Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Octombrie - decembrie 2021

 

327(478) / C-36 II-723448

CAZACU, Gheorghe. Republica Moldova între Bruxelles și Moscova: Opțiuni identitare și geopolitice (1991-2019) / Gheorghe Cazacu . ─ Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020. - 298 p.
Bibliogr. : p. 239-267
ISBN: 978-606-17-1635-7

Detalii
https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/10/achizitii-recente-republica-moldova.html342.5 / C-76      

Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova  : [monografie colectivă] / coord. : Rodica Ciobanu . ─ Chişinău : S. n., 2021. - 272 p.

Disponibil : https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Contextul_multidimensional_actual_USM_2021.PDF

Lucrarea conține cercetări științifice interdisciplinare asupra problemelor actuale ale guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova, abordate în contextul necesităților de modernizare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului. În lucrare se realizează analiza multidimensională a specificului contextului social și juridic actual al Republicii Moldova, operându-se generalizări asupra problemelor cu referire la protecția drepturilor omului în context național. 


Monografia este structurată în trei compartimente ce includ studii ale cercetătorilor privind: 
 1. drepturile omului și buna guvernare în calitate de valori constituționale fundamentale;
 2.  mecanismele și procedurile de evaluare și democratizare a guvernării, precum și
 3. problema democrației și a drepturilor omului în perioada de pandemie


342.7 / R-74 II-723023


Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, masă rotundă (2020; Chișinău)

Rolul instituțiilor democratice în asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului  : Materiale ale mesei rotunde dedicate Zilei internaționale a drepturilor omului, 8 decembrie 2020 / com. org. : Oleg Balan [et al.] . ─ Chişinău : AAP, 2021. -178 p.
Bibliogr. la sfârșitul art.

ISBN: 978-9975-3492-4-6

 Disponibil: http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/8.12.20.pdf343.4 / C-31         II-722221


CATANĂ, Tatiana; IONIȚĂ, Dana; GORCEAG, Lidia. Ghidul avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat victimelor traficului de ființe umane / Tatiana Catană, Dana Ioniță, Lidia Gorceag . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. - 104 p.
Antetitlu : Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat ; Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) ; Agenția ONU pentru migrație
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-56-815-9

Disponibil : https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1584/ghid_avocati__2_.pdf

 
CAPITOLUL I. ASPECTE DE DREPT MATERIAL
 • Retrospectiva istorică și conceptul actual al traficului de ființe umane
 • Cadrul juridic internaţional în domeniul traficului de fiinţe umane
 • Traficul de ființe umane în contextul prevederilor Convenției europene a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și în jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului
 • Analiza juridico-penală a traficului de fiinţe umane în legislația Republicii Moldova
 • Elementele de delimitare a traficului de fiinţe umane de alte infracţiuni.
 • Drepturile victimei traficului de fiinţe umane. Identificarea, asistența și protecția.
CAPITOLUL II. ASPECTE DE DREPT PROCESUAL
 • Probatoriul în cauzele privind traficul de fiinţe umane. Audierea victimei
 • Protecţia şi asistenţa victimelor şi martorilor în cauzele privind traficul de fiinţe umane
 • Despăgubirea și compensarea victimei.
 • Aspecte procesuale ale cooperării internaţionale și interdepartamentale în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.
CAPITOLUL III. ASISTENȚA MULTIDISCIPLINARĂ A VICTIMEI TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE
 • Echipele multidisciplinare și asistența sociopsihologică a victimei traficului de ființe umane
 • Principii de bază ale intervenţiei în cazurile de trafic de ființe umane
 • Specificul relației cu victima traficului de ființe umane
 • Intervenţia în situaţia de criză.
 • Modalităţi de a face faţă situaţiilor traumatizante (stilul de coping
 • Metode şi strategii pentru adaptare şi ajutor.
 • Aspectul socio-psihologic privind asistența copiilor victime ale traficului de ființe umane.
 • Referirea către serviciile sociale. .
659.3 / O-65, III-138645

OPREA, Bogdan.. Fake news și dezinformare online: recunoaște și verifică : Manual pentru toți utilizatorii de internet / Bogdan Oprea . ─ Iași : Polirom, 2021. - 238 p. - (Collegium. Media).
Bibliogr. : p. 223-238
ISBN: 978-973-46-8418-2


Comunicare 4.0. Tratat de comunicare în afaceri internaționale / ed. : Roxana Elisabeta Marinescu, Mariana Nicolae, Anca Teodora Șerban-Oprescu . ─ București : ASE, 2019.- 574 p. : fig., tab. - (Comunicare în afaceri).

Bibliogr. : p. 573-574
ISBN: 978-606-34-0306-4

Detalii
 
338.4/ M-38 IV-63167

BAJURA, Tudor; STRATAN, Alexandru; CEBAN, Angela. Măsuri de asigurare a securității alimentare a Republicii Moldova în condițiile pandemiei COVID-19: (Studiu științifico-practic de intervenție) / Tudor Bajura, Alexandru Stratan, Angela Ceban [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2021. - 127 p. : fig., tab. color.
Aut. indicați pe vs. f. de tit.
Antetitlu : Institutul Naț. de Cercetări Economice

ISBN: 978-9975-89-230-639.3 / V-61         III-139231

Granițe comune. Soluții comune

Viermii paraziți ai peștilor din bazinul Nistru transmisibili omului / compilator : Alexandru Moșu ; coord. : Ilia Trombițki . ─ Chișinău : Eco-TIRAS, 2021. - 26 p. : fig. -
Co-financed by the European Union through the European Neighborhood Instrument
Bibliogr. : p. 25

ISBN: 978-9975-3161-9-4


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti