Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi: Apărare efectivă în materie penală

Apărarea penală efectivă în Europa de Est: Bulgaria, Lutuania, Republica Moldova / Ed Cape, Zaza Namoradze; LARN Reţeaua reformatorilor de asistenţă juridică. - Chişinău: Cartier, 2013. - 294 p. - ISBN 978-9975-79-808-2.
341.4/C-20
III-121637 - CPESC

Effective Criminal Defence in Eastern Europe / Ed Cape, Zaza Namoradze; Legal AID Reformers' Network . ─ s. l. : LARN, 2012. - 500 p. - ISBN: 978-963-9719-10-1.
343.1 / C-20
II-699857 – CPESC
II-699856 - BNRM
II-699858 - BNRM

 
Publicaţia este dedicată apărării penale în Europa de Est, pe baza unui proiect de cercetare realizat în Bulgaria, Georgia, Lituania, Moldova şi Ucraina în 2010 şi 2011. Cercetarea s-a bazat pe metodologia dezvoltată iniţial pentru un studiu de cercetare de trei ani privind accesul la apărare efectivă în cadrul procedurilor penale în nouă jurisdicţii europene (Belgia, Anglia şi Ţara Galilor, Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Polonia şi Turcia), ale cărui rezultate au fost publicate în 2010, într-o carte intitulată „Apărare penală eficientă în Europa”.


Studiul a fost realizat în cadrul Reţelei reformatorilor de ajutor juridic "(LARN), cu sprijinul financiar din partea Programul de Granturi pentru Drepturile Omului şi Guvernare al Open Society Foundations. Proiectul a fost implementat de către Fundaţia Soros-Moldova, în colaborare cu Open Society Institute-Sofia, Open Society Foundation Georgia, Fundaţia Internaţională Renaissance  -Ucraina, şi Open Society Justice Initiative .

Cartea începe cu o analiză a cerinţelor esenţiale şi standardele care vizează apărarea penală efectivă în conformitate cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi legislaţia Uniunii Europene din cadrul "foii de parcurs" privind drepturile procedurale. Fiecare ţară examinată în studiu este obiectul unui capitol separat care descrie şi analizează legi, instituţii, procese, practici şi atitudini legate de apărarea penală eficientă, şi încheind cu recomandări pentru îmbunătăţirea accesului eficient la apărare ca un element esenţial al dreptului la un proces echitabil . Datele din cele cinci ţări sunt apoi supuse unei analize jurisdicţionale de conformitate cu standardele europene, inclusiv, dacă este cazul, se face trimitere la concluziile studiului iniţial.

În general, studiul cuprins în această carte oferă o compilaţie și o analiză comparativă unică a drepturilor la apărare penale în cele cinci jurisdicţii, toate ele aderând la CEDO, şi dintre care două sunt state membre ale UE. Această carte oferă nu doar informaţii utile pentru continuarea elaborării standardelor în cadrul Uniunii Europene şi a Consiliului Europei, dar, de asemenea, va ajuta factorii de decizie politică şi practicienii în dezvoltarea unor mecanisme practice pentru a asigura accesul la apărare penală efectivă a tuturor europenilor celor care au nevoie de aceasta.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti