 5 state membre ale U.E. în vederea îmbunătăţirii programelor similare din România şi a corelării lor cu nevoile pieţei muncii / coord. : Tudorel Andrei, Alina Profiroiu, ...[et al.]. .- Cluj-Napoca : Accent, 2011.
351/A-53
II-702522 - CPESC

Prezentul studiu reprezintă rezultatul final al activităţilor de cercetare derulate de echipa de proiect la nivelul activităţii A3 "Realizarea unei analize comparative a 5 programe de masterat în domeniul administraţiei publice din cadrul a 5 universităţi din 5 state membre ale U.E. în vederea îmbunătăţirii programelor similare din România şi a corelării lor cu nevoile pieţei muncii", din cadrul proiectului "Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică".

Obiectivele studiului au vizat:

- o mai bună cunoaştere a programelor de masterat în domeniul administraţiei publice la nivelul unor universităţi din Europa;
- identificarea şi analiza detaliată a cinci programe de masterat în domeniul administraţiei publice din cadrul a cinci universităţi din cinci state membre ale UE;
- identificarea unor caracteristici ale pieţei forţei de muncă din România;
- formularea de propuneri în vederea îmbunătăţirii programelor similare din România şi a corelării acestora cu nevoile pieţei muncii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti