Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi: Politici minoritare în Europa regiunilor

Minority politics within the Europe of regions / Horváth István, Tonk Márton; ed.: Horváth István, Tonk Márton. - Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale: Scientia, 2011. - 660 p. - ISBN 978-606-92744-4-6.

E.6/2011/MI
323.1 / M-73

III-119879 


Prezentul volum de eseuri şi studii include prezentări ale conferinţei ştiinţifice internaţionale organizate în perioada 17-19 iunie 2010 de către Departamentul pentru Studii Europene şi Relaţii Internaţionale de la Facultatea de Ştiinţe şi Arte a Universităţii Maghiare Sapientia din Transilvania şi Institutul Român de Cercetări privind Minorităţi Naţionale.

Conferinţa Internaţională "Politici minoritare în Europa regiunilor" a constituit o parte integrantă a acestor iniţiative de cercetare şi participanţii (cei mai mulţi dintre ei fiind autorii acestui volum) au investigat aspecte legate de statutul minorităţilor naţionale europene şi de regionalismul şi federalismul european. Elementele centrale ale conferinţei (după cum sunt reflectate în volumul de faţă) au constituit subiecte cum ar fi drepturile lingvistice şi politicile culturale, etno-regionalism şi autonomie, reprezentarea politică a minorităţilor europenetrecutul şi prezentul societăţilor divizate din punct de vedere etnic sau religios, ethnopolitici, şi protecţia minorităţilor în România.

Discursurile sunt prezentate în limba engleză. La sfârşitul volumul sunt incluse rezumatele prezentărilor în limba română.
   
 

 
 


Britt CARTRITE. "NOI" NAŢIUNI ÎN "VECHEA" EUROPĂ: ETNOGENEZĂ ŞI MOBILIZARE ETNOPOLITICĂ ÎN INSULELE SHETLAND ŞI ORKNEY DIN SCOŢIA

 Tove H. MALLOY. DREPTURILE MINORITĂŢILOR ŞI DINAMICA EUROPENIZĂRII: CONVERGENŢĂ ÎN GUVERNAREA REGIONALĂ A REGIUNŢII DE GRANIŢĂ DINTRE DANEMARCA ŞI GERMANIA
Andrei AVRAM. AUTONOMIA TERITORIALĂ A GĂGĂUZILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: UN STUDIU DE CAZ
 Mykola RIABCHUK. A DA UN SENS AMBIGUITĂŢII: REDEFINIREA RELAŢIEI MINORITARE-MAJORITARE ÎNTR-O ŢARĂ POST-SOVIETICĂ


Sebastien GOBERT. CULISELE UNEI POVEŞTI DE SUCCES. PROTECŢIA MINORITĂŢILOR ÎN LITUANIA

 Laszlo MARACZ. POLITICI LINGVISTICE ÎN STATELE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST ÎN CARE TRĂIESC MINORITĂŢI MAGHIARE: IMPLICAŢII PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR LINGVISTICE ALE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN UE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti