Faceți căutări pe acest blog

E.6. Rapoarte privind drepturile omului / Rapports sur les droits de l'homme / Human Rights questions

Colecția CoE (A-M)


 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online) 


E6/2021/GU   343.5 / G-94   IV-63727    Guidance Note on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation : [GRETA (2020) 12] / Counsil of Europe ; GRETA Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings . ─ [Strasbourg] : [s. n.] , 2021. - 35 p.
Disponibil: https://edoc.coe.int/en/trafficking-in-human-beings/10277-guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-for-the-purpose-of-labour-exploitation.html

E 6/ /2018//CO   343.8 / M -96 II-710815
MURDOCH, Jim; JIRICKA, Vaclav. Combaterea relelor tratamente în penitenciare : Manual pentru colaboratorii sistemului penitenciar privind prevenirea relelor tratamente în penitenciare / Jim Murdoch, VaclavJiricka . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, 2018. - 104 p. 
 
E6/2018 CO 343.8 / S -96     II- 713949   
deținuților și obligațiile funcționarilor organelor de drept : 11 întrebări și răspunsuri / Erik Svanidze; Proiectul Consiliul Europei "Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova". ─ Ed. a 2-a . ─ Chişinău : Consiliul Europei, 2018. - 32 p.. - Bibliogr. : p. 29-32 ISBN: 978-9975-87-362-8
 
E6/2018 COM   343.4 / S - 96    II-713065
deținuților și obligațiile funcționarilor organelor de drept : 11 întrebări și răspunsuri / Erik Svanidze; Proiectul Consiliul Europei "Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova". ─ Ed. a 2-a . ─ Chişinău : Consiliul Europei, 2018. - 32 p.. - Bibliogr. : p. 29-32 ISBN: 978-9975-87-362-8

E6/2018/CO  SVANIDZE, Erik. Combating ill-treatment and impunity : Rights of detainees and obligations of law enforcement officials - 11 key questions and answers / Erik Svanidze; Council of Europe project "Support to Criminal Justice Reforms to the Republic of Moldova". ─ 2nd Ed . ─ [Chişinău] : Council of Europe Publishing, 2018. - 32 p.

E.6/2018 RA  Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017 = Доклад о соблюдении прав и свобод человека в Республике Молдова в 2017 году  / Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman) . ─ Chişinău : [s.n.], 2018. - 447 p.

E6/ 2017/ AN   MUIŽNIEKS, Nils. Annual Activity Report 2016 : Presented to the Committee of Ministers and the Parliamentary / By Nils Muižnieks Commissioner for Human Rughts . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2017. - 90 p.
341.2 / M- 93  III-131634

 E6/2017/PR     343.4    P-90    IV-59001        Practical  impact of GRETAs monitoring work: Ten years of implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (2008-2018) / Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings (GRETA) ; Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2017. - 17 p.
Disponibil : https://rm.coe.int/greta-monitoring-impact/16808ae931

E6/2016/DRO  Droits de l'homme et entreprises  : (Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres aux Etats membres adoptée le 2 mars 2016) / Conseil de l'Europe. Comité des Ministres . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2016. - 30 p.
341.2 / D-82   II-717613

E.6/2016 HU  Human Rights in Culturally Diverse Societies : Guidelines adopted by the Committee of Ministers and Compilation of Council of Europe standards / Council of Europe . ─ [Strasbourg] : Council of Europe, 2016. - 172 p.
342.7/ H - 91 III-131624

E.6/2016 IN  Îngrijirea sănătății și etica medicală în penitenciare : Manual pentru personalul medical și alți angajați ai penitenciarelor, responsabili de bunăstarea deținuților / Andres Lehtmets, Jörg Pont . ─ Chişinău : Î.S. F.E.-P. "Tipografia Centrală", 2016. - 86 p.
614.25/L-50  II-709937

E.6/2016-RU 342.7 M-90 III-126463
Руководство по правам человека для государственных служащих: Изд. 2-е / Пер. с рум: И.Рябцов. - Кишинэу, 2016. - 327 с. - ISBN: 978-9975-61-951-6

E.6/2015 GE The gender dimension of non-medical use of prescription drugs in Europe and the Mediterranean region. - Strasbourg : Council of Europe, 2015. - 148 p. - 978-92-871-8021-6.  Rezumat
III-124893

E.6/2015 GU  Guidelines on Freedom of Association / forew. : Michael Georg Link, Gianni Buquicchio ; OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) . ─ Warsaw : OSCE/ODIHR, 2015. - 152 p.
342.7 / G-94 III-136491

E.6/2015 MA Manualul funcționarului public în domeniul drepturilor omului / Anatolie Munteanu, Svetlana Rusu, Olga Vacarciuc; Oficiul Avocatului Poporului. – Ed. a 2-a rev. și ad. –Chișinău: Arc, 2015 (Tipografia „Bons Offices“). – 328 p. - ISBN 978-9975-61-932-5. - Rezumat.
342.7/M-95; III-126398 

E.6/2015-RA. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2015 = Report on observance of human rights in the Republic of Moldova in 2015= Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2015 году  / Oficiul Avocatului Poporului . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. - 332 p. : tab., scheme. 
III-127379

E.6/2015 RE  Human rights in Moldova : Report : Retrospective 2014 / Pavel Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici [et al.]; contrib. : Olga Manole, Eduard Scutaru ; transl. : John McGregor ; Asociația "Promo-Lex" ; Civil Rights Defenders . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015
140 p.
Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Republic of Moldova: Second Evaluation Round: adopted on 11 March 2016. - Strasbourg: Council of Europe, 7 June 2016. - 52 p.- - Rezumat (rom)

Rapport concernant la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la République de Moldova: Deuxième cycle d'évaluation: Adopté le 11 mars 20016. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 7 juin 2016. - 56 p. - Rezumat (rom)


E.6/2014 AD  L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme / Johan Callewaert . ─ Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2013. - 108 p. - ISBN: 978-92-871-7705-6. - Rezumat (rom)
341.2/C-16/III-125668

E.6/2014 AC The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights / Johan Callewaert . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2014. -103, [2] p. - ISBN: 978-92-871-7705-7 - Rezumat (rom)
341.2/C-16/III-125187

E.6/2014-RA  Drepturile omului în Moldova : Raport  Retrospectiva anului 2014 / Pavel Postica, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici, ...[et al.]; au contrib. : Olga Manole, Eduard Scutaru ; ed. în lb. rom. : Doina Dumbrăveanu-Munteanu ; Asociația Promo-Lex . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 144 p.- ISBN: 978-9975-4378-1-3.
342.7 / D-4 / IV-53811

E.6/2014 RA   Drepturile omului în Moldova : Raport = Human rights in Moldova : Report / Aut. : Alexandru Zubco, Vadim Vieru, Nadejda Hriptievschi [et al.] . ─ Chişinău : Depol Promo, 2014. -254 p.

Joint Guidelines on Freedom of Association / European Commission for Democracy through Law (Venice Commission); OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR). – Strasbourg, Warsaw, 17 December 2014. – 87 p.

E.6/2013 HA  Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration  / forew. : Erik Eribergh, Morten Kjaerum ; Council of Europe ; European Union Agency for Fundamental Rights . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2013. - 253 p.

E.6/2013 RA
Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2013 = Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2013 году = Report on human rights observance in the Republic of Moldova in 2013; Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova .- Chişinău : Firma Editorial-Poligrafică "Tipografia Centrală", 2014. - 306 p.
II-707442

E.6/2013 LI  Libertatea de exprimare: Ghid privind interpretarea şi explicarea articolului 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului / Toby Mendel. - Ch.: S.n., 2013. - 88 p. Bibliogr. în notele de subsol.
341.2/M-55 IV-51472

Protecting migrants under the European Convention on Human Rights and the European Social Charter: A handbook for legal practitioners / Ktistakis, Yannis; Directorate General of Human Rights and Rule of Law. - Strasbourg: Council of Europe. - 140 p.
Mai mult despre această publicaţie (rom) 

E.6/2012-RE  Rele tratamente pe motiv de discriminare în Moldova : Raport / coord. ed. : Olga Manole ; trad. text : Ion Vasilică . ─ Chişinău : Promo-Lex, 2012. - 112 p.
Disponibil în română și engleză: http://www.civic.md/stiri-ong/16793-asociaia-promo-lex-a-lansat-raportul-rele-tratamente-pe-motiv-de-discriminare-in-moldova.html
316.6 / R-41 / III-126599 

E.6/2012 OR  Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului : Adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 17 noiembrie 2010 și expunerea de motive / Council of Europe . ─ Luxembourg : Council of Europe Publishing, 2012. - 92 p.

E.6/2012 PO Post-war justice and durable peace in the former Yugoslavia / Council of Europe. Commissioner for Human Rights. - Strasbourg : Council of Europe, 2012. - 48 p.

E.6/2011 DR  Droits de l’homme en Europe : la complaisance n’a pas sa place : Points de vue de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 2011. – 416 p.

E.6/2011 DR Drepturile omului şi problema dizabilităţilor : Reglementări internaţionale şi naţionale privind drepturile omului, destinat persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora : Ghid / Sergiu Racu, Aurelia Grigoriu, Aliona Savciuc, [et al.] .- Chişinău : Cartier, 2011

E.6.1/2011 GH  Ghid pentru parlamentari: Conventia privind protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzurilor sexuale si a abuzurilor sexuale (Conventia de la Lanzarote) / APCE. Comisia pentru probleme sociale, sanatate si familie; Alc. Spassova Severina; Trad. Senatul Romaniei. - S.l., 2012. - 122. p.

E.6/2011 HA Handbook on facilitating freedom of assembly / Ralph Roche. – Ch., 2011. – 132 p. – (Joint Programme “Democracy Support in Moldova”).

E.6/2011 HA Handbook on European non-discrimination law: Case-law update July 2010-December 2011 / European Court of Human Rights; European Union Agency for Fundamental Rights; Council of Europe. – Luxembourg, 2012. – 24 p.

E.6/2011 HU Human rights in Europe: no grounds for complacency: Viewpoints by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights. – Strasbourg, 2011. – 374 p.

E.6/2011 HU  Human rights and a changing media landscape / Hammarberg, Thomas. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2011. - 208 p. - 978-92-871-7198.

E.6/2011 GU  Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice : Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 17 November 2010 and explanatory memorandum / Council of Europe. Committee of Ministers . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2011. - 96 p.

E.6/2011 LI   Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants : Adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 17 novembre 2010, lors de la 1098e réunion des Délégués des Ministres / Conseil de l'Europe . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2011. - 101 p.
                                                                                                
E.6/2011 MI Minority politics within the Europe of regions / Horváth István, Tonk Márton; ed.: Horváth István, Tonk Márton. - Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale: Scientia, 2011. - 660 p. - ISBN 978-606-92744-4-6.
323.1 / M-73 / III-119879 

E.6/2011 MA Manuel de droit europeen en matiere de non-discrimination : Mise à jour de la jurisprudence juillet 2010–décembre 2011 / Cour europeenne des Droits de l’Homme; Agence des droits fondamentaux de l’Union europйenne, Conseil de l’Europe. – Luxembourg, 2012. – 26 p.

E.6/2011 MA  Manual privind facilitarea exercitării libertăţii de întrunire / Ralph Roche. – Ch., 2011. – 142 p. – (Programul comun “Susţinerea democraţiei în Moldova”).

E.6/2011 MA  Manualul funcţionarului public în domeniul drepturilor omului / centrul pentru drepturile omului din Moldova. – Ch., 2011. – 279 p. – 978-9975-61-647-8.

E.6/2011 UC Учебное пособие для государственного служащего в области прав человека / Центр по правам человека в Молдова. – Ch., 2011. – 279 p. – 978-9975-61-654-6. 

E.6/2010 AN Andrei Sakharov and human rights / Council of Europe. Commissioner for Human Rights. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2010. - 192 p. - 978-92-871-6947-1. - Bibliogr. : p.191-192.

E.6/2010 CO Combaterea relelor tratamente şi a impunităţii: Drepturile deţinuţilor şi obligaţiile funcţionarilor organelor de drept : 11 întrebări şi răspunsuri / Eric Svanidze, Consiliul Europei. – Chişinău, 2010. – 28 p.

E.6/2010 DR Droits de l’homme en Europe : LES ÉCARTS SE CREUSENT : Points de vue du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe / Thomas Hammarberg. – Strasbourg, 2011. – 203 p.

E.6/2010 HA Handbook on European non-discrimination law / European Court of Human Rights; European Union Agency for Fundamental Rights; Council of Europe. – Luxembourg, 2011. – 155 p.

E.6/2010 HU Human Rights in Europe: GROWING GAPS: Viewpoints by the Council of Europe Commissioner for Human Rights / Thomas Hammarberg. – Strasbourg, 2011. – 191 p.

E.6/2010 MA Manuel de droit europeen en matiere de non-discrimination / Cour europeenne des Droits de l’Homme; Agence des droits fondamentaux de l’Union europйenne, Conseil de l’Europe. – Luxembourg, 2011. – 180 p.

E.6/2010 MA Manual de drept european privind nediscriminarea / Curtea europeană a drepturilor omului; Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene; Consiliul Europei, - Luxembourg, 2011. – 168 pag. 

E.6/2010 PR Права человека в Европе: УВЕЛИЧИВАЮЩИЕСЯ ПРОБЕЛЫ: Точка зрения Комиссара по правам человека Совета Европы / Томас Хаммарберг. - . – Strasbourg, 2011. – 203 p.

E.6/2010 RA Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2010 = Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2010 году = Report on human rights observance in the Republic of Moldova in 2010; Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova .- Chişinău : Firma Editorial-Poligrafică "Tipografia Centrală", 2011.

E.6/2009 RA Racism on the Internet  / Yaman Akdeniz . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 173 p. - ISBN: 978-92-871-6634-0. - Rezumat (rom).
323.1/A-29/III-125671

E.6/2009 CO  Combaterea relelor tratamente şi a impunităţii şi investigarea eficientă a relelor tratamente : Raport pe ţară: Moldova / Eric Svanidze. – Chişinău, 2009. – 84 p.

E.6/2009 IN  Eric Svanidze. Investigarea eficientă a relelor tratamente: Ghidul Strandardelor Europene / Directoratul General pentru Drepturile Omului şi Afaceri Juridice, Consiliul Europei.; Trad. de Glavan, E.; Stănilă A. - Chişinău, 2009. - 111 p.  
343.412 S-96 I-1246021

E.6/2009 EF  Eric Svanidze. Effective investigation of ill-treatment: Guidelines on European standards / Directorate General of Human Rights and Legal Affairs. - Strasbourg: Council of Europe, 2009. - 129 p.

E.6/2009 JU  Justice internationale pour les enfants / Conseil de l’Europe. – Strasbourg: Conseil de l’Europe,  2009. – 160 p. – 978-92-871-6533-6

E.6/2009 HU  HAMMARBERG, Thomas   Human Rights in Europe : time to honour our pledges : Viewpoints by the Council of Europe Commissioner for Human Rights / Thomas Hammarberg . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2009. - 175 p.
 
E.6/2009 MA  Manual on the wearing of religious symbols in public area / Malcolm D. Evans. – Council of Europe, 2009. – 126 p. – 978-92-871-6616-6.

E.6/2009 MA  Manuel sur le discours de haine / Anne Weber. – Council of Europe, 2009. – 97 p. – 978-92-871-6613-5.

E.6/2009 PR   Права человека в Европе : время выполнять наши обязательства : Точка зрения Комиссара по правам человека Совета Европы / Томас Хаммарберг . ─ Страсбург : Совет Европы, 2009. - 203 p.
341.2/X-78 I-1268102

Manual on hate speech / Anne Weber. – Council of Europe, 2009. – 104 p. – 978-92-871-6614-2. 

Human rights in culturally diverse societies: challenges and perspectives: Proceedings of the Conference (The Hague, November 2008). - Council of Europe, 2009. - 185 p.

Les droits de l'Homme dans des sociétés culturellement diverses : défis et perspectives: Actes de la Conférence  (La Haye, novembre 2008). - Conseil de l'Europe, 2009. - 197 p. 

International justice for children: Council of Europe actions. - Strasbourg: Council of Europe, 2008. - 154 p. - 978-92-871-6534-3. - (Building a Europe for and with children, nr. 3). - (E.9/2008 IN)

E.6/2008 CI  La CIA au-dessus des lois ? Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus en Europe . – Conseil de l’Europe, 2008. – 325 p. – 978-92-871-6418-6.

E.6/2008 CO Convention-cadre pour la protection des minorités nationales : Recueil de textes : 5e editionl. – Conseil de l’Europe, 2008. – 978-92-871-6500-8.

E.6/2008 DR Droits de l’Homme en droit international : Textes de base : 3e édition. – Conseil de l’Europe, 2007. – 737 p. – 978-92-871-6280-9.

E.6/2008 FR Framework Convention for the protection of national minorities : Collected texts: 5th edition. – Council of Europe, 2008. – 67 p. – 978-92-871-6501-5.

E.6/2008 HU  Human rights in international law : Basic texts: 3rd edition. – Council of Europe, 2007. – 707 p. – 978-92-871-6281-6.

E.6/2008 LI La liberté de religion dans les jurisprudences constitutionelles et conventionnelles internationales / Renata Uitz. – Conseil de l’Europe, 2008. – 194 p. – (Europe des droits).

E.6/2008 RA Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2008 = Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2008 году = Report on human rights observance in the Republic of Moldova in 2008 .- Chişinău , 2009

E.6/2008 ST  The state of the world’s human rights: Amnesty International report 2008. – S.l., S.a. - 383 p. – 978-0-86210-431-3. 

E.6/2007 AB L'abolition des châtiments corporels : un impératif pour les droits de l'enfant en Europe: 2 edition. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2007. - 147 p. - ((Construire une Europe pour et avec les enfants, monographie 1)

E.6/2007 CO Convention-cadre pour la protection des minorités nationales : Recueil de textes : 4e édition. – Strasbourg, 2007. – 72 p. – 978-92-871-6381-3.

E.6/2007 DR Droits de la personne humaine et défis économiques en Europe - L'égalité entre les femmes et les hommes : 6e Conférence ministérielle européenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes, Stockholm, 8-9 juin 2006 : Actes / Conseil de l'Europe .- Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 2007. -340 p. - ISBN: 978-92-871-6218-2. - Rezumat (rom).
396/D-82/III-125669

E.6/2007 HU Human rights and economic challenges in Europe - Gender equality : Proceedings [of the] 6th European Ministerial Conference on Equality between Women and Men, Stockholm, 8-9 June 2006 / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2007
306 p. - ISBN: 978-92-871-6219-9. - Rezumat (rom).
396/D-82/III-125191

E.6/2007 HU Human Rights in Europe : Mission Unaccomplished: Viewpoints by the Council of Europe Commissioner for Human Rights / Thomas Hammarberg. – Council of Europe, 2007. – 108 p.

E.6/2007 FR Framework Convention for the Protection of National Minorities: Collected texts: 4th edition. – Strasbourg, 2007. – 70 p. – 978-92-871-6382-0.

E.6/2007 FR  Freedom of religion in European constitutional and international case law / Renata Uitz. – Council of Europe, 2007. – 180 p. – 978-92-871-6201-4. 

E.6/2007 GO Gods in the city: Intercultural and inter-religious dialogue at local level. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. - 226 p. - 978-92-871-6384-4.

E.6/2007 DI Des dieux dans la ville: Le dialogue interculturel et interreligieux au niveau local. - Strasbourg: Editions du Conseil de l'Europe, 2007. - 244 p. - 978-92-871-6380-6.

E.6/2007 NA  National minority standards : A compilation of OSCE and Council of Europe texts. – Council of Europe-OSCE, 2007. – 338 p. – 978-92-871-6220-5.

E.6/2007 RO Roma Rights : Quarterly Journal of the European Roma Rights Centre. – Number 3, 2007 : Perceptions. – 118 p. 

E.6/2007 ST Situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe / Conseil de l'Europe. - Strasbourg, 2007. - 335 p.

E.6/2007 ST  Studiu: Drepturile Omului în regiunea transnistreană a Moldovei = Исследование: Права человека в приднестровском регионе Молдовы = Research: Human Rights in transnistrian region of Moldova / Promo-LEX. – Ch., 2007. – 208 p.

E.6/2007 TR  Le traitement des détenus : Critères européens / Jim Murdoch. – Council of Europe, 2007. – 424 p. – 978-92-871-5974-8.

E.6/2006 CO Comitetul Consultativ privind Convenţia-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale : Opinia II asupra Republicii Moldova (adoptată la 9 decembrie 2004) ; Comentariile Republicii Moldova asupra textului celei de-a doua Opinie a Comitetului Consultativ al Consiliului Europei privind Convenţia.cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale (aprilie 2005) ; Rezoluţia ResCMN (2005)8 privind implementarea prevederilor Convenţie-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale de către Moldova (adoptată de către Comitetul de Miniştri la 7 decembrie 2005). – Ch., 2006. – 76 p.

E.6/2006 CO Консультативный комитет по рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств: Второе заключение по Молдове (Принято 9 декабря 2004); Комментарии Республики Молдова ко второму Заключению Консультативного комитета Совета Европы по рамочной Конвенции о защите нециональных меньшинств (апрель 2005 г); Резолюция ResCMN (2005)8 о выполнении Республикой Молдова рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств (Принята Комитетом Министров 7 декабря 2005 года). – Ch., 2006. – 82 p.

E.6/2006 MI Minority rights jurisprudence digest:  Minority issues digest / Moucheboeuf, Alcidia, European Centre for Minority Issues.  - Council of Europe, 2006. – 750 p. - 978-92-871-5956-4

E.6/2006 RA  Raport: Drepturile omului în Moldova în anul 2006 = Доклад: правa человека в Молдовe в 2006 году = Report: human rights in Moldova in 2006 / Promo-LEX. – Ch., 2007. – 348 p.

E.6/2006 RI  Droits des enfants placés et en situation de risque / Gudbrandsson, Bragi. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2006. - 86 p. - 92-871-6038-4.

E.6/2006 RI  The right to life in European constitutional and international case-law / Mathieu, Bertrand. - Council of Europe, 2006. – 125 p. - 92-871-5867-3. – (Europeans and their rights)

E.6/2005 DR  Le droit à la vie dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles européennes / Mathieu, Bertrand. - Conseil de l’Europe, 2005. – 128 p. – 92-871-5866-5. -  (Europe des droits)

E.6/2005 RA  Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2005 = Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2005 году = Report on human rights observance in the Republic of Moldova in 2005 / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. – Ch., 2005. – 144 p.

E.6/2005 RE  Religion and Democracy in Moldova = Religie şi Democraţie în Moldova / Silvio devetak, Olesea Sirbu, Silviu Rogobete. – Maribor-Chişinău, 2005. – 501 p. – 973-602-086-X.

E.6/2005 RO  Roma Rights : Quarterly Journal of the European Roma Rights Centre. – Number 1, 2005 : Positive Action to Ensure Equality. – 121 p. 

E.6/2004 CO  Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale : Culegere de documente / Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova. – Ch., 2004. – 66 p.

E.6/2004 CO  Du contour au contenu: Cinq année de suivi de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales: Actes de la conférence organisée à Strasbourg, 30-31 octobre 2003. - Conseil de l’Europe, 2004. – 321 p. - 92-871-5472-4

E.6/2004 DR  Drepturile Omului : Acte naţionale şi internaţionale : Extrase : Ghidul ziaristului / Centrul « Acces-info ». – Ch., 2004. – 504 p. – 9975-78-362-7.

E.6/2004 FI   Filling the frame: five years of monitoring the Framework Convention for the Protecion of National Minorities: proceedings of the conference held in Strasbourg, 30-31 October 2003. - Council of Europe, 2004. – 295 p. - 92-871-5473-2.

E.6/2004 LE Legal Position of Churches and Religious Communities in South-Eastern Europe: Collection of articles, selected relevant legal texts and other sources / Silvio Devetak, Liana Kalcina, Miroslav F. Polzer. – Maribor: ISCOMET – Institute for Ethnic and Religional Studies, 2004. – 442 p. – 961-90899-1-X.

E.6/2004 ME Mechanisms for the implementation of minority rights: Minority issues handbook / European Centre for Minority Issues. – Council of Europe, 2004. – 246 p. – 92-871-5499-6.

E.6/2004 MI   Minority rights in Europe : A review of the work and standards of the Council of Europe / Thornberry, Patrick; Maria Amor Martin Estebanez. - Council of Europe, 2004. – 682 p. - 92-871-5366-3

E.6/2004 MI   Minorités en droit international: Une etude introductive / Pentassuglia, Gaetano. - Conseil de l’ Europe, 2004. – 327 p. - 92-871-5416-3

E.6/2003 AS   Asigurarea drepturilor omului in lume / Potinga, A., Costachi, Gh.; Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei – Ch., 2003. – 608 p. – 9975-903-71-1

E.6/2003 ST   Studiu de baza cu privire la situatia curenta in domeniul Drepturilor Omului in Republica Moldova = Базовый доклад о положении в области прав человека в республике Молдова / Parlamentul Republicii Moldova: Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare in Republica Moldova. – Ch., 2003. – 98 p. + 104 p. - 9975-902-59-6

E.6/2002 CO  Convention-cadre pour la protection des minorités nationales : recueil de textes  2e éd. / Conseil de l'Europe. – 2002. – 87 p. - 92-871-4699-3.
 
E.6/2002 EU  European Conference Against Racism : European Contribution to the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance : Strasbourg, 11-13 October 2000 : Proceedings. – Strasbourg: Council of Europe, 2002. – 338 p. -

E.6/2002 DR  Droits de l’Homme et environnement : Recueil d’instruments et autres textes internationaux concernant les droits individuels et collectifs en matière d’environnement dans le cadre international et européen / Dejeant-Pons, Maguelonne. Pallemaerts, Marc. - Conseil de l’Europe, 2002. – 341 p. -  92-871-4776-0

E.6/2002 HU  Human rights and the environment : Compendium of instruments and other international texts on individual and collective rights relating to the environment in the international and European framework / Dejeant-Pons, Maguelonne. Pallemaerts, Marc. - Council of Europe, 2002. – 326 pag. - 92-871-4777-9

E.6/2002 MI  Minorities in international law: An introductory study / Pentassuglia, Gaetano. - Council of Europe, 2002. – 304 p. - 92-871-4773-6. -2 ex.

E.6/2001 HU Human Rights at the turn of new millennium in the Republic of Moldova / Moldovan Helsinki Committee for Human Rights. – Ch., 2001. – 288 pag. - 9975-9645-0-8

E.6/2001 PO “Police and Human Rights – Beyond 2000”: Report of the final Working Conference organised under the programme “Police and Human Rights 1997-2000” and the Launch Conference of the programme “Police and Human Rights – Beyond 2000” / Council of Europe. – Strasbourg, 2000. – 117 p. – DH-AW-PO (2001) 15.

E.6/2001 PO policing in a Democratic Society – Is zour Police Service a Human Rights Champion? /Council of Europe; Austrian Ministry of the Interior. – S.l., 2000. – 54 pag.

E.6/2001 PO Poliţia şi societatea civilă. / Academia de poliţie “Ştefan cel Mare”; Comitetul helsinki pentru Drepturile Omului în Moldova. – Chişinău, 2001. – 176 pag. - 9975-9645-5-9

E.6/2001 CO Codul European de etică al poliţiei: Recomandarea Rec(2001)10 adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 19 septembrie 2001 şi expunerea motivelor / Comitetul Miniştrilor. – S.L., 2001. – 53 p.

E.6/2001 HU Human Rights and their protection under international law: A pamphlet for police / Ralph Crawshaw. - Strasbourg: Council of Europe, 2001. – 15 pag.

E.6/2001 HU The Human Rights Challenge in Police Practice: A Reference Brochure / Mark Taylor. - Strasbourg: Council of Europe, 2001. – 55 pag.

E.6/2001 PO  A police and human rights trainer’s manual: Discussion tools: 15 ideas to encourage police officers to reflect on human rights issues / Anneke Osse; Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI).  – Strasbourg, 2001. – 84 pag.

E.6/2001 TR    Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale : Recomandarea nr. R (2000) 11 adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 19 mai 2000 şi Raportul explicativ . ─ Chişinău : Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova, 2001. - 58 p.

E.6/2000-CO   Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor Naţionale : mecanismul de implementare : Din materialele seminarului Internaţional, Chişinău, Komrat, Bălţi, 9-11 noiembrie 1999 . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2000. - 102 p.

E.6/2000 CO  La Convention européenne des Droits de l’Homme et la protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées : Actes du 2e Colloque organisé conjointement par le Conseil de l’Europe et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés : Strasbourg, 19-20 mai 2000. – Strasbourg, 2001. – 171 pag. – ISBN 92-871-4460-5.

E.6/2000 CU Culturi diferite, drepturi egale: Ghid informativ privind protecţia drepturilor minorităţilor etnice  = Мы разные, но права у нас одинаковые: Информационный гид в области защиты прав этнических меньшинств / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. – 2000.

E.6/2000 DR Drepturile Omului şi Poliţia : Materialele Conferinţei Ştiinţifice, 21 decembrie 2000, Chişinău / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova; L.A.D.O.M. – Ch., 2001. – 72 pag. - 9975-930-18-2. (DRAFT)

E.6/2000 DR  Les droits de l’homme et leur protection en droit international: Brochure à l’intention de la police / Ralph Crawchaw. – Strasbourg: Council of Europe, 2000. – 15 pag.

E.6/2000 HU  Human rights and their protection under international law: A pamphlet for police / Ralph Crawchaw. – Strasbourg: Council of Europe, 2000. – 15 pag.

E.6/2000 MI  Minorităţile naţionale – o sfidare pentru statul moldav / Sergiu Buruiană. – Ch., 2000. – 52 p. – (Confidence-Building Measures Programme).

E.6/2000 PO Police and Human Rights Week in November 2000: Guidelines and suggestions for planning initiatives and concrete activities. – Strasbourg: Council of Europe, 2000. – 11 pag.

E.6/2000 PO  La police dans une société démocratique – La police : championne des droits de l’homme / Conseil de l’Europe ; Ministère outrichien de l’intérieur. – S.l., 2000. – 52 pag.

E.6/2000 SE Semaine « Police et droits de l’homme » novembre 2000 : Guide de suggestions pour les initiatives ou des realisations de projet. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2000. – 11 pag.

E.6/2000 TR Transsexualism in Europe / International Commission on Civil Status. – Strasbourg : Council of Europe, 2000. – 110 pag. – ISBN 92-871-4343-9.

E.6/2000 TR Le transsexualisme en Europe /Commission internationale de l’etat civil. – Strasbourg : Council of Europe, 2000. – 110 pag. – ISBN 92-871-4342-0.

E.6/2000 ЗА Защита прав человека: Международные и российские механизмы / АЗАРОВ, А.; РОЙТЕР, В.; ХЮФНЕР, К. – 2000. - 5-89888-015-1

E.6/99 AC  Accesul la informatie in Republica Moldova : Studiu / Comitetul pentru Libertatea Presei. – Chişinău, 1999. – 131 pag.

E.6/99 HU Human Rights in the Republic of Moldova / United Nations High Commissioner for Refugees. – Chişinău, 1999. – 228 pag. - 99975-9984-4-5

E.6/99 DE  The death penalty: Abolition in Europe / Roger Hood; Sergei Kovalev. – Strasbourg, 1999. – 185 pag. – ISBN 92-871-3874-5.

E.6/99 PO “Police and Human Rights”: Discussion tools: A trainer’s manual: 15 ideas to encourage police officers to reflect on human rights issues / Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI).  – Strasbourg, 1999. – 56 pag. – DH-AW-PO (99) 13 (DRAFT).

E.6/99 PO „Poliţia şi Drepturile Omului”: teme de discuţie: Manualul instructorului: 15 idei pentru a încuraja agenţii de poliţie să mediteze asupra problemelor privind drepturile omului. – Strasbourg, 1999. – 67 pag. - DH-AW-PO (99) 13.

E.6/99 PO “Police et droits de l’homme 1997-2000”: Rapport d’avancement “ Vers l’an 2000 – Coordonner la police et les droits de l’homme en Europe”. – Strasbourg, 1999. – 78 pag. - DH-AW-PO (99) 3.

E.6/99 PO  Police and Human Rights: Council of Europe Publications. – Strasbourg, 1999. – 11 pag. - DH-AW-PO (99) 11.

E.6/99 PO  Police Practice and Human Rights – A European Introduction: A Reference Brochure – Strasbourg, 1999. – 35 pag. - DH-AW-PO (99) 14.

E.6/99 PO   Полиция и права человека. Как проводить дискуссию : Пособие для преподавателей. - Страсбург, 1999. - 67 с.

E.6/99 PR Practica de poliţieşi Drepturile Omului – Prezentare europeană: Broşură de referinţă. – Strasbourg, 1999. – 49 pag. - DH-AW-PO (99) 14.

E.6/99 ПР  Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран / Харьковская правозащитна группа. – Харьков, 1999. – 147 с.

E.6/99 RA Работа полиции и права человека в европейском контексте – введение: Справочное пособие. [A reference Brochure about police and human rights in Russian] / Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI).  – Strasbourg, 1999. – 40 pag. - DH-AW-PO (99) 14.

E.6/99 PR “Promoting Dignity” A compilation of Policing and Human Rights Materials. Materials / Association for European Law Enforcement Co-operation Directorate of Human Rights of the Council of Europe. – Strasbourg, 1999. – 97 pag.  - DH-AW-PO (99) 6.

E.6/99 VI O vizită a CPT – despre ce este vorba?: 15 întrebări şi răspunsuri pentru poliţie / Asociaţia pentru prevenirea torturii. – Geneva, 1999. – 21 pag. - ISBN 2-9700214-0-4.

E.6/99 VI  Ein Besuch des CPT - Was hat es damit auf sich? - Gent, 1999. - 19 p.

E.6/99 VI  A visit by the CPT – What’s it all about? 15 Questions and Answers for the Police / Association for the prevention of torture. – Geneva, 1999. – 19 pag. – ISBN 2-9700214-0-4.

E.6/99 VI  Une visited u CPT – de quoi s’agit-il?: 15 Questions et reponses pour la Police / Association pour la prevention de la torture. – Geneve, 1999. – 19 pag. - ISBN 2-9700214-0-4.

E.6/99 VI  Una visita del CPT - Di cosa si tratta? - Ginevra, 1999. - 19 p.


E.6/98 CO Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale [şi Raportul explicativ] = Framework Convention for the protection of national minorities = Convention-cadre pour la protection des minorités nationales : Romanian version. – Strasbourg, S.a. – 29 pag.

E.6/98 DR Les droits de l’homme et la police : Manuel pour un enseignement axé sur la pratique / Centre d’informqtion sur les droits de l’homme. – Strasbourg, 1998. – 108 p. – CI (98) 1.

E.6/98 DR Drepturile Omului: Principalele instrumente cu caracter universal = Права человека: основные международные договора. – Chişinău, 1998. – 732 pag. - 99975-9984-3-7.

E.6/98 DR Drepturile Omului in Republica Moldova  / Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. – Chişinău, 1998. – 453 pag. - 99975-9984-4-5.

E.6/98 IN Introducere la Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale. - Consiliul Europei, 1998. – 6 pag. - H (98) 5 rev.3.

E.6/98 IN Introduction to the Framework Convention for the protection of national minorities: Russian translation. – Council of Europe, 1998. – 11 p. - H (98) 5 rev.3.

E.6/98 OU Outline for reports to be submitted pursuant to Article 25 paragraph 1 of the framework Convention for the protection of national minorities: Russian version. – Strasbourg, 1998. – 30 pag. - ACFC/INF (98) 1.

E.6/98 PR Protection and promotion of Human Rights in the Republic of Moldova: Report of the National Conference / United Nations. - UNDP Moldova, 1998. – 52 pag.

E.6/98 PR Protection and promotion of Human Rights in the Republic of Moldova: Report of the National Conference, Chisinau, 18 June 1998 / United Nations. - UNDP Moldova, 1998. – 44 pag.

E.6/98 TI Tipologia rapoartelor ce trebuie prezentate în conformitate cu Articolul 25, paragraful 1 al Convenţiei-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale. - Consiliul Europei, 1998. – 22 pag. - ACFC/INF (98) 1

E.6/97 PR Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului, la care România este parte : Volumul II – Instrumente regionale. / Institutul Român pentru Drepturile Omului.  – Buc., 1997. – 352 pag. – ISBN 973-9616-09-3.

E.6/97 RU Rules adopted by the Committee of Ministers on the monitoring arrangements under articles 24 to 26 of the Framework Convention for the protection of national minorities: Resolution (97) 10: Russian translation – 8 p.

E.6/96 CH The child as citizen:  Debates, no. 5 / Parliamentary Assembly. – 1996. – 155 p. -  92‑871‑2994‑0

E.6/96 CO Collection des recommandations, résolutions et déclarations du Comité des Ministres portant sur les droits de l'homme : 1988‑1995. - Conseil de l'Europe, 1996. – 165 p.

E.6/96 DR Drepturile Omului si organismele internationale (ghid pentru victime) / Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului. – 1996. – 31 p. - 9975-61-013-7

E.6/96 PR  Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului, la care România este parte : Volumul I – Instrumente universale. / Institutul Român pentru Drepturile Omului.  – Buc., 1996. – 256 pag. – ISBN 973-96496-4-5.

E.6/96 RE Reconnaitre l'enfant citoyen :  Débats, n° 5 / Assemblee Parlementaire. – 1996. – 163 p. -  92‑871‑2993‑2

E.6/96 RE Repere pentru o filosofie a drepturilor omului / Zlătescu Victor, Zlîteascu Irina; Institutul Român pentru Drepturile Omului. – Buc., 1996. – 111 pag. – ISBN 973-96496-5-3.

E.6/95 DR  Drepturile omului şi poliţia. – 1997. – 127 p. – 92-871-3294-1.

E.6/95 DR  Les Droits de l’Homme et la Police. – 1997. – 199 p. -  92-871-3294-1

E.6/95 HU Human Rights and the Police. – 1997. – 183 p. - 92-871-3296-8

E.6/95 HA Национальные учреждения по правам человека: Руководство по созданию и укреплению национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека / ООН, Центр по правам человека. – 1995. – 149 с.

E.6/95 IN  The international law of Human Rights / Sieghart, P. – 1995. – 569 p. - 0-19-876097-3

E.6/94 AC Acces effectif au droit et а la justice des personnes en situation de grande pauvreté : Recommandation n° R (93) 1 et rapport explicatif / Comite des Ministres. – 1994. - REC(93)1. – 14 p. -  92‑871‑2557‑0.

E.6/94 AC  Effective access to the law and to justice for the very poor : Recommendation No. R (93) 1 and explanatory report / Committee of Ministers. – 1994. – REC(93)1. – 14 p. – 92-871-2558-9.

E.6/94 OM Ombudsmann in Europa: Institutioneller Vergleich: Vol. 5 = Ombudsman in Europe: The Institution: Vol.5 =  Ombudsman en Europe: Analyze comparative de l’institution / Matscher, F. (ed.); Austrian Human Rights Institute. – 1994. – 239 p. - 3-88357-113-X

E.6/94 SO  Social Rights as Human Rights: A European Challenge / Drzewicki, K.; Institute for Human Rights. – 1994. – 319 p. -  951-650-316-0. 

E.6/93 FR  Freedom of association : proceedings = Liberte d’association: seminaire. - Council of Europe, 1994. – 232 + 232 p. - 92‑871‑2484‑1, 92-871-2483-3.

E.6/92 CO Собственность: право и свобода / Российская Академия Наук, Инст-т Государства и Права. – Москва, 1992. – 127 с.- 5-201-01254-10.

E.6/90 DE Democracy and Human Rights. – 1990. – 271 p.- 3-88357-091-5

E.6/90 DE Democratie et droits de l’homme. – 1990. – 297 p. -  3-88357-090-7

E.6/89 CO Collection des recommandations, résolutions et déclarations du Comité des Ministres portant sur les droits de l'homme : 1949‑1987. - Conseil de l'Europe, 1989. – 216 p.

E.6/89 CO Collection of recommendations, resolutions and declarations of the Committee of Ministers concerning human rights : 1949‑87. - Council of Europe, 1989. – 214 p.

E.6/87 HU Human Rights: terminology in International Law: A Thesaurus. – 1987. – 234 p. - 90-247-3643-9

E.6/86 HU Human rights in prisons / Reynaud, A.; Directorate of Human Rights. – 1986. – 218 p. - 92‑871‑0881‑1

E.6/85 CO Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme : actes de la conférence / Direction des droits de l'homme. – 1988. – 57 p. - 92‑871‑1063‑8

E.6/85 EU European Ministerial Conference on Human Rights : proceedings of the conference / Directorate of human rights. – 1988. – 52 p. -  92‑871‑1064‑6

E.6/84 DR Les droits de l'homme et la police / Alderson, J.;  Direction des droits de l'homme. – 1984. – 222 p. - 92‑871‑0365‑8

E.6/84 HU  Human rights and the police / Alderson, J.; Directorate of Human Rights. – 1984. – 214 p. -  92‑871‑0366‑6


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti