Faceți căutări pe acest blog

CoE: e - publicații - Orientările pentru respectarea, protejarea și realizarea drepturilor copilului în mediul digital

Actualizat iunie 2020
Linii directoare privind respectarea, protecția și realizarea drepturilor copilului în mediul digital : Recomandarea CM/Rec(2018)7 ale Comitetului de Miniștri=Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment . -  Strasbourg, 2018. -  36 p.

Recomandarea CM / Rec (2018) 7 a Comitetului Miniștrilor statelor membre privind Orientările pentru respectarea, protejarea și realizarea drepturilor copilului în mediul digital=Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment ) (Adopted by the Committee of Ministers on 4 July 2018 at the 1321st meeting of the Ministers' Deputies) 
Disponibil la :   https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016808b79f7

Instrumentele și standardele internaționale și europene obligatorii stabilesc obligații sau oferă puncte de referință pentru statele membre să respecte, să protejeze și să aplice drepturile și libertățile fundamentale ale copiilor în mediul digital. Fiecare copil, în calitate de titular al drepturilor individuale, ar trebui să-și poată exercita drepturile și libertățile fundamentale ale omului atât online, precum și offline.

Prezentele orientări sunt destinate să ofere asistență părților interesate relevante în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor consacrate în convențiile și standardele internaționale și europene privind drepturile omului, în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. 
Acest ghid urmărește în special: a. să ghideze statele în formulara și elaborrarea legislației, a politicilor și a altor măsuri care să promoveze realizarea întregului spectru al drepturilor copilului în mediul digital și să abordeze întreaga gamă de modalități în care mediul digital afectează bunăstarea copiilor și drepturile lor;
b. să promoveze elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea de către state a unei abordări strategice și coordonate cuprinzătoare, care să reflecte principiile cuprinse în prezentele linii directoare;
c. să se asigure că statele solicită întreprinderilor comerciale și altor părți interesate relevante să își îndeplinească responsabilitatea de a respecta drepturile copilului în mediul digital și să le încurajeze să sprijine și să promoveze aceste drepturi;
d. să asigure acțiuni concertate și cooperare la nivel național și internațional pentru a respecta, proteja și îndeplini drepturile copilului în mediul digital.

 Vezi de asemenea 

Află despre drepturile tale în mediul digital
https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/06/coe-e-publicatii-afla-despre-drepturile.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti