Faceți căutări pe acest blog

COE: Intrări noi - Investigarea eficientă a relelor tratamenteEric Svanidze. Investigarea eficientă a relelor tratamente: Ghidul Strandardelor Europene / Directoratul General pentru Drepturile Omului şi Afaceri Juridice, Consiliul Europei.; Trad. de Glavan, E.; Stănilă A. - Chişinău, 2009. - 111 p. 
E.6/2009 IN
I-1246021

şi 

Eric Svanidze. Effective investigation of ill-treatment: Guidelines on European standards / Directorate General of Human Rights and Legal Affairs. - Strasbourg: Council of Europe, 2009. - 129 p.
E.6/2009 EF

Publicatia este parte a programului Comun al Consiliului Europei si Comisiei Europene numit „Combaterea relelor tratamente si a impunităţii” , care s-a axat pe activitatile cu privire la politie si fortele de ordine din cinci state membre ale Consiliului Europei: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova si Ukraina.

Publicatia este divizata in 2 compartimente. Primul elucideaza liniile directorii ce tin de standardele internationale cu privire la investigarea eficienta a releleor tratamente. Cel de-al doilea  cuprinde un raport explicativ al Liniilor directorii care explica actiunile necesare sa fie luate pentru ca statele sa se conformeze acestor linii directorii.

Liniile directorii si Raportul Explicativ  cuprinde standardele contemporane  care se refera la obligatiunile procedurale ce decurg din interzicerea torturii si a altor forme de rele tratamente. Se preconizeaza ca ele sa serveasca ca o culegere utila a normelor relevante si ca un ghid pentru respecarea lor..

Liniile directorii se axeaza pe relele tratamente din partea reprezentantilor fortelor de ordine . dar si-ar putea gasi o aplicare utila si in alte domenii, cum ar fi penitenciarele, dar si in relatie cu procedurile de protectie a altor drepturi ale omului, cum ar fi dreptul la viata prevazut de articolul 2 al CEDO.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti