Faceți căutări pe acest blog

CPESC: Intrări noi: Reformele locale

(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-European)
 

Programul de formare continuă „Planificarea strategică integrata la nivel local si regional”: Modului "Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor": Ghid pentru participant / experti naţionali : Veronica Butnaru, Veronica Creţu; au contrib. : Violeta Bulat, ...[et al.] . ─ Chișinău : Elan Poligraf, 2013. - 140 p. : tab., scheme.. - Bibliogr. : p. 120-124. - ISBN: 978-9975-66-282-6 .
352/P-93

Acest Ghid este elaborat în cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” şi are drept scop ghidarea pas cu pas a reprezentanţilor administraţiilor publice locale şi raionale în iniţierea şi implementarea procesului de dezvoltare locală durabilă.

Ghidul are la bază Programul de formare continuă „Planificarea strategică integrată la nivel local şi regional”, care vine să abordează o serie de subiecte importante precum:
- Iniţiere în planificare şi programare strategică integrată;
- Aspectul comparat de planificare integrată;
- Iniţiere în documente strategice naţionale, regionale şi locale;
- Ciclul planificării strategice;
- Instrumente de analiză strategică;
- Paşii de aplicare în practică a unui instrument de analiză strategică;
- Elaborarea componentelor obligatorii ale unei strategii;
- Formularea acţiunilor, termenilor, responsabilităţilor şi indicatorilor;
- Corelarea dintre planificarea strategică şi buget;
- Consultarea şi comunicarea în procesul de planificare;
- Abordarea inter-comunitară în planificarea strategică;
- Implementarea planurilor strategice de dezvoltare;
- Monitorizarea şi evaluarea planurilor strategice de dezvoltare;
- Elaborarea planurilor de dezvoltare strategică. 

Ghidul participantului creează context pentru participant de a interacţiona cu alţi colegi în procesul de învăţare, exersare, schimb de experienţe, precum şi să lucreze individual, reflectând şi analizând noile concepte în baza experienţelor proprii, precum şi a necesităţilor şi planurilor de dezvoltare pentru viitor. 

Consultaţi de asemenea:

 
Programul de formare continuă „Planificarea strategică integrata la nivel local si regional”: Modului "Managementul şi planificarea strategică": Ghid pentru participant.*    *     *

Local Reforms in Transition Democracies / Iancu, Diana-Camelia. (ed.). - Iaşi: Institutul European, 2013. - 233 p.
352/354(4)/L-85
II-702403


Publicaţia este editată în limba engleză. Lucrarea propune o analiză pertinentă a reformelor administraţiei publice locale în Europa Centrală şi de Est, Rusia şi Ucraina. Practicieni şi cercetători (economişti, jurişti, geografi, politologi) investighează tranziţia spre democraţie şi eforturile de reformă întru buna guvernanţă din Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Rusia şi Ungaria. Pe lângă corpul teoretic extrem de variat, volumul conţine exemple de bună practică şi analize ale eşecurilor intervenţiilor publice la nivel local şi regional. Volumul respectiv este primul de această anvergură dedicat reformelor subnaţionale şi singurul care reuneşte atât de multe state din Europa Centrala şi de Est.

Autori:
Csachova, Stela; Jacko, Tomas; Klimovsky, Daniel; Kozakova, Viera; Matatkova, Katerina; Muranyi, Peter; Pinteric, Uroš; Prijon, LeaSharapova, Olga; Sicakova-Beblava, Emilia; Staronova, Katarína; Stefcekova, Lenka; Stejskal, Jan; Tovt-Brenzovych, Kateryna; Tozsa, Istvan; Voloshyna, Yulianna.

Din CUPRINS:

- Local Public Reforms in Central and Eastern Europe: Agendas for the Future
- Policy Analysis: Methods of Policy Analysis and Their Importance on Local Government Level
- Corruption and the Necessity of Openness and Transparency Within Local Public Policy Making
- 'Semi Towns' and Micro Villages. Reconsideration of the Relationship between Cities and the Country Side
- Public Administration and Local Government Reform in Slovakia - An Unfinished Step Forward
- Two Decades of Decentralization Failures in Slovenia
- Reforms of Local Self-Government in Russia (2003-2008) and France (2010): Impact on Local Democracy
- Territorial Fragmentation as an Obstacle to Territorial Consolidation Reform � the Case of Slovakia
- Introducing Multi-Level Governance to the Czech Republic
- International Dimension of Local Policy-Making: Advantages, Limits and Challenges of Cross-Border Cooperation
- Developments of Regional Settlements. The Case of the Transcarpathian Region
- Outlines of the Future of ICT in Public Administration
- Creative Economy and its Impact on Local and Regional Development

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti