Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicaţii: Convenţia europeană a Drepturilor Omului şi activitatea de poliţie


The European Convention on Human Rights and Policing: A handbook for police officers and other law enforcement officials / Murdoch, Jim; Roche, Ralph. – Strasbourg: Council of Europe, December 2013. – 154 p.

Manualul este un instrument pentru poliţie şi alte autorităţi de stat pentru prevenirea şi combaterea impunităţii sau abaterilor din activitatea de poliţie şi pentru asigurarea respectarea drepturilor omului. El a fost elaborat ţinând cont de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, şi având în vedere jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi standardele Comitetului European pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) şi alte standarde relevante elaborate în cadrul Consiliului Europei.

În manual sunt definite şi explicate principalele scopuri ale poliţiei într-o societate democratică guvernată de preeminenţa dreptului:
-         asigurarea menţinerii liniştii publice şi ordinii în societate şi respectării legii;
-       asigurarea protecţiei şi respectării drepturilor şi libertăţilor  individuale aşa cum sunt prevăzute, în special, în Convenţia europeană a Drepturilor Omului;
-         prevenirea şi combaterea infracţiunilor;
-         depistarea crimelor;
-         acordarea de asistenţă şi funcţii de serviciu publicului

În interesul acordării independente, imparţiale şi eficiente a serviciilor de poliţie şi pentru a proteja împotriva interferenţelor politice, poliţiei i se acordă un grad mare de discreţie în exercitarea funcţiilor sale. În scopul îndeplinirii sarcinilor sale, legea oferă poliţiei puteri coercitive şi poliţia poate folosi rezonabil forţa în exercitarea competenţelor sale în mod legal. În ultimele decenii, odată cu avansarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice, au crescut şi împuternicirile speciale acordate poliţiei în scopul îneplinirii sarcinilor sale, împreună cu capacitatea sa de a pătrunde în viaţa oamenilor şi a interfera cu drepturile individuale ale omului. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti