Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi (Mai): Libertatea de exprimare

Libertatea de exprimare: Ghid privind interpretarea şi explicarea articolului 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului / Toby Mendel. - Ch.: S.n., 2013. - 88 p. Bibliogr. în notele de subsol. - 5000 ex.
ISBN 978-9975-80-668-8.

Cota CPESC: E.6/2013- LI
Cota BNRM: 341.2/M-55
IV-51472


Scopul ghidului este de a prezenta recomandări pentru un număr mare de persoane interesate. Jurnaliştii şi alţi reprezentanţi ai mass-media constituie publicul-ţintă, însă alte părţi interesate precum membrii societăţii civile, specialiştii în domeniul dreptului, funcţionarii, reprezentanţii mediului academic, memebrii parlamentului şi alţi factori de decizie de nivel naţional - vor găsi informaţie interesantă.

Ghidul descrie modul în care Curtea Europeană a interpretat Articolul 10 al Convenţiei Europene. Ghidul a fost elaborat în speranţa că acesta va servi persoanelor interesate pentru aplicarea standardelor elaborate de Curte într-un mod mai complex în procesul de desfăşurare a activităţilor profesionale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti