Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Tabloul de bord al UE din 2014 privind justiția


descarcati
La 17.03,2014 Comisia Europeană a publicat a doua ediție a tabloului de bord al UE privind justiția, menit să promoveze calitatea, independența și eficiența sistemelor de justiție din Uniunea Europeană. 

Tabloul de bord al UE privind justiția este un instrument informatic care prezintă date obiective, fiabile și comparabile privind sistemele de justiție din statele membre. Ca și ediția din 2013 (IP/13/285), tabloul de bord al UE din 2014 privind justiția continuă să sprijine statele membre și UE în atingerea obiectivului de a avea sisteme de justiție mai eficiente, contribuind astfel la favorizarea creșterii economice în cadrul Uniunii. Acest obiectiv se va realiza prin faptul că informațiile cuprinse în tabloul de bord vor contribui la semestrul european, un proces care se desfășoară la nivelul UE și care coordonează politicile economice anuale, având drept scop stimularea performanței economice a statelor membre și a competitivității acestora printr-un set de recomandări specifice fiecărei țări.

Datele prezentate în tabloul de bord al UE din 2014 privind justiția provin din surse diverse. Majoritatea datelor cantitative sunt furnizate de Comisia pentru evaluarea eficienței justiției (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei, care colectează date de la statele membre. Tabloul de bord din 2014 se concentrează pe cauzele civile, comerciale și administrative și analizează aceiași indicatori ca și în 2013, bazându-se însă pe unele surse de informații suplimentare: 


  • Eficiența sistemelor de justiție: printre indicatori se numără durata procedurilor, procentul de cauze soluționate față de cauzele noi și numărul de cauze pendinte.
  • Calitate: printre indicatori se numără formarea obligatorie a judecătorilor, monitorizarea și evaluarea activităților instanțelor, bugetul și resursele umane alocate instanțelor și disponibilitatea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și a mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor.
  • Independență: tabloul de bord prezintă date privind percepția gradului de independență a sistemelor de justiție. În plus, tabloul de bord din 2014 oferă o primă imagine de ansamblu, generală și comparativă, asupra modului în care sunt organizate sistemele de justiție naționale pentru a proteja independența judiciară în anumite tipuri de situații în care aceasta ar putea fi pusă în pericol. Tabloul analizează garanțiile juridice împotriva transferării sau demiterii unui judecător, de exemplu.
Tabloul de bord din 2014 prezintă și rezultatul a două studii-pilot, care oferă date suplimentare și precise privind durata procedurilor judiciare în domeniul dreptului concurenței și al legislației privind protecția consumatorilor, exprimate în numărul mediu de zile. 

Printre concluziile principale ale tabloului de bord al UE din 2014 privind justiția se numără (a se vedea anexa pentru defalcarea pe trei domenii):
  • Unele state membre continuă să se confrunte cu provocări specifice în ceea ce privește eficiența sistemului de justiție. Proceduri îndelungate în primă instanță și un procent redus de soluționare a cauzelor față de cauzele noi sau un număr ridicat de cauze pendinte indică nevoia unor îmbunătățiri suplimentare. Deși în anumite state membre (de exemplu, în Portugalia) au fost adoptate recent reforme ambițioase, efectele acestora nu se reflectă încă în tabloul de bord întrucât informațiile sunt în cea mai mare parte din 2012.
  • Disponibilitatea instrumentelor TIC în instanțe a crescut, însă s-ar putea face progrese și mai mari, în special pentru a facilita contactele dintre instanțe și cetățeni. Mecanisme alternative de soluționare a litigiilor sunt acum disponibile în aproape toate statele membre, iar activitățile de monitorizare și evaluare a instanțelor există în majoritatea statelor membre.
  • În aproape o treime din statele membre, rata de participare a judecătorilor în activități de formare continuă pe teme legate de dreptul UE este mai mare de 50 %. Formarea judecătorilor și a practicienilor din domeniul dreptului și instrumentele TIC sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a unui spațiu european de justiție bazat pe încredere reciprocă.
  • În mai multe state membre percepția gradului de independență s-a îmbunătățit, în timp ce în unele state membre aceasta s-a înrăutățit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti