Faceți căutări pe acest blog

Colecţii CoE: J.4. Sânge şi histochimie

Colecția CoE (A-M)


J.4 SÂNGE ŞI HISTOCHIMIE / SANG ET HISTOCHIMIE / BLOOD AND HISTOCHEMISTRY
 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)


Trends and observations on the collection, testing and use of blood and blood components in Europe: 2001-2008 report / Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare of the Council of Europe (EDQM). – Strasbourg: Council of Europe, 2014. – 92 p
Această publicaţie reprezintă cel de-al doilea raport de analiză a tendinţelor cu privire la rezultatele sondajelor care colectează informaţii cu privire la colectarea, testarea şi utilizarea sângelui şi componentelor sanguine în Europa. Baza acestei analize o constituie datele furnizate anual din 2001 Consiliului Europei de către Statele sale membre. Scopul raportului este de a oferi perspective noi în evoluţia lanţului de transfuzie sanguină din Europa.
J.4/2012 OR Organs, Tissues and Cells: Safety, Quality and Ethical Matters Concerning Procurement, Storage and Transplantation: Council of Europe Convention, Resolutions, Recommendations and Reports. 2nd Edition / European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care. – Strasbourg: Council of Europe, 2012. – 358 p.
I-1266956

J.4/2012 BL Blood and blood components – Safety, Quality, Training and Ethical Matters Concerning Preparation, Use and Quality Assurance: Council of Europe Resolutions, Recommendations and Convention: 1st Edition / European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care. – Strasbourg: Council of Europe, 2012. – 343 p. 
I-1266955

J.4/TR 2009  Guide to Safety and Quality Assurance for the Transplantation of Organs, Tissues and Cells  / Council of Europe. ─ 3rd ed. and addendum . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 178 p.

J.4/2006 GU Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components: Recommendation No. R (95) 15: 12th edition. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2006. – 268 p. – 92-871-5884-3.
Acest ghid conţine o culegere de măsuri care urmăresc asigurarea securităţii, eficienţei şi calităţii componentelor sanguine şi în special este destinat celor care activează în serviciile de transfuzie a sângelui. Pentru ultima versiune a Ghidului, accesaţi pagina Consiliului Europei.  


J.4/2006 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins : Recommandation no. R (95) 15 : 12e édition. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2006. – 284 p. - 92‑871‑5883‑5.

J.4/2005 GU Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components: Recommendation  No. R (95) 15: 11th edition. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2005. – 266 p. – 92-871-5667-0.

J.4/2005 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins : Recommandation no. R (95) 15 : 11e édition. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2005. – 291 p. - 92‑871‑5666‑2.

J.4/2004 GU Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components: Recommendation No. R (95) 15: 10th edition. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2004. – 260 p. – 92-871-5393-0.

J.4/2004 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins : Recommandation no. R (95) 15 : 10e édition. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2004. – 281 p. - 92‑871‑5392‑2.

J.4/2003 GU Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components: Recommendation No. R (95) 15: 9th edition. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003. – 267 p. – 92-871-5075-3.

J.4/2003 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins : Recommandation no. R (95) 15 : 9e édition. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2003. – 281 p. - 92‑871‑5074‑5.

J.4/2001 GU Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components: Recommendation No. R (95) 15: 7th edition. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001. – 256 p. – 92-871-4548-2.

J.4/2001 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins : Recommandation no. R (95) 15 : 7e édition. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2001. – 261 p. - 92‑871‑4547‑4.

J.4/2000 GU Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components: 6th edition. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000. – 240 p. – 92-871-4179-7.

J.4/2000 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins : 6e édition. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2000. – 250 p. - 92‑871‑4178‑9.

J.4/99 GU Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components: 5th edition. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999. – 226 p. – 92-871-3805-2.

J.4/99 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins : 5e édition. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 1999. – 234 p. - 92‑871‑3804‑4.

J.4/98 GU Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components: 4th edition. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1998. – 188 p. – 92-871-3530-4.

J.4/98 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins : 4e édition. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 1998. – 186 p. - 92‑871‑3529‑0.

J.4/97 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins : Recommandation n° R (95) 15 : 3e édition. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 1997. – 180 p. - 92‑871‑3195‑3.

J.4/96 GU Guide to the use, preparation and quality assurance of blood components: Recommendation no. R (95) 15: 3rd edition. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1997. – 177 p. - 92‑871‑3196‑1.

J.4/95 GU Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 184 p. - 92‑871‑2686‑0.

J.4/93 BL Blood transfusion in Europe: a « white paper » / Hagen, Piet J. - Strasbourg: Council of Europe Press, 1993. – 200 p. – 92-871-2377-2. – (European issues).

J.4/93 TR Transfusion sanguine en Europe: un livre blanc / Hagen, Piet J. – Strasbourg : Les éditions du Conseil de l’Europe, 1993. – 208 p. – 92-871-2376-4. – (Documents européens).

Surse suplimentare :


Resolution CM/Res (2008)5 on donor responsibility and on limitations to donation of blood and blood components, adopted by the Committee of Ministers on 12 March 2008.

Resolution CM/Res (2013) on sexual behaviours of blood donors that have an impact on transfusion safety, adopted by the Committee of Ministers on 27 March 2013.

Ghid Naţional în Transfuziologie / Ion Corcimaru, Svetlana Cebotari, Mihail Borş [et al.]; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate. – Ch.: „Elena-V.I.” SRL, 2011. – 121 p

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti