Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi: Studiul dreptului la libertatea gîndirii, conştiinţei şi a religiei

Studiul dreptului la libertatea gîndirii, conştiinţei şi a religiei (Dreptul fundamental la libertatea religiei) în Republica Moldova: Raport / Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului; Coaliţia Nediscriminare; Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova. - Chişinău, 2012. - 39 p.

E.4/2012 ST
342.7/S-90
IV-49850

Potrivit raportului, începînd cu anul 2009 situaţia în privinţa dreptului fundamental la libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie s-a îmbunătăţit, însă în mare măsură nu corespunde standardelor internaţionale şi naţionale în domeniul drepturilor omului. Raportul a fost elaborat în baza


studiului efectuat de partenerii nominalizaţi în perioada aprilie-august 2012. Raportul relevă un număr considerabil de cazuri de discriminare pe criteriul religios, care se manifestă în toate domeniile, inclusiv la înregistrarea grupurilor religioase, construcţia clădirilor religioase, interferenţa în activităţile religioase, accesul în şcoli şi alte instituţii de învăţământ, în domeniul educaţiei, serviciilor de sănătate şi în sfera relaţiilor de muncă, acoperire în mass-media, discursurile publice, etc.
Raportul constată că Biserica Ortodoxă din Moldova exercită o dominaţie puternică şi evidentă asupra elaborării şi adoptării politicilor publice şi intervine în exercitarea dreptului la libertatea religioasă a altor grupuri religioase, iar această situaţie este incompatibilă cu principiile statului de drept şi separării statului de biserică. Guvernul Republicii Moldova nu întreprinde măsuri decisive pentru a tempera implicarea Bisericii Ortodoxe din Moldova în viaţa politică. În spatele acestor inacţiuni, aparent, stă dorinţa guvernanţilor de a-şi consolida puterea politică şi sprijinul electoral prin intermediul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Preţul unei asemenea „cooperări” este îndoctrinarea ortodoxă a politicilor publice, elaborarea cărora deseori contravine standardelor internaţionale în domeniul drepturilor fundamentale ale omului, înlocuirea normelor de drept prin dogme religioase şi reguli bisericeşti, încălcarea drepturilor şi libertăţilor religioase fundamentale şi discriminarea altor grupuri religioase.


Raportul constată că încălcarea libertăţilor şi drepturilor religioase fundamentale este mai frecventă şi mai acută în regiunile rurale. Cazurile de încălcări sunt multiple şi variază de la insulte verbale şi vătămarea proprietăţilor grupurilor religioase minoritare, pînă la agresarea fizică a propovăduitorilor neortodocşi sau adepţilor acestora. În majoritatea cazurilor vinovaţii nu sunt găsiţi şi pedepsiţi de organele poliţiei. Raportul scoate în evidenţă discrepanţele dintre datele statistice oficiale şi datele colectate în cadrul studiului în privinţa diversităţii religioase din Republica Moldova. Datele recensământului naţional din 2004 arată că 93,34% din populaţia Republicii Moldova sunt creştini ortodocşi, circa 3,06% sunt adepţii altor culte religioase, iar restul 3,6% sunt atei sau au evitat să-şi declare apartenenţa religioasă. Datele obţinute în urma studiului arată că numărul total al credincioşilor non-ortodocşi constituie cel puţin 5% din populaţia prezentă în Republica Moldova. La fel studiul a demonstrat că prezenţa medie la slujbele duminicale ale Bisericii Ortodoxe în zonele rurale constituie 2% din totalul populaţiei localităţilor rurale studiate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti