Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrari noi - Ianuarie 2013
HRISTEV E. Convergenţa sectorului de transporturi al Republicii Moldova către standardele UE . - Chişinău : Bons Offices, 2008 . - 62 p. : tab.

656.1 / H-86  I - 1247805
Scopul acestui document este a evalua gradul de convergenţă şi integrare a sectorului de transporturi al Republicii Moldova în sistemul european, atât la nivelul operaţional, cât şi la nivelul reglementărilor şi standardelor majore. Este elucidată situaţia actuala şi perspectivele de dezvoltare ale sectorului de transporturi moldovenesc în contextul integrării europene. Autorul a analizat principalele bariere formale şi informale care stau în calea unei dezvoltări mai accelerate a sistemului naţional de transport şi integrării acestuia în spaţiul european. Studiul descrie principiile-cheie care stau la baza acquis-ului comunitar în domeniul transporturilor şi identifică progresul realizat şi restanţele pe care Moldova le mai are în ceea ce priveşte convergenţa către standardele europene de transport. Concluziile care încheie acest studiu au fost structurate ţinând cont de diamantul competitiv al sectorului moldovenesc de transporturi. În baza analizei constrângerilor, s-a constatat că pentru sectorul transporturilor principalele constrângeri sunt cele ale infrastructurii existente de drumuri şi căi ferate, climatului de afaceri şi conjunctura economică şi politică regională.


MINCU G. Politica comercială a Republicii Moldova : cerinţe de import-export în comerţul cu UE : Document de analiză a politicilor nr. 18 / Expert Grup . ─ Chişinău : Bons Offices, 2008 . -
116 p. : tab.Bibliogr. Bibliogr. : p. 61-65


339.5 / M-73 I -124807
Prezentul studiu descrie mecanismele şi instrumentele politicii comerciale ale Republicii Moldova privind schimburile comerciale în general, cu un accent deosebit asupra cerinţelor faţă de comerţul cu ţările membre ale Uniunii Europene. Documentul enumeră condiţiile impuse de Republica Moldova pentru efectuarea tranzacţiilor import-export cu ţările membre UE, pe care antreprenorii trebuie să le îndeplinească până la şi în momentul trecerii peste frontieră a mărfurilor.
 339.5 / P-84  I-1247806
Evoluţia exporturilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană : Rolul regimurilor comerciale  : Document de analiză a politicilor No. 21, Aprilie-August / Ana Popa, Valeriu Prohniţchi, Alexandru Oprunenco; ed. : Expert Grup . ─ Chişinău : Bons Offices, 2009. -51 p.

În perioada 1995-2007 comerţul extern al Republicii Moldova a crescut puternic, dar foarte dezechilibrat, importurile prevalând în mod net asupra exporturilor. În această perioadă Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova. În 2007 ţărilor UE le reveneau 50,6% din exporturile moldoveneşti şi 45,6% din importurile ţării. UE fiind cea mai mare economie mondială, asemenea ponderi ale UE în comerţul Republicii Moldova se înscriu aproape perfect în predicţiile teoriei gravitaţionale a comerţului internaţional. Obiectivul principal al acestui studiu este identificarea rolului regimurilor comerciale acordate de UE asupra exporturilor moldoveneşti spre această destinaţie. Pentru a răspunde la această întrebare autorul utilizează un model gravitaţional al comerţului internaţional adaptat pentru a răspunde necesităţilor analitice, iar concluziile modelului sunt verificate şi pe baza unei metode alternative. 

Aceste publicatii pot fi consultate in varianta electronica    Biblioteca Virtuala - Studii EU_RM/ Expert -Grup

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti