Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Manual pentru educaţia cetăţeniei digitale

                     
Digital citizenship education handbook - Being online. Wellbeing online. Rights online = Manual pentru educaţia cetăţeniei digitale - Fiind online, Bunăstarea online, Drepturi online / Consiliul Europei. - Strasbourg, 2019. - 144 p. - [Accesat 12 iulie 2019].

Disponibil la: https://rm.coe.int/168093586f


Competențele cetățenilor digitali definesc modul în care acționăm şi interacționăm online. Acestea cuprind valorile, atitudinile, abilitățile şi cunoştințele şi înțelegerea critică necesară pentru a naviga în mod responsabil în lumea digitală care evoluează în mod constant și pentru a modela tehnologia pentru a satisface nevoile noastre, mai degrabă decât pentru a fi modelată de ea.

Manualul pentru Educaţia Cetăţeniei digitale oferă informații, instrumente și bune practici pentru a sprijini dezvoltarea acestor competențe în conformitate cu vocația Consiliului Europei, de a împuternici şi proteja copiii, permițându-le să trăiască împreună şi egali în societățile democratice de astăzi, atât online cât și offline.

Manualul pentru Educația cetățeniei digitale este destinat profesorilor și părinților, factorilor de decizie din domeniul educației și furnizorilor de platforme. Manualul descrie în detaliu dimensiunile multiple care alcătuiesc fiecare din cele 10 domenii de cultură digitală şi include fişe de informare pe fiecare domeniu ce oferă idei, bune practici și alte referințe pentru a sprijini educatorii în construirea competențelor la copii, şi pregătirea acestora pentru provocările lumii digitale de mâine.

Manualul educației cetățeniei digitale este în concordanță cu Cadrul de Competențe pentru Cultura Democratică al Consiliului Europei https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/04/coe-e-publicatii-recente-cadrul-de.html şi compatibil cu manualul de utilizare a internetului https://cpescmdlib.blogspot.com/search?q=internet+literacy+handbook

Acest ghid este împărțit în trei secțiuni:

Secțiunea 1: Fiind online - Informații legate de modul în care ne implicăm şi existăm online, cuprinde trei domenii digitale: acces şi incluziune, învățare şi creativitate, media şi cunoştințe de informație.
Secțiunea 2: Bunăstarea on-line - Informații legate de modul în care ne simțim on-line, cuprinzând alte trei domenii digitale: etică și empatie, sănătate și bunăstare, precum şi prezență electronică şi comunicații.
Secțiunea 3: Drepturile online - Informații legate de responsabilitatea online, care cuprinde cele patru domenii digitale finale: participare activă, drepturi şi responsabilități, confidențialitate şi securitate, precum şi conştientizarea consumatorilor.

Fişele oferă activități pentru cursuri de şcoală, familii şi alte scenarii în care copiii pot participa în afara sălilor de clasă. Acestea prezintă informații, resurse şi pot acoperi unul sau mai multe dintre următoarele puncte-cheie:
  1. considerente şi riscuri etice,
  2. idei pentru lucrul în clasă,
  3. bune practici / cetățenie digitală,
  4. mai multe informații şi resurse.
Manualul conţine și un glosar cu trimiteri la dimensiunile şi fişele de informare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti