Faceți căutări pe acest blog

Referinte tematice virtuale


Politici europene privind protecţia drepturilor copiilor lipsiţi de îngrijire părintească  (copii orfani)

Drepturile copiilor Colectii CPESC -

Jurisprudenţa CtEDO şi interesele copilului

Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală(Listă selectivă de documente şi publicaţii)
http://cpescmdlib.blogspot.com/2013/03/prevenirea-si-combaterea-violentei-in.html
 
***
Recomandarea CM/Rec(2011)12 a Comitetului de Miniștri către Statele Membre privind drepturile copiilor și serviciile sociale prietenoase(în beneficial) copiilor și al familiilor 
(Adoptată de Comitetul de Miniștri la 16 Noiembrie 2011, la cea de-a 1125-a întâlnire a Miniștrilor Adjuncți) . - Strasbourg, 2011.- 11 p. [Accesat 29.10.2020]

Council of Europe Recommendation CM/Rec(2011)12 on children’s rights and social services friendly to children and families=Recomandarea a Comitetului de Miniștri către Statele Membre privind drepturile copiilor și serviciile sociale în beneficiul copiilor și al familiilor . -Strasbourg, 2011.- 16 p. [Accesat 29.10.2020] 
Disponibil la : https://rm.coe.int/168046ccea 

Garantarea respectării drepturilor copiilor instituţionalizaţi

Drepturile copiilor și serviciile sociale

Children deprived of parental care found in an EU Member State other than their own – A guide to enhance child protection focusing on victims of trafficking /Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene =Copiii lipsiți de îngrijire părintească aflați într-un alt stat membru al UE decât statul lor de origine. Un ghid pentru îmbunătățirea protecției copilului, axat pe victimele traficului de persoane . - Luxembourg, 2019.- 132 p. [Accesat 29.10.2020]
Disponibil la : https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-children-deprived-of-parental-care_ro.pdf


Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului
/ Consiliul Europei/ Uniunea Europeană . - Strasbourg/Luxembourg, 2012.- 49 p. [Accesat 29.10.2020]
Disponibil la : https://rm.coe.int/16806b7ecb

Protejarea drepturilor copiilor Un ghid pentru profesioniştii care lucrează în îngrijire alternative
Strasbourg, 2014.- 73 p. [Accesat 29.10.2020]
Disponibil la : https://rm.coe.int/16806b7ee8

 “Children in out-of-home care: more prevention, fewer institutions” „Copiii îngrijiți în plasament : mai multă prevenire, mai puține Instituții " . - Moscova. 2009.- 6 p. [Accesat 29.10.2020]
Disponibil la : https://rm.coe.int/09000016806daa83

Copiii rămaşi fără îngrijire părintească UNICEF . - Chişinău. 2015.- 85 p. [Accesat 29.10.2020]
Disponibil la : https://www.unicef.org/moldova/media/841/file/Copii-ramasi-fara-ingrijire-parinteasca.pdf

POLITICI DE SUSŢINERE A FAMILIILOR CU COPII: viziune de politici în Uniunea Europeană şi propuneri pentru Republica Moldova . - Chişinău, 2014.- 44 p. [Accesat 29.10.2020]
Disponibil la : https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/studii-de-politici-publice/item/download/1191_05ec3b6823afdb91e42373a2eb7a002e

Evaluarea strategică a sistemului de protecţie a copiilor în Republica Moldova
Guvernul Republicii Moldova/ LUMOS . - Chişinău, 2014.- 224 p. [Accesat 29.10.2020]
Disponibil la : https://oamenisikilometri.md/wp-content/uploads/2016/11/Evaluare-strategica-sistem-protectie-copii-moldova-Lumos-Moldova.pdf

Protecţia drepturilor copiilor lipsiţi de îngrijire părintească sau care sunt expuşi riscului
de a fi separaţi de familiile lor
Disponibil la : http://www.p4ec.md/handlers/download.ashx?id=61&lng=ro&name=Raport%20IMAS_EVC%20(RO).pdf


 

*  *  *
Dreptul european al muncii


Resurse web 

Dreptul muncii:Ce se înțelege prin legislația muncii?https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=ro#navItem-2  
https://www.eurofound.europa.eu/ro

EU-OSHA - Agenția Uniunii Europene care furnizează informații privind sănătatea și securitatea în muncă

Legislatie
               Sinteze  

                EUR-LEX

*  *  *


Politica europeană de securitate şi apărare

http://cpescmdlib.blogspot.md/2018/01/uniunea-securitatii-o-europa-care-ofera.html
http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/07/ue-e-publicatii-evaluarea-globala.html

http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/05/ue-e-publicatii-documente-de-reflectie.html
http://cpescmdlib.blogspot.md/2015/04/agenda-europeana-privind-securitatea.html
http://cpescmd2.blogspot.md/2013/02/bvpublicatii-periodice-cu-tematica.html
Europenizarea : Studii de guvernare și securitate 
http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/06/ue-intrari-noi-iunie-2016.html
Managementul politicilor de securitate ale Uniunii Europene în Europa de Sud-Est ] : 
http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/11/ue-intrari-noi-noiembrie-2017.html
EU Relations With Eastern Partnership : Strategy, Opportunities and Challenge 
http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/04/ue-intrari-noi-martie-2017.html
The Eastern Partnership - A Turning Point in EU-Russia Relations? numai extras  13 p. 
https://cpescmdlib.blogspot.com/2015/12/ue-intrari-noi-decembrie-2015.html
Diplomaţia Uniunii Europene şi criza din Orientul Mijlociu la începutul secolului al XXI-lea
https://cpescmdlib.blogspot.com/2017/01/ue-intrari-noi-ianuarie-2017.html 

Transnistria
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională, conferința internațională (2016; Chișinău)Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
 http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/08/ue-intrari-noi-august-2017.html
ROTARU, Vasile The Eastern Partnership - A Turning Point in EU-Russia Relations? 
http://cpescmdlib.blogspot.md/2015/12/ue-intrari-noi-decembrie-2015.html
FREUDENSTEIN, Roland; SPECK, Ulrich. The Renaissance of the West  : How Europe and America can shape up in confronting Putin's Russia=Renașterea Vestului : Cum Europa și America se pot modela  pentru Confruntarea cu Rusia lui Putin / Roland Freudenstein and Ulrich Speck . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 44 p.
http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/06/ue-intrari-noi-e-publicatii-ale.html#more
Țările post-sovietice între UE și Federația Rusă - analiza circumstanțelor specifice și tendințelor politice
Varianta electronica
http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/05/ue-intrari-noi-mai-2017.html#more
MATEESCU, Ioan Dragoş. Marea Britanie între Uniunea Europeană şi Statele Unite
http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/02/intrari-noi-februarie-2016.html
ORZEAŢĂ, MihailGeopolitica şi teoriile integrării europene
http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/02/intrari-noi-februarie-2016.html 

*  *  *

Discursul politic in mass media. Fenomenul manipulării și dezinformării :  Listă selectivă ( 22.05.2019)

Combaterea dezinformării : abordarea europeană
http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/04/expozitia-combaterea-dezinformarii.html
Resurse online
CoE -
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/resources-on-dealing-with-propaganda-misinformation-and-fake-news
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/information-disorder
UE
    STRATEGII DE COMUNICARE: MANIPULARE SI CONTROL IN DISCURSUL POLITIC] Doctorand: Raluca Octavia Zglobiu 
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/filologie/Zglobiu_Raluca_Octavia_RO.pdf 

Ellie Keen, Mara Georgescu, 2016, Bookmarks, un manual pentru combaterea discursului instigator la ură din mediul online prin educaţia pentru drepturile omului, No Hate Speech Movement
http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/01/e-publicatii-bookmarks-un-manual-pentru.html

SPECIFICUL STRATEGIEI ARGUMENTATIVE ÎN DISCURSUL POLITIC 

MOLDOVA  

Site-ul www.stopfals.md este o platformă online de informare privind fenomenul ”știrilor false”, demascare a informațiilor false și vădit tendențioase, de instruire și asistență privind verificarea faptelor și descoperirea tehnicilor de manipulare, cu rubrici interactive și module speciale prin intermediul cărora utilizatorii sunt încurajați să semnaleze falsuri în materialele jurnalistice, publicate de mass-media autohtonă sau din străinătate, să răspundă la întrebările sondajelor de opinie, să participe la dezbateri etc.*  *  *

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti