Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii recente - Ghidul Uniunii Europene pentru elevi și profesori. Educaţie pentru Cetăţenie, Democraţie şi Diversitate într-o Europă a tinerilor


Ghidul Uniunii Europene pentru elevi și profesori. Educaţie pentru Cetăţenie, Democraţie şi Diversitate într-o Europă a tinerilor/ Claudia Anamaria IOV, Raluca LUȚAI,Adrian Liviu IVAN. - Cluj-Napoca, 2018. - 177 p.


Volumul este un instrument de orientare şi informare pentru elevii şi profesorii din mediu pre-universitar, în vederea promovării informaţiilor despre istoricul Uniunii Europene în şcolile din România, Republica Moldova şi Diaspora.

Lucrarea îşi propune să funcţioneze ca un ghid tematic pentru elevii şi profesorii din mediul pre-universitar, cu informaţii de bază despre Uniunea Europeană. Volumul reprezintă totodată şi un instrument nou de educaţie non-formală pentru mediul pre-universitar din Republica Moldova, în vederea familiarizării acestuia cu detalii despre procesul de extindere şi integrare europeană.

Capitolul Ideea Europeană – Idee Veche, Proiect Nou aduce în prim plan istoricul ideii de uniune europeană, de la primele sale manifestări, la realitatea prezentă de douăzeci şi opt de state membre, până la finalizarea Brexitu-lui. Integrarea europeană este proces complex şi de durată, cu mai multe etape, momente de criză şi ezitări, care au dus la construcţia realităţii contemporane. De la Comunitatea Europeană a Cărbunelui și a Oțelului, din 1951, la Premiul Nobel pentru Pace în 2012, Uniunea Europeană a trecut de la principiile interguvernamentaliste la un model federalist, la piaţa unică şi spaţiul Schengen, iar în prezent încearcă să gestioneze,într-un mod cât mai raţional ieşirea Marii Britanii din cadrul UE. Moment de cumpănă, dar şi un starting point pentru o nouă etapă în dezvoltarea construcţiei Statelor Unite ale Europei.

Ultimul capitol Republica Moldova şi Procesul de Aderare la Uniunea Europeană prezintă una dintre temele care ocupă agenda UE, respectiv dezbaterea exindere vs integrare, cu ample reverberaţii asupra evoluţiilor socio-economice şi identitare europene. Relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a evoluat mult de la momentul semnării în anul 1994 a Acordului de Parteneriat și Cooperare. În prezent, datorită implementării Acordului de Asociere, dialogul politic și economic dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova s-a intensificat și mai mult. Relația de colaborare dintre cei doi actori a fost facilitată și de asumarea unor responsabilități de către Republica Moldova de îmbunătățire a climatului politic regional.


Cuprins • INTRODUCERE. Uniunea Europeană în școli. Educaţie pentru Cetăţenie,Democraţie şi Diversitate într-o Europă a tinerilor 
 • INTRODUCTION. European Union in schools. Education for Citizenship,Democracy and Diversity in a young people’s Europe 
PARTEA I  Învăţământul românesc din perspectivă europeană 

 • MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE ÎNCONTEXT EUROPEAN. Studiu de caz-Colegiul Național„George Barițiu” Cluj-Napoca 
 • COMPETENȚE EUROPENE ÎN STUDIUL LITERATURII ROMÂNE 
 • POLITICA EDUCAȚIONALĂ A UNIUNII EUROPENE 
PARTEA A II-A Ghidul Uniunii Europene pentru elevi și profesori –de la Teorie la Practică 

 • IDEEA EUROPEANĂ – IDEE VECHE, PROIECT NOU 
 • TRATATELE UNIUNII EUROPENE 
 • INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE 
 • PROCESUL DECIZIONAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 • POLITICILE COMUNE ALE UNIUNII EUROPENE CETĂȚENIA EUROPEANĂ 
 • MEMBRII UNIUNII EUROPENE ŞI PROCESUL DE ADERARE 
 • ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
 • CETĂȚEAN EUROPEAN DE ZECE ANI 
 • UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI RESTUL LUMII 
 • REPUBLICA MOLDOVA ŞI PROCESUL DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ 

Uniunea Europeană a tinerilor: integrare, cetățenie și diversitate/Claudia Anamaria IOV,
Maria Claudia BOGDAN, Tünde NAGY. - Cluj-Napoca, 2018. - 159 p.

Volumul de faţă aduce în prim plan o temă de actualitate pe arena internaţională, prin intermediul metodei PhotoVoice, ideea creării unei societăţi europene incluzive, multiculturale, pluralistă şi democratică, aşa cum este ea văzută de tineri prin lentila aparatului de fotografiat. 
Rolul fotografiilor cu mesaj în procesul de europenizare si integrare europeană este determinat de schimbările ce au loc în comunicarea internaţională şi transculturală, în contextul dezbaterii extindere vs. integrare europeană; identitate naţională şi identitate europeană; securitate naţională şi securitate europeană. Ca sursă de identitate socială si culturală, fotografia îşi exercită influenţa prin portretizarea într-un anumit mod a evenimentelor, a indivizilor sau a grupurilor, având un rol important în modelarea relaţiilor inter-etnice şi intergeneraţionale, depăsind graniţele naţionale


Vezi de asemenea 

 

Voicu O. Educație pentru drepturile omului în învățământul preuniversitar din Republica Moldova. Plan de acțiuni/ Promo-lex, Soros Moldova-  Ch., 2018. - 56 p.

Disponinbil :  https://www.soros.md/files/publications/documents/Raport_Educatie_pentru_drepturile_omului_RO_web.pdf
Raportul este disponibil în limbile română, rusă și engleză.

Raportul include o Foaie de Parcurs cu recomandări pentru creșterea impactului pozitiv al predării educației pentru drepturile omului în învățământul preuniversitar din Republica Moldova. Măsurile propuse vizează aspectele problematice identificate și se referă la viziune, resurse financiare și educaționale, reforma curriculară, cursuri opționale, mediu educațional și, nu în ultimul rând, pregătirea profesorilor.


Educație pentru drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică
 • Educație pentru drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică : Clasele 5-9 : Ghidul profesorului/ Corina Lungu, Iosif Moldovanu, Svetlana Vasilachi [et al.]; Director de proiect : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 431 p.
 • Educație pentru drepturile omului : Clasele 1-4 : Curriculum : Ghidul învățătorului / Tatiana Șova, Angela Cutasevici, Olga Neamțu, Iosif Moldovanu; Coord. : Violeta Terguță . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2019. - 224 p.


Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică

Educaţia pentru cetăţenie democratică: Resursele Consiliului Europei

Democraţia şi drepturile omului: încep cu noi - Carta pentru toţi https://cpescmdlib.blogspot.com/2017/02/coe-intrari-noi-ianuarie-2017.html

Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului: O perspectivă asupra situației din Croația, Ungaria, Muntenegru și România  - București: Editura Universitară, 2013. - 45+43 p.
https://cpescmdlib.blogspot.com/2017/02/coe-intrari-noi-ianuarie-2017.html

Educaţia pentru drepturile omului. Ghidul profesorului: Clasele a VIII-a – a IX-a / Bodrug-Lungu,Valentina; Olaru, Valentina; Uzicov, Nina. – Chişinău: Cartier, 2015. – 136 p.
http://cpescmdlib.blogspot.com/p/intrari-noi.html

БОРШЕВСКИЙ, Андрей П. Про-активные методы гражданского обучения : Учебное пособие / Боршевский А. П . ─ Комрат : Inst. pentru Democraţie, 2015. -136 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti