Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Martie 2017

341.2 / B - 24 II-710287

BĂRBULESCU, Iordan Gheorghe Noua Europă . Vol. 1, Identitate şi model european  ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 623 p. . - Bibliogr. : p. 595-623

ISBN: 978-973-46-5127-6

In perioada 2000-2015, Uniunea Europeana a intrat intr-o noua etapa semnificativa a devenirii sale, comparabila cu inceputurile Comunitatilor Europene din anii 1950 si cu trecerea de la comunitati economice la uniune politica din 1992. Iordan Gheorghe Barbulescu arata cum Europa s-a transformat dupa un model social-liberal, centrat pe individ, pace, cooperare, dialog si negociere. Analizind noua identitate europeana, care are la baza, pe de o parte, valorile, democratia si cetatenia UE asociate economiei sociale de piata si, pe de alta parte, federalismul si constitutionalismul, autorul sustine ca aceasta nu va avea ca efect destramarea Uniunii Europene, ci, dimpotriva, consolidarea ei pe plan intern si impunerea ei la nivel international, acestea din urma promovind un model viabil de globalizare regional-continentala. Lucrarea face parte dintr-un ciclu numit Noua Europa, celelalte volume cuprinzind o analiza a constructiei politice europene, a institutiilor si deciziei in UE, a politicilor publice europene si, in fine, un amplu dictionar de concepte europene. Prin tematica sa comprehensiva, Noua Europa se adreseaza atit studentilor si profesorilor interesati de problematica europeana, cit si profesionistilor din domeniu.

Din cuprins:
Istoria Ideii Europene, istorie a unificarii si integrarii • Teorii si modele de integrare • Obiectivele si actorii UE • Metoda, natura si progresivitatea integrarii • Noua ordine juridica europeana • Competente formale si materiale. Politici publice europene • Extinderea, necesitate politica si oportunitate istorica • Impactul extinderii si unificarii • Europa, un nou model de societate • Europa federal-interguvernamentala • Europa economiei sociale de piata • Europa politica • UE, sinteza politico-juridica a unei federatii de state-natiuni reglementata de o constitutie materiala


 

341.7(4) / A - 57 III-127181
ANGHEL, Ion M.; SILAŞI, Grigore; CRĂCIUNESCU, Adrian Dumitru Diplomaţia Uniunii Europene  : (Și regulile acesteia) / Ion M. Anghel, Grigore Silaşi, Adrian Dumitru Crăciunescu . ─ București : Universul Juridic, 2015. - 570 p. - (Universul juridic). Bibliogr. : p. 539-557 p.
ISBN: 978-606-673-562-9
Volumul realizează o prezentare cuprinzătoare, la zi, a principalelor aspecte privind regulile, normele şi principiile care guvernează dreptul diplomatic şi dreptul comunitar şi oferă informaţii actualizate despre normele şi instrumentarul aferent muncii diplomatice în format bilateral, european si multilateral. Bogata activitate profesională a coordonatorului volumului şi cunoaşterea aprofundată, directă, a mediului diplomatic, i-a permis realizarea unei lucrări utile atât pentru diplomaţi, cât şi pentru tinerii care își doresc o carieră în diplomaţie sau care doresc să cunoască regulile şi instrumentele pe care se fundamentează diplomaţia, în general, şi diplomaţia europeană actuală.
Pe parcursul cărţii sunt tratate aspecte de interes privind istoricul construcției europene, instituţiile europene şi reglementările privind competenţele acestora, mecanismele diplomatice ale UE, diplomaţia economică etc. O amplă analiză este dedicată elementelor de noutate şi implicaţiilor Tratatului de la Lisabona.
336.1 / E - 54      I-1273161
ENACHE, Marian Bugetele statelor Uniunii Europene / Marian Enache . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 326 p.. - Bibliogr. : p. 310-322
ISBN: 978-606-673-931-3

„Bugetele statelor Uniunii Europene” reprezinta o lucrare care, prin cele cinci capitole ale sale, reflecta comparativ aspecte privind bugetul si planificarea bugetara la nivelul Uniunii Europene, procedura parlamentara de adoptare a proiectului de buget in statele membre ale Uniunii Europene, procedura parlamentara privind adoptarea legilor bugetare anuale in Romania, cat si procedura de control parlamentar al executiei bugetare in statele membre ale Uniunii Europene. In majoritatea sistemelor politice, Executivul are rolul primar in elaborarea proiectului de buget anual si in prezentarea acestuia la Parlament. Parlamentul are dreptul de a analiza, dezbate, amenda si adopta/respinge proiectul bugetului national propus de Executiv. In acest cadru extins, procedura bugetara, reglementata de Constitutie si/sau legi specifice/regulamente parlamentare, variaza de la stat la stat, fiind influentata de echilibrul politic, de traditii, de asteptarile actorilor politici si ale cetatenilor.

Demersul autorului constituie o sursa de informare privind problematica adoptarii bugetului si a executiei bugetare din statele membre ale Uniunii Europene, utila publicului interesat de acest domeniu complex.


339.9 / Э - 40 III-127211

Экономическая евроинтеграция Республики Молдова: Курс лекций / Кара М., Султ Г., Нягова А., Болгар М.; отв. за вып. : Анатолий Томайлы ; Комратский Государственный университет . ─ Комрат : КГУ, 2016. - 120 p. : tab.

Bibliogr. : p. 115-118

ISBN: 978-9975-3106-5-9


В курсе лекций «Экономическая Евроинтеграция Республики Молдова», рассмотрены объективные предпосылки и содержание интеграционных процессов в Европе, дана характеристика эволюции, современного состояния и форм европейской интеграции. Особое внимание уделено процессам развития взаимоотношений Республики Молдова и Европейского союза, а также с международными организациями СНГ, ГУАМ, а также с США, Европейского Союза и др.009 / S-85       I-1273293
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conferinţa științificică interuniversitară. "Teoria şi practica integrării europene", Conferinţa științificică studențească (2016; Chișinău)  / Red. : Braga Mihai [et al.] . ─ Chișinău : Universitatea Tehnica UTM, 2016
276 p. : il., tab., graf.

Bibliogr. : la sfârşitul art.
ISBN: 978-9975-45-446-9Din cuprins
Sibilele in tradita culturala europeana si in opera lui Nicolae Milescu Spatarul (Cu registru bibliografic. edi{ii 1450-1672) 11 august 2011
Multiculturalismul intre conflict si reconciliere: tendinfe ale reafirmarii identitatiii in contemporaneitate Dumitru Dodul
Pozifii si optuni potentiate privind largirea UE Natalia Carbune, Sergiu Botezatu
Tendinte in reglementerea indatoririlor fundamentale in context International Rosea Veronica, Efode Igor
Fenomenul coruptiei si politici anticoruptie in UE (cazul Romaniei)
Cateva aspecte comunicative ale public speaking-ului Simion Simion Danuf
Discursul informativ si persuasiv in public speaking Universitatea postmoderna si integrarea europeana Scobioala Nadejda
De la UE sj ONU la uniunea statelor lumii Caldare Dumitru
Prejudecap! si stereotipuri in Comunitatea Europeana Ecaterina Nemerenco
Multilingvismul in Europa Gorceag Victor
Uniunea Europeana si sensul vietii Sterpu Stella
Viziunea europeniior asupra problemelor din Republica Moldova Ungurianu Ana, Bordeianu Tatiana
Информационные технологии Молдовы на пути к евроинтеграцни Перепичка Александра
Oportunitaji europene pentru tineri Mariana Nichita
Criza refugiatilor in Uniunea Europeana Alexandra Bors
Inteligenta artificiala in Uniunea Europeana: pericol sau progress Natalia Pasat
Вегетарианство в Европе Borta Ana-Maria
Problema cautarii unui loc de munca - diferenfa dintre muncitoni calificati §i cei necalificati in UE Cristea Tudor
Momente dificile in funcfionarea Uniunii Europene Olga Isac
Тенденции и стандарты строительства в Европе Ivanov Tatiana, itvinova Olga
Perspectiva Republicii Moldova vazuta Intre UE si Uniunea Vamala  |Lupa$cu Tamara
Fericirea din perspectiva europeana Cristina Blajenschi
Economia integrarii europene Josan Natalia
Tratatul de la Roma Maftei Vitalie
339.5 / G-83       I-1273224
GRIBINCEA, Alexandru; ŞARGU, Lilia; FRUMUSACHI, Eduard Exportul în țările Uniunii Europene: Ghid metodic / Alexandru Gribincea (red. resp.), Lilia Șargu, Eduard Frumusachi; Universitatea de Studii Europene din Moldova . ─ Chişinău : USEM, 2016. - 44 p. : tab.
Bibliogr. : p. 43 (12 tit.) și în subsol
ISBN: 978-9975-3147-0-1

Politica comercială a Republicii Moldova este componenta politicii economice care vizează sfera relaţiilor economice externe şi presupune totalitatea reglementărilor, instrumentelor şi măsurilor de politică comericală care urmăresc promovarea schimburilor comerciale externe şi stimularea dezvoltării economiei naţionale la adăpost de concurenţa străină. în această ordine de idei, politica comercială a Republicii Moldova are drept scop promovarea relaţiilor economice externe, în special prin impulsionarea exporturilor, protejarea economiei naţionale de concurenţa străină, prin reglementarea şi monitorizarea importului, precum şi menţinerea echilibrului balanţei comerciale. Ghidul este orientat spre uzul studenţilor, masteranzilor, businessmanilor etc.
 


620.9 (478) / E - 27  III-127075    

DESCARCATI
EFROS, Ion. În căutarea liberalizării pierdute. Deschiderea pieţei de energie electrică din Republica Moldova : Unde suntem şi unde ar trebui să ajungem? : Studiu de politici energetice / Ion Efros . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 52 p.. - Bibliogr. în subsol

ISBN: 978-9975-4072-3-6

În esenţă scopul liberalizării vizează sporirea securităţii energetice, creşterea competiţiei,atragerea investiţiilor în domeniul energetic. Se consideră că în cazul Moldovei care este opiaţă prea mică aceste obiective pot fi realizate doar prin integrarea intr-o piaţă regională, iar ulterior în piaţa internă de energie a Uniunii Europene.

Acest studiu va analiza liberalizarea pieţei de energie electrică a Moldovei având ca scop ilustrarea beneficiilor deschiderii pieţei, crearea unei pieţe energetice reale şi cuplarea la pieţele ENTSO-E.

În acest studiu autorii  arata:

a. Care sunt blocajele care împotmolesc şi ce ar putea mişca înainte procesul de liberalizare a pieţei de electricitate din Moldova;
b. Cum a influenţat procesul de liberalizare Ţările Baltice şi ce lecţii poate lua Moldova din această experienţă;
c. Rolul altor trei pieţe regionale de electricitate în diminuarea deficitului capacităţilor de generare a Republicii Moldova.           
Integrarea economică europeană. Secţiunea Studenţi, masteranzi, doctoranzi  : Materialele conferinţei internaţionale / Comitetul şt. : Iurie Sedletchi, Bivol Teodor, I. T. Nasretdinov [et. al.] . ─ Chișinău : USEM, 2016. - Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN: 978-9975-3147-1-

Din continut

DESCOPERIM EUROPA PENTRU REPUBLICA MOLDOVA NicuŞARGU
FENOMENUL IMIGRAŢIEI ÎN CONTEXTUL NOILOR SCHIMBĂRI GEOPOLITÎCE CONTEMPORANE Cristina СЕВ AN Ion BOTNARENCO FACTORII DE INFLUENŢĂ A CALITĂŢII VIEŢII Crisli DEMENŢII
CORUPŢIA CU ORIENTARE SPRE GLOBALIZ luna LUNGU
MANAGEMENTUL CALITĂŢII-CONCEPTE Şl PRINCIPII Olesea CERN А УСА
PROBLEME ENERGETICE IN REPUBLICA MOLDOVA SI SOLUŢIONAREA LOR Nicolni TAL PIS
TENDINŢELE ACTUALE ALE COMERŢULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA Viorica TIHON
TURISMUL ÎN REGIUNEA NISTRULUI INFERIOR Irina TALMAZAN
TURISMUL RURAL- CARTEA DE VIZITA A REPUBLICII MOLDOVA Adriana BĂLAN
PERFORMANTELE SPORTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA DUPĂ 23 DE ANI DE INDEPENDENTA Igori DIACONU
DIRECŢIILE TURISTICE PREFERATE ALE CETĂŢENILOR -,-R.MOLDOVA ÎN ANUL 21)15 Că făli na POPOVDESCARCATI
339.9 / E - 91 IV-56237

European economic integration: Materials of international conference 25-26 march 2016 / Com. șt. : Iurie Sedlețchi, Boris Gaina, Vadim Cojocaru [et al.] . ─ Chișinău : USEM, 2016. - 230 p. : graf., scheme.
Antetitlu : Universitatea de Studii Europene din Moldova
Bibliogr. : la sfârşitul art. şi în subsol
ISBN: 978- 9975-3147-2-5


Din cuprins


Inovarea un factor important în dezvoltarea economiei. Alexandru Gribincea, Şargu Lilia,
Bădărău Elena
Специфические особенности развития международного туризма в Республике Молдова
Кротенко Ю.И
Implicaţii manageriale la nivel instituţional în evaluarea competitivităţii sectorului agroalimentar al Republicii Moldova Şcerbacov Elena,
Сравнительный менеджмент стратегического управления региональным туризмом Кротенко Ирина
Revitalizarea turismului rural prin proiecte de cooperare internaţională în turism Borza Mioara,.
Irina-Teodora Manolescu
Cultural phenomenon in knowledge, as factor of growth of competitiveness Temur Shengelia
Role of mediator between the roles started treating socialize and cognitive sensors student Ravit Amar,
Sustainable Tourism Concept from the Perspective of Emerging Economies Alina-Petronela Haller
Ayed Levnawi
Особенности организации питания иностранных туристов в молдове Богнибова Е.В.
Особенности строительства средств размещения туристов в Молдове Апостол С.П.
Revitalizarea turismului rural prin proiecte de cooperare internaţională în turism Borza Mioara
Irina-Teodora Manolescu
Aspecte teoretico-practice privind reţinerea sau arestarea ilegală prin prisma jurisprudenţei ctedo Doga Anatolie
Necesitatea cooperării vamale complexe a statelor din fostul lagăr sovietic în procesul integrării europene Zinaida Lupaşcu
Порядок обжалования определений и решений судебных инстанций как условие реализации права на свободный доступ к правосудию.Slutu Nicolae
Dreptul la învăţătură şi dreptul la identita Rodica Nichita
Referinţele medierii Ilana Ana
Influienţa actelor internaţionale şi europene asupra deszvoltării dreptului de petiţionare Conicov Ion
Aspecte comparative ale răspunderii electorale în diferite state ale lumiiMaria Grâu-Panţureac
Noţiunea şi elementele structurale ale dreptului de petiţionare Conicov Ion
Responsabilitate aj uridică – fundamental răspunderii electorale Maria Grâu-Panţureac
Realizarea diferitor categorii de drepturi a persoanelor tinere în rm Tatiana Ignatiuc
Problema garantării valorilor europene prin realizarea dreptului de petiţionare Conicov Ion
Comentariu asupra cadrului legislativ turistic din Republica Moldova Zinaida Lupaşcu Gafton Mihai
Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций Сосна Александр Солтан Корнел
О некоторых вопросах совершенствования гражданско-правовой ответственности Сосна Александр Солтан Корнел
Пенсионное законодательство должно улучшить социальную защиту большинства граждан Сосна Александр  Здоров Юрий Греку Дойна
Особенности судебной практики Европейского суда по правам человека при рассмотрении дел связанных с лишением родительских прав Сосна Борис Арсени Игорь Сосна Александр
Conceptul de omor în familie şi noţiuni adiacente Evgheni Florea
Юридическая ответственность за нарушение трудовых прав Сосна Александр Фрунзе Юрий
Здоров Валерий
Factorii care contribuie la comiterea faptelor violente contra femeilor în familie Evgheni Florea
Aspectele reorganizării Societăţilor Comerciale în legislaţia şi doctrina altor state Lupaşco Vera
061.1 / G - 94 II-709575
Guide European Union for Youth / Youth Governing Institute . ─ Chişinău : Sofart-Studio, 2015. - 51 p. : fotogr., il.
ISBN: 978-9975-3028-1-4347.7 / L - 43      III-127178
LAZĂR, Ioan. Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei/ Ioan Lazăr . ─ Bucuresti : Universul Juridic, 2016 . - 17 p.

ISBN: 978-606-673-787-6
Problematica dreptului european al concurenței este abordata pe parcursul a opt parți in acest volum, in care sunt analizate noțiunile relevante in materie, politica UE in domeniul concurenței, conceptul dreptului european al concurenței și domeniile principale de reglementare abordate de acesta: ințelegerile anticoncurențiale, abuzul de poziție dominanta, ajutoarele de stat, operatiunile de concentrare economica intre intreprinderi și intreprinderile publice.327 / P -84          I-1256587
CUPRINS
POPESCU, Nicu Politica externă a Uniunii Europene și conflictele post-sovietice  / Nicu Popescu; trad. din engl. de Alexandru Şiclovan . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 224 p. - (Cartier istoric).
Bibliogr. Indice de nume : p. 217-223
ISBN : 978-9975-79-822-8

Cartea de față reprezintă un ghid fundamental al politicilor UE de gestionare a conflictelor din spaţiul post-sovietic. Lucrarea se focalizează asupra politicilor UE legate de conflictele din Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria și Karabahul de Munte și explică o mare parte a interacţiunilor dintre instituţiile UE, statele membre, Rusia și statele post-sovietice […].

Aceasta nu este o carte bazată pe cercetări efectuate într-un birou călduros și confortabil. Nicu Popescu a cutreierat regiunile afectate de conflicte, a luat pulsul procesului intern de elaborare a politicilor de la Bruxelles și a vorbit cu multe persoane care contează în procesul de rezolvare a conflictelor – de la președinţi și mediatori, până la soldaţi și refugiaţi.
  

 Martti Ahtisaari,
ex–președinte al Republicii Finlanda,laureat al Premiului Nobel pentru Pace


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti