Faceți căutări pe acest blog

Dezinformarea: Achizitii recente


659.3 / O-65, III-138645

OPREA, Bogdan. Fake news și dezinformare online: recunoaște și verifică : Manual pentru toți utilizatorii de internet / Bogdan Oprea . ─ Iași : Polirom, 2021. - 238 p. - (Collegium. Media).
Bibliogr. : p. 223-238
ISBN: 978-973-46-8418-2

„Cartea este o sinteză a dezbaterilor pe tema dezinformării și manipulării, dublată de analize de caz și de o sumă de tehnici de identificare a fake news. Ea se impune prin efortul de a face ordine într-o junglă a textelor referitoare la fake news, la dezinformare și la formele de influențare a publicurilor (persuasiune, propagandă, manipulare etc.), scoțînd în evidență liniile de forță ale discuțiilor și controverselor. În plus, cartea prezintă mai multe modele de interpretare a fenomenelor din zona cercetată (modelul «Lund», modelul «Pennsylvania» etc.): analiza acestora este detaliată, cu accent pe aplicarea lor în cercetarea formelor diverse ale dezinformării. Studiile de caz dezvăluie complexitatea acestor fenomene și oferă baza pentru prezentarea unor strategii de «apărare» și a unor tehnici de «detectare», cu aplicație îndeosebi în social media.” (Mihai Coman)


 

004.7/R-55 II- 721889

RIEDEL, Ann Cathrin. În spatele cortinei  : Dezinformarea prin intermediul serviciilor de mesagerie / Ann Cathrin Riedel . ─ Chişinău : Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, 2020.- 48 p. : fit., tab. - (Analiză).
Bibliogr. : p. 43-47 și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-57-286-6
[Accesat 25.06.2021]

Noul coronavirus, care a răvășit lumea de la începutul lui 2020, a scos la iveală faptul că prezența dezinformării în afara politicii atinge cote alarmante, fiind răspândită tot mai mult prin intermediul serviciilor de mesagerie precum WhatsApp și Telegram. În Germania de exemplu, două mesaje vocale prin care se răspândea dezinformarea despre COVID-19 au devenit virale. Ce experiențe și cunoștințe comune despre răspândirea dezinformării există la nivel global? Autoarea lucrării încearcă să găsească un răspuns la această întrebare, folosindu-se atât de exemplul Germaniei, cât și al Indiei și Braziliei - două țări în care dezinformarea partajată prin intermediul serviciilor de mesagerie, în special WhatsApp, a cauzat tulburări semnificative. Ce putem face pentru a opri răspândirea masivă a dezinformării?


Cuprins 

Conștientizare și complexitate – definiția termenilor.
Cele trei tipuri de tulburare informațională
Cele trei elemente ale tulburării informaționale..
Cele trei etape ale tulburării informaționale..
Consumul media și efectele psihologice
Imaginile ca modalitate de răspândire a dezinformării în mod memorabil
Serviciile de mesagerie – o prezentare generală
Dezinformarea prin intermediul serviciilor de mesagerie la nivel mondial. 
Un studiu realizat de Germania, India și Brazilia
Studiul de caz german. Infrastructura
Consumul de știri.
Dezinformarea la alegerile din Germania.
Serviciile de mesagerie în comunicarea politică.
Studiul de caz indian
Infrastructura.
Consumul de știri.
Informarea greșită și dezinformarea în India
Motivele pentru diseminarea informării greșite și a dezinformării
Studiul de caz brazilian
Infrastructura.
Consumul de știri
Alegerile prezidențiale din anul 2018
Recomandări de politici.
Identificarea corespunzătoare a problemelor.
Responsabilitatea politică și diplomatică
Responsabilitatea platformelor și designul tehnologic
Reglementarea Jurnalismul..
Societăți reziliente
Glosar..
Bibliografie.


004.8 / W-18 , II-721841

WALORSKA, Agnieszka M. Falsurile profunde și dezinformarea / Agnieszka M. Walorska . ─ Chişinău : Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, 2020. -40 p. : fig., fot. - (Analiză).
Bibliogr. : în notele de subsol
ISBN: 978-9975-57-289-7
[Accesat 25.06.2021]

Disponibil : 
https://www.freiheit.org/ro/romania-and-republic-moldova/falsurile-profunde-si-dezinformarea

https://www.bestseller.md/freedownload/download/link/link_id/3602/


Aplicările Inteligenței Artificiale (IA) joacă un rol tot mai mare în societatea noastră. Noile posibilități ale acestei tehnologii vin însă mână în mână cu noi riscuri. Unul dintre ele este utilizarea abuzivă a tehnologiei pentru diseminarea deliberată a informațiilor false. Deși diseminarea motivată politic a dezinformării cu siguranță nu este un fenomen nou, progresul tehnologic a făcut crearea și distribuirea conținutului manipulat mult mai ușoară și mai eficientă decât înainte. Cu ajutorul algoritmilor IA, imaginile video pot fi acum falsificate rapid și relativ ieftin („deepfakes”), fără să fie nevoie de cunoștințe specializate.Discuțiile pe această temă s-au concentrat în primul rând pe potențiala utilizare a falsurilor profunde (deepfakes) în campaniile electorale, însă acest tip de imagini video reprezintă doar o mică parte din toate manipulările de acest fel. În 96% din cazuri, falsurile profunde au fost folosite pentru a crea filme pornografice în care apăreau femei celebre. Chiar și femeile din afara sferei publice se pot pomeni în rolul unei vedete involuntare a unor astfel de imagini video manipulate (pornografie deepfake ca act de răzbunare).

Există, însă, un lucru pe care nu trebuie să-l facem, și anume să cedăm tentației de a interzice complet falsurile profunde. La fel ca și oricare altă tehnologie, falsurile profunde creează numeroase posibilități interesante, inclusiv pentru educație, film și satiră, în pofida riscurilor pe care le implică.
Care este cel mai bun mod de a aborda aceste provocări? Aflăm în analiza Falsurile profunde și dezinformarea.

CUPRINS
GLOSAR
STAREA DE DEZVOLTARE INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ ŞI ROLUL SĂU ÎN RĂSPÂNDIREA DEZINFORMĂRII.
FALSURILE IEFTINE ŞI FALSURILE PROFUNDE
POSIBILITĂŢILE TEHNOLOGICE PENTRU MANIPULAREA TEXTULUI, IMAGINILOR, SUNETULUI ŞI IMAGINILOR VIDEO
Falsurile profunde vs falsurile ieftine.
Exemple de aplicări..
Manipularea tiparelor de mişcare
Expresiile vocale şi faciale
Manipularea imaginilor: DeepNude şi feţe artificiale .
Texte generate de IA
DISTRIBUIREA ŞI CONSECINŢELE..
Distribuirea
Consecinţele
Există exemple de aplicări pozitive ale falsurilor profunde?
COMBATEREA FALSURILOR PROFUNDE .
Soluţiile tehnologice pentru identificarea şi combaterea falsurilor profunde
Încercările de auto-reglementare de către platformele de socializare
Încercările de reglementare de către legislatori.
Responsabilitatea fiecăruia: gândirea critică şi competenţa mediatică
CE URMEAZĂ?

004.8 / B-15       II-721981

ВАЛОРСКА, Агнешка М. Дипфейки и дезинформация / Агнешка М. Валорска . ─ [Кишинэу] : [S. n.], 2020. - 40 p. : fig., fot. - (Анализ).
Bibliogr. Ref. bibliogr. în note de subsol
ISBN: 978-9975-57-287-3

[Accesat 25.06.2021]

Disponibil: https://www.freiheit.org/sites/default/files/import/2020-11/24509-fnfdeepfakesbroschuereenwebengrus002.pdf

Применение искусственного интеллекта (ИИ) играет все более важную роль в нашем обществе, но новые возможности этой технологии идут рука об руку с новыми рисками. Одним из таких рисков является ненадлежащее использование технологии для преднамеренного распространения ложной информации. Хотя политически мотивированное распространение дезинформации, конечно, не новое явление, технический прогресс сделал создание и распространение управляемого контента намного проще и эффективнее, чем когда-либо прежде. При использовании алгоритмов ИИ, видео теперь можно быстро и относительно дешево фальсифицировать («дипфейки») без наличия каких-либо специальных знаний.

Дискурс на эту тему в первую очередь ориентирован на потенциальное использование дипфейков в избирательных кампаниях, но этот тип видео составляет лишь малую часть всех таких манипуляций: в 96% случаях дипфейки использовались для создания порнографических фильмов с участием известных женщин. Женщины извне публичной сферы также могут оказаться непроизвольными звездами этого вида манипулируемого видео (дипфейковой мести порнографией). Кроме того, такие приложения, как DeepNude, позволяют преобразовывать статические изображения в обманчиво реальные изображения обнаженной натуры. Неудивительно, что эти приложения работают только с изображениями женских тел. Но визуальный контент – это не единственный тип контента, которым можно управлять или который можно создавать алгоритмически. Сгенерированные ИИ голоса уже успешно использовались для совершения мошенничества, что приводило к значительным финансовым убыткам, а GPT-2 может генерировать тексты, содержащие произвольные факты и цитаты.

Повышение медиаграмотности должно стать приоритетом для всех граждан, независимо от возраста. Важно повысить осведомленность широкой общественности о существовании дипфейков и развивать способность людей анализировать аудиовизуальный контент, даже если выявлять фейки становится все труднее

Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate - COVID 19: (Materialele Mesei Rotunde) / coord. : Diana Hîrbu-Bencheci ; experți : Vitalie Sîli [et al.] . ─ Chişinău : Serviciul de Informații și Securitate din Republcii Moldova, 2020. - 132 p. : fig., fot.

Detalii


VEZI de asemenea


RESURSE /PUBLICAȚII UE
https://ec.europa.eu/digital-single-market/media-literacy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/fake-news-disinformation
Site-ul EUvsDisinfo
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_RO.pdf
https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/02/ue-e-publicatii-cum-se-identifica-si-se.html

RESURSE / PUBLICAȚII Consiliului Europei
Colecții CPESC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti