Faceți căutări pe acest blog

Protectia datelor : politici europene

Consiliul Europei

Dacă plecaţi undeva, cumpăraţi ceva, dacă aplicaţi pentru un loc de muncă, vă plătiţi facturile: la fiecare dintre aceste momente din viată, informaţiile dvs. personale sunt utilizate, colectate, prelucrate. În scopul de a proteja dreptul la viaţă privată, în ceea ce priveşte prelucrarea automatizată a datelor personale, Consiliul Europei a elaborat "Convenţia pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal" (Convenţia 108).30 de ani după intrarea sa în vigoare, această convenţie rămâne singurul instrument internaţional obligatoriu în domeniu, cu un potenţial de aplicare la nivel mondial care urmăreşte protejarea persoanelor împotriva utilizării abuzive a colectării şi prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal şi care reglementează fluxurile transfrontaliere de date.

În ultimii ani, aspectele legate de protecţia vieţii private şi de protecţia datelor s-au bucurat de o atenţie mediatică. Tehnologia a avansat în mod exponenţial, aducând schimbări majore în modul în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a oferi bunuri şi servicii. Acest lucru este valabil în special pentru mediul electronic – de la servicii bancare şi călătorii, la reţele sociale. Schimbul de date cu caracter personal face, de asemenea, obiectul eforturilor de a se asigura o societate care garantează siguranţa şi securitatea.

În 2013, de Ziua protecţiei datelor, Consiliul Europei  a lansat o consultare cu privire la modul de modernizare a Convenţiei 108 şi astfel continuă să ridice standardele de protecţie a datelor nu numai în Europa, ci şi în întreaga lume.

Consiliul Europei şi Comisia Europeană îşi unesc forţele pentru a promova dreptul fundamental la protecţia datelor, Uniunea Europeană contribuind la modernizarea Convenţiei Consiliului Europei privind protecţia datelor cu caracter personal

Resurse web:

Texte de referinţă ale Consiliului Europei

Recomandări şi Rezoluţii ale Comitetului de Miniştri:


Recomandarea nr. R(86) 1: Protecţia datelor cu caracter personal utilizate în scopul securităţii sociale şi Expunerea motivelor

Recomandarea nr. R(89) 2: Protecţia datelor cu caracter persoanl utilizate în scopul angajării şi Expunerea motivelor

Recomandarea nr. R(95) 11: Selectarea, prelucrarea, prezentarea şi arhivarea hotărârilor judecătoreşti în sistemele automatizate de documentare juridică şi Expunerea motivelor 


Recommendations
Recommendation CM/Rec(2010)13 of the Committee of Ministers to member states on the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data in the context of profiling (23 November 2010) Explanatory memorandum
Recommendation No.R(2002) 9 on the protection of personal data collected and processed for insurance purposes (18 September 2002) Explanatory memorandum
Recommendation No.R(99) 5 for the protection of privacy on the Internet (23 February 1999)
Recommendation No.R(97) 18 on the protection of personal data collected and processed for statistical purposes (30 September 1997) Explanatory memorandum
Recommendation No.R(97) 5 on the protection of medical data (13 February 1997) Explanatory memorandum
Recommendation No.R(95) 4 on the protection of personal data in the area of telecommunication services, with particular reference to telephone services (7 February 1995) Explanatory memorandum
Recommendation No.R(91) 10 on the communication to third parties of personal data held by public bodies (9 September 1991)
 
Explanatory memorandum
Recommendation No.R(90) 19 on the protection of personal data used for payment and other operations (13 September 1990)
 
Explanatory memorandum
Recommendation No.R(89) 2 on the protection of personal data used for employment purposes (18 January 1989) Explanatory memorandum
Recommendation No.R(87) 15 regulating the use of personal data in the police sector (17 September 1987) 
 
Evaluation reports
First report (1994)
Second report (1998)
Third report (2002)
Recommendation No.R(86) 1 on the protection of personal data for social security purposes (23 January 1986) Explanatory memorandum
Recommendation No.R(85) 20 on the protection of personal data used for the purposes of direct marketing (25 October 1985)
 
Explanatory memorandum
Recommendation No.R(83) 10 on the protection of personal data used for scientific research and statistics (23 September 1983) [replaced by Recommendation No. R(97) 18 with regard to statistics] Explanatory memorandum
Recommendation No.R(81) 1 on regulations for automated medical data banks (23 January 1981) [replaced by Recommendation No. R (97) 5]
Resolutions
Resolution (74) 29 on the protection of individuals vis-à-vis electronic data banks in the public sector
Resolution (73) 22 on the protection of privacy of individuals vis-à-vis electronic data banks in the private sector

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului:

Protecţia datelor în jurisprudenţa CEDO: Discursul Preşedintelui Dean Spielman, la 28.01.2013 la Luxembourg, 

Protecţia datelor: Fişă de informare
Noile tehnologii: Fişă de informare
Dreptul la propria imagine

Articole şi discursuri:

Data Protection & Social Network
( Dr. Ian Brown  University of Oxford - Podcast)
 
Europe proposes global data protection laws
Interview Sophie Kwasny
 
Data Protection Convention Undergoes a Rewrite
    
Convention 108 as a global privacy standard?
Jörg Polakiewicz's speech on the occasion of the International Data Protection Conference in Budapest
 
Thorbjørn Jagland,  underlines the current challenge to privacy : "1.2 zettabytes of a challenge"

A new era for privacy by Thorbjørn Jagland - Article in EuropeanVoice.com
 
Publicaţii:

Protecţia datelor cu caracter personal: Documente ale Consiliului Europei. - Ch.: Biroul de Inf. al Consiliului Europei în Moldova, 2001. - 204 p.
Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie: Ghid privind punerea în aplicare a articolului 8 al Convenţiei europene a Drepturilor Omului
 
 
 Multimedia
Informaţii suplimentare: 

Uniunea Europeană

Politica europeană în materie de protecţie a datelor îşi propune să asigure un echilibru între protecţia vieţii private a persoanelor şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene.
Pentru aceasta, s-au stabilit limite stricte privind colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal. De asemenea, s-a solicitat crearea, în fiecare stat membru, a unui organism naţional independent responsabil cu protecţia acestor date.

Au fost definite obiective pentru asigurarea unei mai bune protecţii a vieţii private, prin utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi măsuri pentru atingerea acestor obiective.

La 25 ianuarie 2012, Comisia Europeană a propus o reformă amplă a normelor din 1995 cu privire la protecţia datelor, în scopul de a stimula economia digitală şi de a consolida dreptul la confidenţialitate pe internet.

 Resurse web
  • Directiva 95/46/CE reprezintă textul de referinţă, la nivel european, în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Aceasta instituie un cadru de reglementare menit să stabilească un echilibru între un nivel ridicat de protecţie a vieţii private a persoanelor şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal în cadrul UE  În acest sens, directiva stabileşte limite stricte în ceea ce priveşte colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal şi solicită ca fiecare stat membru să creeze un organism naţional independent responsabil cu protecţia unor astfel de date.
  • Regulamentul (CE) nr. 1882/2003
  • COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR O abordare globală a protecției datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană /* COM/2010/0609 final */
  • Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) /* COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD) */
  • COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Protecția vieții private într-o lume interconectată Un cadru european privind protecția datelor pentru secolul 21
Sinteze ale legislatiei UE
Publicatii

MOLDOVA

MANOLEA B. Protecţia datelor cu caracter personal în contextul dialogului privind liberalizarea regimului de vize şi negocierii viitorului acord de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană / Bogdan Manolea; Fundaţia Soros-Moldova Centrul Român de Politici Europene (CRPE) . ─ Chișinău : Bons Offices, 2011. - 52 p. 351.7 / M-25                 IV-49051, IV-49050  Varianta electronică


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti